Skip to main content

Učbeniki - Medicina

infekcijske bolezni in epidemiologija (infectious diseases and epidemiology)

temeljna literatura

CLINICAL infectious disease / edited by David Schlossberg. - Cambridge ... [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2008. - XLI, 1549 str. COBISS.SI-ID 375971

ČIŽMAN, Milan: Kako predpisujemo protimikrobna zdravila v bolnišnicah / Milan Čižman, Bojana Beović. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Sekcija za protimikrobno zdravljenje Slovenskega zdravniškega društva, 2013. - 233 str. COBISS.SI-ID 265904384

HARRISON'S principles of internal medicine / editors J. Larry Jameson ... [et al.]. - 20th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, cop. 2018. - 2 zv. (XXXIX, 3528, I-214 str.) COBISS.SI-ID 5497195

HARRISON'S principles of internal medicine [Elektronski vir] / [edited by] Dennis L. Kasper ...[et al.]. - 20th ed. - El. knjiga. - New York : McGraw-Hill Health Professions Division, cop. 2018. - (McGraw-Hill education). - Način dostopa (URL): https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2129 (Dostop v mreži MF UL) COBISS.SI-ID 2182932

LOGAR, Jernej: Parazitologija človeka / Jernej Logar ; [slike in tabele Uroš Žižmund]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, cop. 2010. - 261 str. COBISS.SI-ID 249864192

MAROLT-Gomišček, Marica: Infekcijske bolezni / Marica Marolt-Gomišček, Alenka Radšel-Medvešček. - Ljubljana : Tangram, 2002. - 632 str. : ilustr., tabele ; 29 cm. COBISS.SI-ID 117151744

MEDICINSKA bakteriologija z imunologijo in mikologijo / urednika Marija Gubina, Alojz Ihan. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2002. - XVII, 543 str. COBISS.SI-ID 118964480

MEDICINSKA virologija / urednika Mario Poljak, Miroslav Petrovec. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 301 str. COBISS.SI-ID 256037888

SOUTHWICK, Frederick S.: Infectious diseases : a clinical short course / Frederick S. Southwick. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill Medical, cop. 2014. - XII, 458 str. COBISS.SI-ID 3664404

TOMAŽIČ, Janez: Infekcijske bolezni / Janez Tomažič in Franc Strle s sodelavci ; [ilustracije Dušan Weiss in Ada Poklač]. - 2. izd. - Ljubljana : Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2017. - XXI, 659 str. COBISS.SI-ID 288929280

dopolnilna literatura

COOKE, Robin A.: Infectious diseases : atlas, cases, text / Robin A. Cooke. - Sydney ; New York : McGraw-Hill, cop. 2008. - XVI, 503 str. COBISS.SI-ID 3342612

ČIŽMAN, Milan: Priročnik za ambulantno predpisovanje protimikrobnih zdravil / Milan Čižman, Bojana Beović. - Ljubljana : Arkadija, 2002. - 159 str. COBISS.SI-ID 118191872

EMOND, Ronald T. D.: Colour atlas of infectious diseases / Ronald T.D. Emond, Philip D. Welsby, H.A.K. Rowland. - 4th ed. - Edinburgh ; New York : Mosby, 2003. - IX, 471 str. COBISS.SI-ID 2732820

INFEKTOLOŠKI simpozij (2008 ; Ljubljana): Novosti v infektologiji ; Sodobna raba antibiotikov, ki jih uporabljamo že desetletja ; Okužbe s CMV / Infektološki simpozij 2008, marec 2008 ; [organizatorji] Sekcija za kemoterapijo SZD [in] Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana [in] Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani ; [uredniki Bojana Beović, Franc Strle, Milan Čižman]. - Ljubljana : Sekcija za kemoterapijo SZD : Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center : Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF, 2008. - 258 str. COBISS.SI-ID 238120448