Skip to main content

Učbeniki - Medicina

koža in spolne bolezni (skin and venereal diseases)

temeljna literatura

KANSKY, Aleksej: Kožne in spolne bolezni / Aleksej Kansky, Jovan Miljković, Mateja Dolenc-Voljč. - 3. dopolnjena izd. - Maribor : Medicinska fakulteta ; Ljubljana : Medicinska fakulteta ; [Ljubljana] : Združenje slovenskih dermatovenerologov, cop. 2017. - 512 str. COBISS.SI-ID 89224961

dopolnilna literatura

COLOR atlas of dermatology / Martin Roecken ... [et al.]. - Stuttgart : Thieme, cop. 2012. - XV, 403 str. COBISS.SI-ID 3513876

DU Vivier, Anthony: Dermatology pocket picture book / Anthony du Vivier. - London [etc.] : Blackwell Science, 2002. - IX, 300 str. COBISS.SI-ID 119677184

EVIDENCE based dermatology / edited by Hywel Williams ... [et al.]. - Besedilni in slikovni podatki. - London : BMJ Books : EBSCOhost [distributer], cop. 2003 Način dostopa (URL): http://web.ebscohost. com/ehost/detail?sid=90c5ea1e-1328-412f-8766-6c561b6244ed%40sessionmgr113&vid=1&hid=126&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl# db=nlebk&AN=79571 (Dostopno članom UL). COBISS.SI-ID 2949652

EVIDENCE-based dermatology / edited by Hywel Williams ; associate editors, Michael Bigby ... [et al.]. - 2nd ed. - Malden (Mass) ; Oxford : Blackwell Pub./BMJ Books, 2008. - XV, 723 str. COBISS.SI-ID 3042111

FITZPATRICK'S dermatology [Elektronski vir] / [editors] Sewon Kang ... [et al.]. - 9th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc, cop. 2019 Način dostopa (URL): https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2570 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3159060

JAIN, Sima: Dermatology : illustrated study guide and comprehensive board review / Sima Jain, author and editor. - El. knjiga. - New York : Springer, cop. 2012 Način dostopa (URL): http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-0525-3 (Celotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij) (Full text accessible to the users of Slovenian Consortium of Non-Profit Institutions) Način dostopa (URL): http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-0525-3 (Dostop v mreži UL MF). COBISS.SI-ID 1544907231

LUNDER, Tomaž: Kontaktni dermatitis : kratek priročnik za zdravnike in študente medicine / Tomaž Lunder. - Ljubljana : Schering-Plough CE AG, 2005. - [80] str. COBISS.SI-ID 2859540

OSNOVE otroške dermatologije za pediatre : zbornik tečaja / [urednica Vlasta Dragoš]. - Ljubljana : Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2010. - 39 str. COBISS.SI-ID 250729216

STERRY, Wolfram: Dermatology / Wolfram Sterry, Ralf Paus, Walter Burgdorf ; with contributions by Heike Audring ... [et al.] ; [illustrator Helmut Holtermann]. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2006. - XIII, 754 str. - (Thieme clinical companions). COBISS.SI-ID 11798578

WELLER, Richard P. J. B.: Clinical dermatology / Richard B. Weller, Hamish J.A. Hunter, Margaret W. Mann. - 5th ed. - Chichester (West Sussex) ; Hoboken (NY) : John Wiley & Sons Inc., 2015. - XI, 438 str. COBISS.SI-ID 3738388

WOLFF, Klaus: Fitzpatrick's color atlas & synopsis of clinical dermatology / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson, Dick Suurmond. - 8th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc. : Accessmedicine [distributer]-Clinical Library, cop. 2017 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2043 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 2952468