Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

stik z bolnikom (contact with a patient)

temeljna literatura (core medical textbooks)

DRUŽINSKA medicina : učbenik / [urednika Igor Švab, Danica Rotar-Pavlič]. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. - 362 str. COBISS.SI-ID 262524160

REHABILITACIJSKA zdravstvena nega / [urednici Tatjana Erjavec, Ksenija Karan]. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2014. - 223 str. COBISS.SI-ID 274579712

SELIČ, Polona: Novi odročnik : nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo / Polona Selič ; [risbe Davorin Slana]. - Ljubljana : Inštitut za psihofiziološke študije Pares, 2007. - 235 str. COBISS.SI-ID 234629120

dopolnilna literatura (additional reading)

MEDNARODNA klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja : MKF / [koordinirala in uredila Daša Moravec Berger] ; [prevedli Leja Jecelj, Irena Kovačič]. - Ženeva : Svetovna zdravstvena organizacija ; Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (IRSR), 2006. - III, 294 str. Dostopno tudi na: http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/a106389e93fab93fdec3b56cd3d3ab1c.pdf (Prost dostop). COBISS.SI-ID 226777344

MOHARIĆ, Metka: Stik z bolnikom : navodila za vaje : študijsko leto 2014/2015 / Pripravila: Metka Moharić, Črt Marinček. - 4. izd. - [Ljubljana] : Katedra ya fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. - 14 f.  Dostopno tudi na: http://www.mf.uni-lj.si/media-library/2014/10/489e6bcbe3b15679fd916ce67a75ffe9.pdf (Prost dostop). COBISS.SI-ID 3721492