Skip to main content

Učbeniki - Medicina

ginekologija in porodništvo (gynaecology and obstetrics)

temeljna literatura

IZBRANA poglavja iz ginekološke in perinatološke propedevtike / urednik Borut Kobal ; [ilustrator Geja Kobal ; stvarno kazalo Alenka Biteznik]. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2012. - VII, 164 str. COBISS.SI-ID 260379904

PAJNTAR, Marjan: Nosečnost in vodenje poroda / Marjan Pajntar, Živa Novak Antolič, Miha Lučovnik in sodelavci ; [uredniki Marjan Pajntar, Živa Novak Antolič, Miha Lučovnik ; ilustrator Borut Pečar ; grafikoni Ivan Verdenik ; fotografije Jelka Simončič, Matija Barbič]. - 3., dopolnjena izd. - Ljubljana : Društvo Medicinski razgledi, 2015. - 443 str. COBISS.SI-ID 278999296

TAKAČ, Iztok: Ginekologija in perinatologija / Iztok Takač in Ksenija Geršak s sodelavci ; [ilustracije Geja Kobal, Vesna Rems]. - 1. izd. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2016. - XLII, 714 str. COBISS.SI-ID 281406208

dopolnilna literatura

CURRENT diagnosis & treatment [Elektronski vir] : obstetrics & gynecology / [edited by] Alan H. DeCherney and Lauren Nathan. - 12th ed. - El. knjiga. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc., cop. 2019 Sistemske zahteve: spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2559 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 2960660

GYNAECOLOGY by ten teachers / edited by Helen Bickerstaff and Louise C Kenny. - 20th ed. - Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2017. - VIII, 254 str. COBISS.SI-ID 3868692

KLINIČNA prehrana v nosečnosti : univerzitetni učbenik / urednice Živa Novak Antolič ... [et al.]. - Ljubljana : Center za razvoj poučevanja, Medicinska fakulteta, 2015. - 475 str. COBISS.SI-ID 279110400

OBSTETRICS by ten teachers / edited by Louise C Kenny, Jenny E Myers. – 20th ed. - Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis group, cop. 2017. - XVIII, 341 str. COBISS.SI-ID 3868436

WILLIAMS gynecology / [editors:] Barbara L. Hoffman ... [et al.]. - 3rd ed. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc. : AccessMedicine [distributer]-Clinical Library, cop. 2016 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1758 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3159316