Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

stik z bolnikom (contact with a patient)

temeljna literatura (core medical textbooks)

DRUŽINSKA medicina : učbenik / [urednika Igor Švab, Danica Rotar-Pavlič]. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. - 362 str. COBISS.SI-ID 262524160

REHABILITACIJSKA zdravstvena nega / [urednici Tatjana Erjavec, Ksenija Karan]. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2014. - 223 str. COBISS.SI-ID 274579712

SELIČ, Polona: Novi odročnik : nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo / Polona Selič ; [risbe Davorin Slana]. - Ljubljana : Inštitut za psihofiziološke študije Pares, 2007. - 235 str. COBISS.SI-ID 234629120

dopolnilna literatura (additional reading)

MEDNARODNA klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja : MKF / [koordinirala in uredila Daša Moravec Berger] ; [prevedli Leja Jecelj, Irena Kovačič]. - Ženeva : Svetovna zdravstvena organizacija ; Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (IRSR), 2006. - III, 294 str. Dostopno tudi na: http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/a106389e93fab93fdec3b56cd3d3ab1c.pdf (Prost dostop). COBISS.SI-ID 226777344

MOHARIĆ, Metka: Stik z bolnikom : navodila za vaje : študijsko leto 2014/2015 / Pripravila: Metka Moharić, Črt Marinček. - 4. izd. - [Ljubljana] : Katedra ya fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. - 14 f.  Dostopno tudi na: http://www.mf.uni-lj.si/media-library/2014/10/489e6bcbe3b15679fd916ce67a75ffe9.pdf (Prost dostop). COBISS.SI-ID 3721492