Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

duševne bolezni (mental diseases)

temeljna literatura (core medical textbooks)

PSIHIATRIJA / [uredniki] Peter Pregelj ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Psihiatrična klinika, 2013. - 448 str. COBISS.SI-ID 266712320

dopolnilna literatura (additional reading)

CURRENT diagnosis & treatment: psychiatry, 3rd ed. 2019 | Oddaljen dostop (Off-site access)

CURRENT diagnosis & treatment. Psychiatry / edited by Michael H. Ebert, James F. Leckman, Ismene L. Petrakis. - 3rd ed. - New York (NY) : McGraw-Hill Education, cop. 2019. - XII, 817 str. - (A Lange medical book) COBISS.SI-ID 4025364

GREEN, Lorraine: Understanding the life course : sociological and psychological perspectives / Lorraine Green. - 2nd ed. - Cambridge ; Malden (MA) : Polity Press, cop. 2017. - VII, 295 str. COBISS.SI-ID 3878420

KOCIJANČIČ, Andreja: Klinična preiskava / Andreja Kocijančič. - Ljubljana : Littera picta, 2000. - 296 str. COBISS.SI-ID 109525504

MEDNARODNA klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene : MKB-10 : deseta revizija / [prevod posodobitev za 2. izd. Irena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : IVZ RS - Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 2 zv. ; 25 cm Dostopno tudi na: http://www3.who.int/icd/currentversion/fr-icd.htm. - Prevod dela: International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision. COBISS.SI-ID 223392256

NEW Oxford textbook of psychiatry / edited by Michael G. Gelder ... [et al.]. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2012. - 2 zv. (XXX, 2021 str.). COBISS.SI-ID 3882260

POMOČ človeku v stiski / urednica Onja Tekavčič-Grad. - Ljubljana : Planprint, Litterapicta, 1994. - 230 str. ; 24 COBISS.SI-ID 40163072

PREPREČIMO odvisnosti od kajenja, alkohola, drog, hranjenja, dela, iger na srečo ... : živimo zdravo! / [avtorji Mojca Bevc Stankovič ... [et al.]. - Ljubljana : Za srce, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 2003 (Ljubljana : Povše). - 372 str. : ilustr., grafični prikazi ; 20 cm COBISS.SI-ID 127291136 

SADOCK, Benjamin J.: Kaplan & Sadock's concise textbook of clinical psychiatry / Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz. - 4th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2017. - XVI, 1008 str. COBISS.SI-ID 3882004

SADOCK, Benjamin J.:  Kaplan & Sadock's pocket handbook of clinical psychiatry / Benjamin J. Sadock, Samoon Ahmad, Virginia A. Sadock. - 6th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2019. - X, 617 str. - Dopolnjuje priročnik: Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry / editors, Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz, 10th ed., 2017. - Kazalo COBISS.SI-ID 4021012

SADOCK, Benjamin J.: Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral sciences/clinical psychiatry / Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock. - 10th ed. - Philadelphia : Wolter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - XV, 1470 str. - (Kaplan & Sadock textbooks). COBISS.SI-ID 3036180

SLOVENIJA s samomorom ali brez : [monografija] / uredila Andrej Marušič in Saška Roškar ; [avtorji prispevkov Andrej Marušič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2003. - 168 str. : graf. prikazi ; 25 cm. COBISS.SI-ID 125810432

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 1, Razvoj otroka in diagnostična obravnava / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 100 str. COBISS.SI-ID 297638656

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 2, Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 110 str. COBISS.SI-ID 297638912

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 3, Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 120 str. COBISS.SI-ID 297641472

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 4, Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 94 str. COBISS.SI-ID 297641728

ZBRANA poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 5, Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji / uredila Maja Drobnič Radobuljac, Peter Pregelj ; [avtorji različni strokovnjaki s področja dela z otroki z duševnimi motnjami]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 96 str. COBISS.SI-ID 297642240