Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

splošna farmakologija in toksikologija (general pharmacology and toxicology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

OSNOVE splošne farmakologije in toksikologije / Katarina Černe ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, 2015 | Oddaljen dostop (Off-site access)

RANG and Dale's pharmacology / James M. Ritter ... [et al.]. - 9th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier, cop. 2020. - XVI, 789 str. COBISS.SI-ID 512901432

 

dopolnilna literatura (additional reading)

BASIC & clinical pharmacology, 14th ed. 2018  | Oddaljen dostop (Off-site access)

BASIC concepts in pharmacology, 5th ed., 2017 | Oddaljen dostop (Off-site access)

BUDIHNA, Metka: Navodila za pisanje receptov / Metka V. Budihna, Lovro Stanovnik, Ladko Korošec. - 4. izd. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2001. - 75 str. - (Medicinski razgledi ; Letn. 40,3) COBISS.SI-ID 115485440 

COLOR atlas of pharmacology / Heinz Luellmann ... [et al.]. - 3rd ed., rev. and expanded. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2005. - XII, 402 str. COBISS.SI-ID 2845460 

GOODMAN & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics, 13th ed. 2018 | Oddaljen dostop (Off-site access)

GOODMAN & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / editor Laurence L. Brunton ; associate editors Bruce A. Chabner, Björn C. Knollmann. - 12th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2011. - XVI, 2084 str. + 1 el. optični disk (DVD) COBISS.SI-ID 512113720

MEDICINSKA farmakologija / urednici Marin Bulat, Juraj Geber i Zdravko Lacković. - 2., izdanje. - Zagreb : Medicinska naklada, 1999. - 514 str. - (Biblioteka udžbenici i priručnici sveučilišta u Zagrebu). COBISS.SI-ID 2096148

RECEPTURA / Metoda Lipnik-Štangelj ... [et al.] ; [uredila Andraž Cerar, Orjana Velikonja]. - Ljubljana : Medicinski razgledi, cop. 2008. - 92 str. - (Medicinski razgledi ; letn. 47) COBISS.SI-ID 236873984

REGISTER zdravil Republike Slovenije VIII:Register zdravil RS. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2006 - Dostopno tudi na:http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=687 (Prost dostop) COBISS.SI-ID 2745364

VARAGIĆ, Vladislav M.: Farmakologija / Vladislav M. Varagić, Milenko P. Milošević. - 18. prerađeno i dopunjeno izd. - Beograd : Elit-Medica, 2003. - XIII, 678 str. COBISS.SI-ID 2736660