Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

deontologija (deontology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

BALAŽIC, Jože: Medicinska deontologija s filozofijo / Jože Balažic. - Ljubljana : Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo, 2006. - 201 str. COBISS.SI-ID 224584704

DOLENC, Anton: Medicinska etika in deontologija. 2, Razprave / Anton Dolenc. - Ljubljana : Mihelač, 1997. - 620 str. COBISS.SI-ID 65110016

MEDICINSKA etika in deontologija. Dokumenti s komentarjem / [zbral in komentiral] Anton Dolenc. - Ljubljana : Tangram, 1993. - 556 str. - (Medicinska knjiga). COBISS.SI-ID 33287168

MILČINSKI, Janez: Medicinska etika in deontologija : razprave in članki / Janez Milčinski. - Ljubljana : Univerzum, 1982. - (Strokovne publikacije). COBISS.SI-ID 13315585

ŽENEVSKE konvencije : o zaščiti žrtev vojn / zbral in uredil Anton Dolenc. - Ljubljana : OO ZSMS Medicinske fakultete, 1989. - 209 str. ; 24 cm. - (Medicinski razgledi. Suplement ; letn. 28, 4) Izšlo ob XX. jubilejnem Plečnikovem memorialu --> na nasl. str. - Nadnaslov: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. - Bibliografske beležke ob tekstu COBISS.SI-ID 18788352

 

dopolnilna literatura (additional reading)

CLINICAL ethics, 8th ed., 2015 | oddaljen dostop (Off-site access)

SLOVENIJA. Ustava (1991): Ustava Republike Slovenije / [uvodno pojasnilo Igor Kaučič ; stvarno kazalo Janez Toplišek]. - 5., dopolnjena izd. - Ljubljana : GV založba, 2005. - 166 str. - (Nova slovenska zakonodaja). COBISS.SI-ID 219935488

SLOVENIJA. Zakoni itd.: Kazenski zakonik (KZ-UPB1) ; Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-UPB1) / [Kazenski zakonik] s stvarnim kazalom Vida Jakulina. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2005. - 256 str. COBISS.SI-ID 221788160

ŽENEVSKE konvencije o zaščiti žrtev vojn / zbral in uredil Anton Dolenc. - 1. izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 1993. - 215 str. - (Medicinski razgledi ; Letn. 28, 4). COBISS.SI-ID 34627584