Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

sodna medicina (forensic medicine)

temeljna literatura (core medical textbooks)

BRINKMANN, Bernd, 1939- : Handbuch gerichtliche Medizin auf DVD / Bernd Brinkmann; Burkhard Madea. - Heidelberg : Springer, [2008]. - 1 DVD. COBISS.SI-ID 3279892

DI Maio, Vincent J. M.: Forensic pathology / Vincent J. DiMaio, Dominick DiMaio. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 565 str., [4] str. pril. - (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). COBISS.SI-ID 1845882

DI Maio, Vincent J. M.: Gunshot wounds : practical aspects of firearms, ballistics, and forensic techniques / Vincent J.M. DiMaio. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2016. - XXI, 355 str. COBISS.SI-ID 3939860

DOLENC, Anton, 1930-2013: Medicinska etika in deontologija. 2, Razprave / Anton Dolenc. - Ljubljana : Mihelač, 1997. - 620 str. COBISS.SI-ID 65110016

MADEA, Burkhard: Kurzlehrbuch Rechtsmedizin / Burkhard Madea, Frank Mußhoff, Brigitte Tag. - 1. Aufl. - Bern : Huber, cop. 2012. - 343 str. 
COBISS.SI-ID 3922196

MEDICINSKA etika in deontologija. Dokumenti s komentarjem / [zbral in komentiral] Anton Dolenc. - Ljubljana : Tangram, 1993. - 556 str. - (Medicinska knjiga) COBISS.SI-ID 33287168

MILČINSKI, Janez, 1913-1993: Sodna medicina : uvod v delo z izvedencem / Janez Milčinski. - Ljubljana : Državni sekretariat za notranje zadeve, 1956. - XII, 283 str., 6 f. pril. COBISS.SI-ID 35585

ŠKAVIĆ, Josip, zdravnik: Načela sudskomedicinskih vještačenja / Josip Škavić, Dušan Zečević. - Zagreb : Ljevak, 2010. - 319 str. - (Medicinska biblioteka). COBISS.SI-ID 3402260

ZEČEVIĆ, Dušan: Sudska medicina i deontologija / Dušan Zečević i suradnici. - 4. obnovljeno i duponjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2004. - 366 str. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu) (Biblioteka sveučilišni udžbenici). COBISS.SI-ID 2798356

dopolnilna literatura (additional reading)

BITEMARK evidence / edited by Robert B.J. Dorion. - New York : Marcel Dekker, cop. 2005. - XIX, 629 str. - (Forensic science series ; 1) COBISS.SI-ID 3270164

DI Maio, Vincent J. M.: Handbook of forensic pathology / Vincent J.M. DiMaio and Suzanna E. Dana. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2007. - 298 str. COBISS.SI-ID 1888200

FORENSIC anthropology and medicine, 2006 | Oddaljen dostop (Off-site access)

FORENSIC pathology for police, death investigators, attorneys, and forensic scientists, 2010 | Oddaljen dostop (Off-site access)

FORENSIC pathology of trauma, 2007 | Oddaljen dostop (Off-site access)

FORENSIC pathology reviews, vol. 6, 2011 | Oddaljen dostop (Off-site access)

KNIGHT, Bernard: Knight's forensic pathology / Pekka Saukko, Bernard Knight. - 4th ed. - Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016] . - XIV, 666 str. : ilustr. ; 29 cm COBISS.SI-ID 3839252

MATERIALI za študente : [skripta] / pripravili in uredili: Anton Dolenc, Jože Lovšin [in] Jože Balažic. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, [s.n.]. - 150 str. COBISS.SI-ID 2726164

NAVODILA za vaje / zbrala in uredila Jože Balažic [in] Branko Ermenc. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo, 2001. - 132 f. COBISS.SI-ID 2760724