Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

deontologija (deontology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

BALAŽIC, Jože: Medicinska deontologija s filozofijo / Jože Balažic. - Ljubljana : Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo, 2006. - 201 str. COBISS.SI-ID 224584704

DOLENC, Anton: Medicinska etika in deontologija. 2, Razprave / Anton Dolenc. - Ljubljana : Mihelač, 1997. - 620 str. COBISS.SI-ID 65110016

MEDICINSKA etika in deontologija. Dokumenti s komentarjem / [zbral in komentiral] Anton Dolenc. - Ljubljana : Tangram, 1993. - 556 str. - (Medicinska knjiga). COBISS.SI-ID 33287168

MILČINSKI, Janez: Medicinska etika in deontologija : razprave in članki / Janez Milčinski. - Ljubljana : Univerzum, 1982. - (Strokovne publikacije). COBISS.SI-ID 13315585

ŽENEVSKE konvencije : o zaščiti žrtev vojn / zbral in uredil Anton Dolenc. - Ljubljana : OO ZSMS Medicinske fakultete, 1989. - 209 str. ; 24 cm. - (Medicinski razgledi. Suplement ; letn. 28, 4) Izšlo ob XX. jubilejnem Plečnikovem memorialu --> na nasl. str. - Nadnaslov: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. - Bibliografske beležke ob tekstu COBISS.SI-ID 18788352

 

dopolnilna literatura (additional reading)

CLINICAL ethics, 8th ed., 2015 | oddaljen dostop (Off-site access)

SLOVENIJA. Ustava (1991): Ustava Republike Slovenije / [uvodno pojasnilo Igor Kaučič ; stvarno kazalo Janez Toplišek]. - 5., dopolnjena izd. - Ljubljana : GV založba, 2005. - 166 str. - (Nova slovenska zakonodaja). COBISS.SI-ID 219935488

SLOVENIJA. Zakoni itd.: Kazenski zakonik (KZ-UPB1) ; Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-UPB1) / [Kazenski zakonik] s stvarnim kazalom Vida Jakulina. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2005. - 256 str. COBISS.SI-ID 221788160

ŽENEVSKE konvencije o zaščiti žrtev vojn / zbral in uredil Anton Dolenc. - 1. izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 1993. - 215 str. - (Medicinski razgledi ; Letn. 28, 4). COBISS.SI-ID 34627584