Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

biofizika (biophysics)

temeljna literatura (core medical textbooks)

DERGANC, Jure : Biofizika za medicino: zapiski s predavanj iz biofizike za študente medicine in dentalne medicine. Prvi del: uvod, mehanika in termodinamika, 2019 (Prost dostop) (Free access)

BIOFIZIKA za medicino / Bojan Božič ... [et al.]. - [S. l. : s. n., 2017]. - 240 str.  COBISS.SI-ID 3893268

dopolnilna literatura (additional reading)

BIOPHYSICS : an introduction, 2002 | Oddaljen dostop (Off-site access)

GRABEC, Igor: Predavanja iz fizike / Igor Grabec. - Popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004. - XII, 525 str. COBISS.SI-ID 216088064

KLADNIK, Rudolf: Visokošolska fizika. Del. 1, Mehanski in toplotni pojavi / Rudolf Kladnik. - [3. izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991. - 231 str. COBISS.SI-ID 991252

KLADNIK, Rudolf: Visokošolska fizika. Del 2, Elektrika, atomika / Rudolf Kladnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991. - 271 str. COBISS.SI-ID 8483584

KLADNIK, Rudolf: Visokošolska fizika. Del. 3, Akustika in optika : valovni pojavi / Rudolf Kladnik. - Ljubljana : Državna Založba Slovenije, 1989. - 191 str. COBISS.SI-ID 24963841

VAJE iz biofizike / Bojan Božič ... [et al.]. - (6. dopolnjena in popravljena izdaja). - Ljubljana : Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, 2003. - 127 str. COBISS.SI-ID 2679316