Skip to main content

Učbeniki - Medicina

primarno zdravstveno varstvo (primary health care)

temeljna literatura

DRUŽINSKA medicina : učbenik / [urednika Igor Švab, Danica Rotar-Pavlič]. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. - 362 str. COBISS.SI-ID 262524160

BILBAN, Marjan: Medicina dela / Marjan Bilban. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 1999. - 605 str.COBISS.SI-ID 100358400

dopolnilna literatura

ABC of occupational and environmental medicine / edited by David Snashall, Dipti Patel. - 2nd ed. - Besedilni in slikovni podatki. - London : BMJ Books : EBSCOhost [distributer], cop. 2003 Način dostopa (URL): http://web.ebscohost. com/ehost/detail?vid=11&hid=126&sid=90c5ea1e-1328-412f-8766-6c561b6244ed%40sessionmgr113&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl# db=nlebk&AN=87283 (Dostopno članom UL). COBISS.SI-ID 2949396

ASEN, Ela: Ten minutes for the family : systemic interventions in primary care / Eia Asen ... [et al.]. - Besdilni in slikovni podatki. - London ; New York : Routledge : EBSCOhost [distributer], 2004 Način dostopa (URL): http://web.ebscohost. com/ehost/detail?vid=5&hid=126&sid=90c5ea1e-1328-412f-8766-6c561b6244ed%40sessionmgr113&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl# db=nlebk&AN=116780 (Dostopno članom UL). COBISS.SI-ID 2950164

BILBAN, Marjan: Prva pomoč v delovnem okolju : priročnik / Marjan Bilban ; [ilustracije Fatih Hodžić]. - Ljubljana : ZVD Zavod za varstvo pri delu, 2003. - 201 str. COBISS.SI-ID 124306176

COMMUNICATION the Cleveland Clinic way : how to drive a relationship-centered strategy for superior patient experience / edited by Adrienne Boissy, Timothy Gilligan. - El. knjiga. - New York : McGraw-Hill Education, cop. 2016. - (McGraw-Hill's education) Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2312 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3887124

CURRENT diagnosis & treatment : family medicine / [editors:] Jeannette E. South-Paul, Evelyn L. Lewis, Samuel C. Matheny. - 4th ed. - El. knjiga. - New York, NY : McGrawHill Companies, Inc. : Accessmedicine [distributer]-Lange Educational Library: Clinical Medicine, cop. 2015 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1415 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 2960148

CURRENT diagnosis & treatment: occupational & environmental medicine / Joseph LaDou, Robert J. Harrison. - 5th ed. - El. knjiga. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc., cop. 2014 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1186 (Dostop v mreži MF UL) COBISS.SI-ID 3751700 

CURRENT occupational & environmental medicine / editors, Joseph LaDou, Robert J. Harrison. - 5th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill education/Medical, cop. 2014. - XII, 911 str., 4 str. barvn. pril. - (A Lange medical book). COBISS.SI-ID 3923988

DIAGNOSTIČNE preiskave za vsakdanjo uporabo / [avtorji Vojislav Ivetić ... [et al.] ; [strokovna urednika] Janko Kersnik, Vojislav Ivetić. - Ljubljana : Zavod za razvoj družinske medicine, 2007. - 501 str. + 1 CD-ROM. COBISS.SI-ID 236308736

DRUŽINSKA medicina. Delovni zvezek : študijsko leto 2013/2014 / avtorji Igor Švab ... [et al.] ; urednica Davorina Petek. - 19. dopolnjena izd. - Ljubljana : Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2013. - 95 str. COBISS.SI-ID 3651092

DRUŽINSKA medicina. Delovni zvezek : študijsko leto 2013/2014 / avtorji Igor Švab ... [et al.] ; urednica Davorina Petek. - 19. dopolnjena izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2013. - 95 str. Način dostopa (URL): http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/cd60d94efcd4d4624a66f6764bb8f3b7.pdf (Prost dostop do pdf dokumenta). COBISS.SI-ID 268684032

FAMILY medicine : principles and practice / Robert B. Taylor, editor. - 5th ed. - New York [etc.] : Springer, 1998. - XXX, 1191 str. COBISS.SI-ID 1784596

UČNE delavnice za zdravnike družinske medicine (21 ; 2004 ; Ljubljana) Družinska medicina na stičišču kultur / 21. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, 2004 ; urednik [[in] risanje slik] Janko Kersnik. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2004. - 211 str. - (Zbirka PiP). COBISS.SI-ID 216515840