Skip to main content

Učbeniki - Medicina

biofizika (biophysics)

temeljna literatura

DERGANC, Jure : Biofizika za medicino [Elektronski vir] : zapiski s predavanj iz biofizike za študente medicine in dentalne medicine. Prvi del: uvod, mehanika in termodinamika / Jure Derganc. - El. knjiga. - [S. l. : s. n.], 2019. - Način dostopa (URL): https://www.mf.uni-lj.si/application/files/3715/7013/0161/SkriptaBiofizika1.pdf (Prost dostop) COBISS.SI-ID 4029204 

BIOFIZIKA za medicino / Bojan Božič ... [et al.]. - [S. l. : s. n., 2017]. - 240 str.  COBISS.SI-ID 3893268

dopolnilna literatura

COTTERILL, Rodney: Biophysics : an introduction / Rodney M.J. Cotterill. - Besedilni in slikovni podatki. - Chichester, West Sussex ; New York : John Wiley : Netlibrary [distributer], cop. 2002 - Način dostopa (URL): http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=83534 (Dostopno članom UL). COBISS.SI-ID 2955540

GRABEC, Igor: Predavanja iz fizike / Igor Grabec. - Popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004. - XII, 525 str. COBISS.SI-ID 216088064

KLADNIK, Rudolf: Visokošolska fizika. Del. 1, Mehanski in toplotni pojavi / Rudolf Kladnik. - [3. izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991. - 231 str. COBISS.SI-ID 991252

KLADNIK, Rudolf: Visokošolska fizika. Del 2, Elektrika, atomika / Rudolf Kladnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991. - 271 str. COBISS.SI-ID 8483584

KLADNIK, Rudolf: Visokošolska fizika. Del. 3, Akustika in optika : valovni pojavi / Rudolf Kladnik. - Ljubljana : Državna Založba Slovenije, 1989. - 191 str. COBISS.SI-ID 24963841

VAJE iz biofizike / Bojan Božič ... [et al.]. - (6. dopolnjena in popravljena izdaja). - Ljubljana : Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, 2003. - 127 str. COBISS.SI-ID 2679316