Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

duševne bolezni (mental diseases)

temeljna literatura (core medical textbooks)

PSIHIATRIJA / [uredniki] Peter Pregelj ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Psihiatrična klinika, 2013. - 448 str. COBISS.SI-ID 266712320

dopolnilna literatura (additional reading)

CURRENT diagnosis & treatment: psychiatry, 3rd ed. 2019 | Oddaljen dostop (Off-site access)

CURRENT diagnosis & treatment. Psychiatry / edited by Michael H. Ebert, James F. Leckman, Ismene L. Petrakis. - 3rd ed. - New York (NY) : McGraw-Hill Education, cop. 2019. - XII, 817 str. - (A Lange medical book) COBISS.SI-ID 4025364

GREEN, Lorraine: Understanding the life course : sociological and psychological perspectives / Lorraine Green. - 2nd ed. - Cambridge ; Malden (MA) : Polity Press, cop. 2017. - VII, 295 str. COBISS.SI-ID 3878420

KOCIJANČIČ, Andreja: Klinična preiskava / Andreja Kocijančič. - Ljubljana : Littera picta, 2000. - 296 str. COBISS.SI-ID 109525504

MEDNARODNA klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene : MKB-10 : deseta revizija / [prevod posodobitev za 2. izd. Irena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : IVZ RS - Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 2 zv. ; 25 cm Dostopno tudi na: http://www3.who.int/icd/currentversion/fr-icd.htm. - Prevod dela: International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision. COBISS.SI-ID 223392256

NEW Oxford textbook of psychiatry / edited by Michael G. Gelder ... [et al.]. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2012. - 2 zv. (XXX, 2021 str.). COBISS.SI-ID 3882260

POMOČ človeku v stiski / urednica Onja Tekavčič-Grad. - Ljubljana : Planprint, Litterapicta, 1994. - 230 str. ; 24 COBISS.SI-ID 40163072

PREPREČIMO odvisnosti od kajenja, alkohola, drog, hranjenja, dela, iger na srečo ... : živimo zdravo! / [avtorji Mojca Bevc Stankovič ... [et al.]. - Ljubljana : Za srce, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 2003 (Ljubljana : Povše). - 372 str. : ilustr., grafični prikazi ; 20 cm COBISS.SI-ID 127291136 

SADOCK, Benjamin J.: Kaplan & Sadock's concise textbook of clinical psychiatry / Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz. - 4th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2017. - XVI, 1008 str. COBISS.SI-ID 3882004

SADOCK, Benjamin J.:  Kaplan & Sadock's pocket handbook of clinical psychiatry / Benjamin J. Sadock, Samoon Ahmad, Virginia A. Sadock. - 6th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2019. - X, 617 str. - Dopolnjuje priročnik: Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry / editors, Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz, 10th ed., 2017. - Kazalo COBISS.SI-ID 4021012

SADOCK, Benjamin J.: Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral sciences/clinical psychiatry / Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock. - 10th ed. - Philadelphia : Wolter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - XV, 1470 str. - (Kaplan & Sadock textbooks). COBISS.SI-ID 3036180

SLOVENIJA s samomorom ali brez : [monografija] / uredila Andrej Marušič in Saška Roškar ; [avtorji prispevkov Andrej Marušič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2003. - 168 str. : graf. prikazi ; 25 cm. COBISS.SI-ID 125810432

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 1, Razvoj otroka in diagnostična obravnava / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 100 str. COBISS.SI-ID 297638656

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 2, Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 110 str. COBISS.SI-ID 297638912

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 3, Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 120 str. COBISS.SI-ID 297641472

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 4, Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 94 str. COBISS.SI-ID 297641728

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 5, Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 96 str. COBISS.SI-ID 297642240