Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

zgodovina medicine (history of medicine)

temeljna literatura (core medical textbooks)

BORISOV, Peter: Ginekologija na Slovenskem od nastanka do 80. let 20. stoletja / Peter Borisov. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. - 425 str. - (Dela ; 3)   COBISS.SI-ID 48415232

BORISOV, Peter: Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slovenskem = From war surgery to the beginnings of scientific surgery in Slovenia / Peter Borisov. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977. - 339 str., [1] f. pril. - (Dela ; 1). COBISS.SI-ID 1763841

BORISOV, Peter: Pregled razvoja medicinske miselnosti in odkritij / Peter Borisov. - Ljubljana : Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1980. - 2 zv. (Del 1: 409 str. ; Del 2: str. 410-810) : ilustr. ; 21 cm. COBISS.SI-ID 15414016

BORISOV, Peter: Uvod v zgodovino stomatologije / Peter Borisov. - 2., popravljena in razširjena izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1990 (Ljubljana : Avšar). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm COBISS.SI-ID 22748672

BORISOV, Peter : Zgodovina medicine : poskus sinteze medicinske misli / Peter Borisov. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1985. - 427 str. COBISS.SI-ID 15739905

GRMEK, Mirko Dražen: Povijest side : počeci, širenje i uzroci jedne epidemijske bolesti naših dana / Mirko Dražen Grmek ; [s francuskoga preveo Smiljan Grmek]. - Zagreb : Globus, 1991. - 284 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Globus)Prevod dela: Histoire du sida. - Bibliografija: str. 233-278 COBISS.SI-ID 23158528

PINTAR, Ivan: Kratka zgodovina medicine / I. Pintar. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1950. - 391 str. COBISS.SI-ID 736001

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Dr. Ivan Oražen : (1869-1921) : dobrotnik Medicinske fakultete in slovenskega naroda : za 130-letnico Oražnovega rojstva in 80-letnico Medicinske fakultete / Zvonka Zupanič Slavec, Franc Štolfa. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1998 (Ljubljana : Itagraf). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm COBISS.SI-ID 78541824

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem : razvoj in širjenje bolezni po naših krajih v prvi polovici 19. stoletja : znanstvena monografija = Endemic syphilis - Skrljevo disease among Slovenians : the development and spreading of the disease in the first half of the 19th century : scientific monography / Zvonka Zupanič Slavec ; [izdajatelj Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino medicine]. - Ljubljana : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001. - 141 str. COBISS.SI-ID 113594368

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Iz rok v roke, iz roda v rod : Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki : ob 140-letnici ustanovitve : znanstvena monografija / Zvonka Zupanič Slavec. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001. - 151 str. COBISS.SI-ID 116722432

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Prvi učitelji popolne Medicinske fakultete v Ljubljani po letu 1945 : [znanstvena monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [portreti Henrik Krnec]. - Ljubljana : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 317 str. : Ilustr. ; 31 cm COBISS.SI-ID 260812288

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno ; Dr. Ivo Pirc (1891-1967) - utemeljitelj javnega zdravstva na slovenskem : [strokovna monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [prevajalec povzetka v angleščino Alan McConnell-Duff, prevajalka povzetka v nemščino Doris Debenjak, prevajalka povzetka v hrvaščino Željka Pilipović Buinjac]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005. - 368 str. COBISS.SI-ID 223107840

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Razvoj slovenske kirurgije srca : ob 50-letnici prve operacije na odprtem srcu (1958-2008) = Development of Slovenian heart surgery : the 50th anniversary of the first open-heart surgery (1958-2008) : znanstvena monografija / Zvonka Zupanič Slavec ; [fotografija Vlastja Simončič, Ana Gregorič, Saša Jekler ; prevod Donald Reindl, Dawn Reindl, Simona Lapanja]. - Ljubljana : Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja Univerzitetnega kliničnega centra, 2008. - 271 str. COBISS.SI-ID 240659712 

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. Surgery, gynaecology and obstetrics / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 461 str. COBISS.SI-ID 293494528

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. From traditional to modern healthcare; pharmacy / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 458 str. COBISS.SI-ID 292932608

dopolnilna literatura (additional reading)

LIKAR, Miha: Usoda nalezljivih bolezni / Miha Likar ; [izvirno slikovno gradivo prispeval Borut Drinovec]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1981. - 210 str., [16] str. pril. COBISS.SI-ID 12391937 

NUTTON, Vivian: Ancient medicine / Vivian Nutton. - London : Routledge, 2005. - XIV, 486 str. COBISS.SI-ID 2965524

NUTTON, Vivian: Ancient medicine, 2004 | Oddaljen dostop (Off-site access)

PINTAR, Ivan: Mediko-kirurški učni zavod v Ljubljani, njegov nastanek, razmah in konec : habilitacijska disertacija / Ivan Pintar. - Ljubljana : [samozal.], 1939. - 94 str. COBISS.SI-ID 35107329

PORTER, Roy: Blood and guts : a short history of medicine / Roy Porter. - New York ; London : Norton, 2004. - 199 str. COBISS.SI-ID 3809044 

ROONEY, Anne: The story of medicine : from early healing to the miracles of modern medicine / by Anne Rooney. - London : Arcturus, cop. 2009. - 208 str.COBISS.SI-ID 3791892

UNIVERZITETNI klinični center (Ljubljana). Inštitut za radiologijo: Zgodovina radiologije in Inštituta za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (1923-2013) = A history of radiology and the Institute of Radiology of the Ljubljana University Medical Center (1923-2013) / Zvonka Zupanič Slavec ; [angleški prevodi Dimitrij Kuhelj, Alja Longo ; fotografi Vladislav Klar ... et al.]. - Ljubljana : Združenje radiologov Slovenije - Zveza društev SZD ; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 287 str. COBISS.SI-ID 272271104

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Tuberkuloza : kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem : na primeru sanatorija Golnik 1921-1998 : [znanstvena monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [fotografija Franjo Jug ... et al.]. - V Ljubljani : Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ; Golnik : Bolnišnica = Ljubljana : Institute for History of Medicine, Faculty of Medicine : Slovenian Scientific Society for the History of Health Culture ; Golnik : University Clinics of Respiratory and Allergic Diseases, 2009. - 343 str. COBISS.SI-ID 246230016