Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

zgodovina medicine (history of medicine)

temeljna literatura (core medical textbooks)

BORISOV, Peter: Ginekologija na Slovenskem od nastanka do 80. let 20. stoletja / Peter Borisov. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. - 425 str. - (Dela ; 3)   COBISS.SI-ID 48415232

BORISOV, Peter: Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slovenskem = From war surgery to the beginnings of scientific surgery in Slovenia / Peter Borisov. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977. - 339 str., [1] f. pril. - (Dela ; 1). COBISS.SI-ID 1763841

BORISOV, Peter: Pregled razvoja medicinske miselnosti in odkritij / Peter Borisov. - Ljubljana : Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1980. - 2 zv. (Del 1: 409 str. ; Del 2: str. 410-810) : ilustr. ; 21 cm. COBISS.SI-ID 15414016

BORISOV, Peter: Uvod v zgodovino stomatologije / Peter Borisov. - 2., popravljena in razširjena izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1990 (Ljubljana : Avšar). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm COBISS.SI-ID 22748672

BORISOV, Peter : Zgodovina medicine : poskus sinteze medicinske misli / Peter Borisov. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1985. - 427 str. COBISS.SI-ID 15739905

GRMEK, Mirko Dražen: Povijest side : počeci, širenje i uzroci jedne epidemijske bolesti naših dana / Mirko Dražen Grmek ; [s francuskoga preveo Smiljan Grmek]. - Zagreb : Globus, 1991. - 284 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Globus)Prevod dela: Histoire du sida. - Bibliografija: str. 233-278 COBISS.SI-ID 23158528

PINTAR, Ivan: Kratka zgodovina medicine / I. Pintar. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1950. - 391 str. COBISS.SI-ID 736001

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Dr. Ivan Oražen : (1869-1921) : dobrotnik Medicinske fakultete in slovenskega naroda : za 130-letnico Oražnovega rojstva in 80-letnico Medicinske fakultete / Zvonka Zupanič Slavec, Franc Štolfa. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1998 (Ljubljana : Itagraf). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm COBISS.SI-ID 78541824

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem : razvoj in širjenje bolezni po naših krajih v prvi polovici 19. stoletja : znanstvena monografija = Endemic syphilis - Skrljevo disease among Slovenians : the development and spreading of the disease in the first half of the 19th century : scientific monography / Zvonka Zupanič Slavec ; [izdajatelj Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino medicine]. - Ljubljana : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001. - 141 str. COBISS.SI-ID 113594368

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Iz rok v roke, iz roda v rod : Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki : ob 140-letnici ustanovitve : znanstvena monografija / Zvonka Zupanič Slavec. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001. - 151 str. COBISS.SI-ID 116722432

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Prvi učitelji popolne Medicinske fakultete v Ljubljani po letu 1945 : [znanstvena monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [portreti Henrik Krnec]. - Ljubljana : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 317 str. : Ilustr. ; 31 cm COBISS.SI-ID 260812288

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno ; Dr. Ivo Pirc (1891-1967) - utemeljitelj javnega zdravstva na slovenskem : [strokovna monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [prevajalec povzetka v angleščino Alan McConnell-Duff, prevajalka povzetka v nemščino Doris Debenjak, prevajalka povzetka v hrvaščino Željka Pilipović Buinjac]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005. - 368 str. COBISS.SI-ID 223107840

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Razvoj slovenske kirurgije srca : ob 50-letnici prve operacije na odprtem srcu (1958-2008) = Development of Slovenian heart surgery : the 50th anniversary of the first open-heart surgery (1958-2008) : znanstvena monografija / Zvonka Zupanič Slavec ; [fotografija Vlastja Simončič, Ana Gregorič, Saša Jekler ; prevod Donald Reindl, Dawn Reindl, Simona Lapanja]. - Ljubljana : Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja Univerzitetnega kliničnega centra, 2008. - 271 str. COBISS.SI-ID 240659712 

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. Surgery, gynaecology and obstetrics / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 461 str. COBISS.SI-ID 293494528

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. From traditional to modern healthcare; pharmacy / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 458 str. COBISS.SI-ID 292932608

dopolnilna literatura (additional reading)

LIKAR, Miha: Usoda nalezljivih bolezni / Miha Likar ; [izvirno slikovno gradivo prispeval Borut Drinovec]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1981. - 210 str., [16] str. pril. COBISS.SI-ID 12391937 

NUTTON, Vivian: Ancient medicine / Vivian Nutton. - London : Routledge, 2005. - XIV, 486 str. COBISS.SI-ID 2965524

NUTTON, Vivian: Ancient medicine, 2004 | Oddaljen dostop (Off-site access)

PINTAR, Ivan: Mediko-kirurški učni zavod v Ljubljani, njegov nastanek, razmah in konec : habilitacijska disertacija / Ivan Pintar. - Ljubljana : [samozal.], 1939. - 94 str. COBISS.SI-ID 35107329

PORTER, Roy: Blood and guts : a short history of medicine / Roy Porter. - New York ; London : Norton, 2004. - 199 str. COBISS.SI-ID 3809044 

ROONEY, Anne: The story of medicine : from early healing to the miracles of modern medicine / by Anne Rooney. - London : Arcturus, cop. 2009. - 208 str.COBISS.SI-ID 3791892

UNIVERZITETNI klinični center (Ljubljana). Inštitut za radiologijo: Zgodovina radiologije in Inštituta za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (1923-2013) = A history of radiology and the Institute of Radiology of the Ljubljana University Medical Center (1923-2013) / Zvonka Zupanič Slavec ; [angleški prevodi Dimitrij Kuhelj, Alja Longo ; fotografi Vladislav Klar ... et al.]. - Ljubljana : Združenje radiologov Slovenije - Zveza društev SZD ; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 287 str. COBISS.SI-ID 272271104

ZUPANIČ Slavec, Zvonka: Tuberkuloza : kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem : na primeru sanatorija Golnik 1921-1998 : [znanstvena monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [fotografija Franjo Jug ... et al.]. - V Ljubljani : Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ; Golnik : Bolnišnica = Ljubljana : Institute for History of Medicine, Faculty of Medicine : Slovenian Scientific Society for the History of Health Culture ; Golnik : University Clinics of Respiratory and Allergic Diseases, 2009. - 343 str. COBISS.SI-ID 246230016