Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

primarno zdravstveno varstvo (primary health care)

temeljna literatura (core medical textbooks)

DRUŽINSKA medicina : učbenik / [urednika Igor Švab, Danica Rotar-Pavlič]. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. - 362 str. COBISS.SI-ID 262524160

BILBAN, Marjan: Medicina dela / Marjan Bilban. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 1999. - 605 str.COBISS.SI-ID 100358400

dopolnilna literatura (additional reading)

ABC of occupational and environmental medicine, 2nd ed., 2003 | Oddaljen dostop (Off-site access)

BILBAN, Marjan: Prva pomoč v delovnem okolju : priročnik / Marjan Bilban ; [ilustracije Fatih Hodžić]. - Ljubljana : ZVD Zavod za varstvo pri delu, 2003. - 201 str. COBISS.SI-ID 124306176

COMMUNICATION the Cleveland Clinic way, 2016 | Oddaljen dostop (Off-site access)

CURRENT diagnosis & treatment: family medicine, 5th ed. 2020 | Oddaljen dostop (Off-site access)

CURRENT diagnosis & treatment: occupational & environmental medicine, 5th ed. 2014 Oddaljen dostop (Off-site access)

CURRENT occupational & environmental medicine / editors, Joseph LaDou, Robert J. Harrison. - 5th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill education/Medical, cop. 2014. - XII, 911 str., 4 str. barvn. pril. - (A Lange medical book). COBISS.SI-ID 3923988

DIAGNOSTIČNE preiskave za vsakdanjo uporabo / [avtorji Vojislav Ivetić ... [et al.] ; [strokovna urednika] Janko Kersnik, Vojislav Ivetić. - Ljubljana : Zavod za razvoj družinske medicine, 2007. - 501 str. + 1 CD-ROM. COBISS.SI-ID 236308736

DRUŽINSKA medicina. Delovni zvezek : študijsko leto 2013/2014 / avtorji Igor Švab ... [et al.] ; urednica Davorina Petek. - 19. dopolnjena izd. - Ljubljana : Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2013. - 95 str. COBISS.SI-ID 3651092

DRUŽINSKA medicina. Delovni zvezek : študijsko leto 2013/2014 (Dostop z geslom) 

FAMILY medicine : principles and practice / Robert B. Taylor, editor. - 5th ed. - New York [etc.] : Springer, 1998. - XXX, 1191 str. COBISS.SI-ID 1784596

TEN minutes for the family : systemic interventions in primary care, 2004 Oddaljen dostop (Off-site access)

UČNE delavnice za zdravnike družinske medicine (21 ; 2004 ; Ljubljana) Družinska medicina na stičišču kultur / 21. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, 2004 ; urednik [[in] risanje slik] Janko Kersnik. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2004. - 211 str. - (Zbirka PiP). COBISS.SI-ID 216515840