Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

infekcijske bolezni (infectious diseases)

temeljna literatura (core medical textbooks)

CLINICAL infectious disease / edited by David Schlossberg. - Cambridge ... [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2008. - XLI, 1549 str. COBISS.SI-ID 375971

ČIŽMAN, Milan: Kako predpisujemo protimikrobna zdravila v bolnišnicah / Milan Čižman, Bojana Beović. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Sekcija za protimikrobno zdravljenje Slovenskega zdravniškega društva, 2013. - 233 str. COBISS.SI-ID 265904384

HARRISON'S principles of internal medicine, 20th ed., 2018 Oddaljeni dostop (Off-site access)

HARRISON'S principles of internal medicine / editors J. Larry Jameson ... [et al.]. - 20th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, cop. 2018. - 2 zv. (XXXIX, 3528, I-214 str.) COBISS.SI-ID 5497195

LOGAR, Jernej: Parazitologija človeka / Jernej Logar ; [slike in tabele Uroš Žižmund]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, cop. 2010. - 261 str. COBISS.SI-ID 249864192

MAROLT-Gomišček, Marica: Infekcijske bolezni / Marica Marolt-Gomišček, Alenka Radšel-Medvešček. - Ljubljana : Tangram, 2002. - 632 str. : ilustr., tabele ; 29 cm. COBISS.SI-ID 117151744

MEDICINSKA bakteriologija z imunologijo in mikologijo / urednika Marija Gubina, Alojz Ihan. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2002. - XVII, 543 str. COBISS.SI-ID 118964480

MEDICINSKA bakteriologija z mikologijo in parazitologijo / uredniki Alojz Ihan ... [et al.] ; [ilustracije Manca Krošelj]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020. - 423 str.: ilustr.; 30 cm. COBISS.SI-ID 26586883

MEDICINSKA virologija / urednika Mario Poljak, Miroslav Petrovec. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 301 str. COBISS.SI-ID 256037888

SOUTHWICK, Frederick S.: Infectious diseases : a clinical short course, 4th ed., 2020  | Oddaljen dostop (Off-site access)

SOUTHWICK, Frederick S.: Infectious diseases : a clinical short course / Frederick S. Southwick. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill Medical, cop. 2014. - XII, 458 str. COBISS.SI-ID 3664404

TOMAŽIČ, Janez: Infekcijske bolezni / Janez Tomažič in Franc Strle s sodelavci ; [ilustracije Dušan Weiss in Ada Poklač]. - 2. izd. - Ljubljana : Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2017. - XXI, 659 str. COBISS.SI-ID 288929280

dopolnilna literatura (additional reading)

COOKE, Robin A.: Infectious diseases : atlas, cases, text / Robin A. Cooke. - Sydney ; New York : McGraw-Hill, cop. 2008. - XVI, 503 str. COBISS.SI-ID 3342612

ČIŽMAN, Milan: Priročnik za ambulantno predpisovanje protimikrobnih zdravil / Milan Čižman, Bojana Beović. - Ljubljana : Arkadija, 2002. - 159 str. COBISS.SI-ID 118191872

EMOND, Ronald T. D.: Colour atlas of infectious diseases / Ronald T.D. Emond, Philip D. Welsby, H.A.K. Rowland. - 4th ed. - Edinburgh ; New York : Mosby, 2003. - IX, 471 str. COBISS.SI-ID 2732820

INFEKTOLOŠKI simpozij (2008 ; Ljubljana): Novosti v infektologiji ; Sodobna raba antibiotikov, ki jih uporabljamo že desetletja ; Okužbe s CMV / Infektološki simpozij 2008, marec 2008 ; [organizatorji] Sekcija za kemoterapijo SZD [in] Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana [in] Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani ; [uredniki Bojana Beović, Franc Strle, Milan Čižman]. - Ljubljana : Sekcija za kemoterapijo SZD : Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center : Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF, 2008. - 258 str. COBISS.SI-ID 238120448