Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

temeljna mikrobiologija in imunologija (basic microbiology and immunology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

IHAN, Alojz: Osnove medicinske imunologije / Alojz Ihan. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020. - 223 str. : ilustr. ; 30 cm. - Kazalo. - Bibliografija: str. 212-216. COBISS.SI-ID 28410371

JAWETZ, Melnick & adelberg's medical microbiology, 28th ed., 2019 | Oddaljen dostop (Off-site access)

JAWETZ, Melnick & Adelberg's medical microbiology / [Editors:] Karen C. Carroll ... [et al.]. - 27th ed. - New York : McGraw-Hill Education, cop. 2016. - XII, 851 str. COBISS.SI-ID 3841556

LOGAR, Jernej: Parazitologija človeka / Jernej Logar ; [slike in tabele Uroš Žižmund]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, cop. 2010. - 261 str. COBISS.SI-ID 249864192

MEDICINSKA bakteriologija z imunologijo in mikologijo / urednika Marija Gubina, Alojz Ihan. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2002. - XVII, 543 str. COBISS.SI-ID 118964480

MEDICINSKA bakteriologija z mikologijo in parazitologijo / uredniki Alojz Ihan ... [et al.] ; [ilustracije Manca Krošelj]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020. - 423 str.: ilustr.; 30 cm. COBISS.SI-ID 26586883

MEDICINSKA virologija / urednika Mario Poljak, Miroslav Petrovec. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 301 str. COBISS.SI-ID 256037888

PRAKTIKUM iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine / [avtorji Vladimir Kotnik ... [et al.] ; glavni uredniki Vladimir Kotnik ... [et al.] ; slike Veronika Strašek ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 264 str. COBISS.SI-ID 296790528

SPLOŠNA medicinska virologija / avtorji Srečko Koren ... [et al.] ; urednik Srečko Koren. - 4. ponatis. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 201 str. COBISS.SI-ID 256064512

dopolnilna literatura (additional reading)

ABBAS, Abul K.: Cellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. - 6th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2007. - VIII, 566 str. COBISS.SI-ID 3028756

CEPLJENJE in cepiva - dobre prakse varnega cepljenja : univerzitetni učbenik za študente medicinske in zdravstvene fakultete / [uredniki] Alenka Kraigher, Alojz Ihan, Tadej Avčin. - Ljubljana : Sekcija za preventivno medicino SZD : Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2011. - 174 str. COBISS.SI-ID 256176128

HOF, Herbert: Medizinische Mikrobiologie / Herbert Hof; Rüdiger Dörries. - 4., überarb. u. erw. Aufl. - Stuttgart : Thieme, 2009. - 720 str. - (Duale Reihe (Thieme)). COBISS.SI-ID 3296532

INFEKCIJSKE bolezni / [uredila] Janez Tomažič in Franc Strle s sodelavci ; [ilustracije Dušan Weiss in Ada Poklač]. - 1. izd. - Ljubljana : Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2014. - XXI, 616 str. COBISS.SI-ID 275830016

​MAK, Tak W.: Primer to the immune response / Tak W. Mak and Mary E. Saunders. - Amsterdam [etc.] : Academic Press/Elsevier, cop. 2008. - XVII, 436 str. COBISS.SI-ID 62337281

MANUAL of clinical microbiology / editor in chief, Patrick R. Murray. - 9th ed. - Washington, D.C. : ASM Press, cop. 2007. - 2 zv. (XXV, 2256 str., CXV). COBISS.SI-ID 3027732

MEDICAL microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis, and control / edited by David Greenwood ... [et al.]. - 18th ed. - Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, cop. 2012. - XVI, 778 str.  COBISS.SI-ID 8697139

MIMS, Cedric A.: Mims' pathogenesis of infectious disease / Cedric A. Mims, Anthony Nash, John Stephen. - 5th ed. (2000). - San Diego [etc.] : Academic Press, 2008. - XIII, 474 str. COBISS.SI-ID 2248212

PETERS, Wallace: Atlas of tropical medicine and parasitology / Wallace Peters, Geoffrey Pasvol. - 6th ed. - Edinburgh : Elsevier Mosby, cop. 2007. - XIII, 429 str. + 1 CD-ROM. COBISS.SI-ID 2818938

PRIROČNIK za vaje iz mikrobiologije in imunologije : za študente medicine / [avtorji Alenka Andlovic ... [et al.] ; uredili Marija Gubina, Manica Mueller-Premru]. - Ponatis s popravki. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2005. - 151 str. COBISS.SI-ID 217731328

SALYERS, Abigail A.: Bacterial pathogenesis : a molecular approach / Abigail A. Salyers and Dixie D. Whitt. - 2nd ed. - Washington : ASM Press, cop. 2002. - XX, 539 str. COBISS.SI-ID 2417428

VOZELJ, Marjan: Temelji imunologije / Marjan Vozelj. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2000. - XIX, 552 str. COBISS.SI-ID 108317184

VPRAŠANJA za preverjanje znanja pri vajah iz predmeta Mikrobiologija in imunologija / [avtorji Vladimir Kotnik ... [et al.] ; urednik Vladimir Kotnik]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2006. - 185 str. COBISS.SI-ID 228841984