Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

biologija celice (cell biology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

CELIČNA biologija : atlas mikrografij / Andreja Erman ... [et al.] ; [urednika Andreja Erman, Samo Hudoklin]. - 1. izd. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2015. - 101 str. COBISS.SI-ID 281228544

CELIČNA biologija / Mateja Erdani Kreft ... [et al.] ; [urednica Mateja Erdani Kreft]. - 1. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2018. - 183 str. COBISS.SI-ID 296440832

JEZERNIK, Kristijan: Celična biologija : učbenik za študente Medicinske fakultete / Kristijan Jezernik, Peter Veranič, Maksimiljan Sterle. - Ljubljana : DZS, 2015. - 263 str. COBISS.SI-ID 281401600

dopolnilna literatura (additional reading)

BASIC concepts in medical genetics : a student's survival guide / [editor] Marshall Horwitz. - New York : McGraw-Hill, Health Professions Division, cop. 2000. - VII, 149 str. COBISS.SI-ID 2729492

CELIČNA biologija z genetiko / Mateja Erdani Kreft ... [et al.]. - 1. izd. - V Ljubljani : Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2011. - 162 str. COBISS.SI-ID 258318336

CELL biology: a short course, 2nd ed., 2004Oddaljen dostop (Off-site access)

COOPER, Geoffrey M.: The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper. - 8th ed. - New York (NY) : Sinauer Associates : : Oxford University Press, cop. 2019. - XXVII, 783 str. COBISS.SI-ID 4026644

ERDANI-Kreft, Mateja: Celična biologija z osnovami klasične genetike / Mateja Erdani Kreft, Andreja Erman, Daša Zupančič. - V Ljubljani : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2008. - 149 str. COBISS.SI-ID 241225728

ESSENTIAL cell biology / Bruce Alberts ... [et al.]. - 5th ed., international student ed. - New York (NY) : W.W. Norton and Company, cop. 2019. - XXXII, 734, 56, 18, 23 str.  COBISS.SI-ID 76602625

FULLER, Gerald M.: Molecular basis of medical cell biology / by Gerald M. Fuller, Dennis Shields. - 1st ed. - Stamford (Connecticut) : Appleton & Lange, 1998. - XIV, 231 str. - (A lange medical books). COBISS.SI-ID 7949064

KARP, Gerald: Cell and molecular biology : concepts and experiments / Gerald Karp. - 5th ed. - Chichester : John Wiley, cop. 2008. - XVII, 776, [67] str. COBISS.SI-ID 3062548

LAMB, Neil E.: Cell biology and genetics / Neil E. Lamb. - 1st American ed. - Edinburgh : Elsevier Mosby, cop. 2007. - XI, 212 str. - (Crash course). COBISS.SI-ID 3120404

MOLECULAR biology of the cell / Bruce Alberts ... [et al.]. - 6th ed. - New York : Garland Science, Taylor and Francis Group, cop. 2015. - XXXIV, 1342 str. COBISS.SI-ID 1947259

MOLECULAR cell biology / Harvey Lodish ... [et al.]. - 4th ed. - New York : W. H. Freeman, 1999. - XXXIX, 1084, G17, I36 str. + 1 CD-ROM. 
COBISS.SI-ID 1730900

PRINCIPLES of development / Lewis Wolpert ... [et al.]. - 6th ed. - Oxford (UK) ; New York (NY) : Oxford University Press, cop. 2019 (Glasgow (UK) : Bell & Bain). - XXIV, 741 str. COBISS.SI-ID 4027412

VERANIČ, Peter: Praktični pouk celične biologije / Peter Veranič, Rok Romih, Majda Pšeničnik. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003. - 118 str. COBISS.SI-ID 125106176