Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

ginekologija in porodništvo (gynaecology and obstetrics)

Glej tudi (See also)

temeljna literatura (core medical textbooks)

IZBRANA poglavja iz ginekologije in perinatologije I / uredniki Ksenija Geršak ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, Združenje za perinatalno medicino Slovenije, 2018. - 274 str. : ilustr. ; 24 cm COBISS.SI-ID 298096896

IZBRANA poglavja iz ginekološke in perinatološke propedevtike / urednik Borut Kobal ; [ilustrator Geja Kobal ; stvarno kazalo Alenka Biteznik]. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2012. - VII, 164 str. COBISS.SI-ID 260379904

PAJNTAR, Marjan: Nosečnost in vodenje poroda / Marjan Pajntar, Živa Novak Antolič, Miha Lučovnik in sodelavci ; [uredniki Marjan Pajntar, Živa Novak Antolič, Miha Lučovnik ; ilustrator Borut Pečar ; grafikoni Ivan Verdenik ; fotografije Jelka Simončič, Matija Barbič]. - 3., dopolnjena izd. - Ljubljana : Društvo Medicinski razgledi, 2015. - 443 str. COBISS.SI-ID 278999296

TAKAČ, Iztok: Ginekologija in perinatologija / Iztok Takač in Ksenija Geršak s sodelavci ; [ilustracije Geja Kobal, Vesna Rems]. - 1. izd. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2016. - XLII, 714 str. COBISS.SI-ID 281406208

dopolnilna literatura (additional reading)

CURRENT diagnosis & treatment: obstetrics & gynecology, 12th ed. 2019 | Oddaljen dostop (Off-site access)

GYNAECOLOGY by ten teachers / edited by Helen Bickerstaff and Louise C Kenny. - 20th ed. - Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2017. - VIII, 254 str. COBISS.SI-ID 3868692

KLINIČNA prehrana v nosečnosti : univerzitetni učbenik / urednice Živa Novak Antolič ... [et al.]. - Ljubljana : Center za razvoj poučevanja, Medicinska fakulteta, 2015. - 475 str. COBISS.SI-ID 279110400

OBSTETRICS by ten teachers / edited by Louise C Kenny, Jenny E Myers. – 20th ed. - Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis group, cop. 2017. - XVIII, 341 str. COBISS.SI-ID 3868436

WILLIAMS gynecology, 4th ed. 2020 | Oddaljen dostop (Off-site access)