Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

sporazumevanje (communication)

temeljna literatura (core medical textbooks)

dopolnilna literatura (additional reading)

CLINICAL communication in medicine / edited by Jo Brown ... [et al.]. - Chichester : John Wiley & Sons, Ltd, cop. 2016. - XII, 264 str. COBISS.SI-ID 3920916
CROSS, Ruth: Health communication : theoretical and critical perspectives / Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O'Neil. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity Press, cop. 2017. - XI, 236 str.  COBISS.SI-ID 3878676

DRUŽINSKA medicina : učbenik / [urednika Igor Švab, Danica Rotar-Pavlič]. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. - 362 str. COBISS.SI-ID 262524160

GORDON, Suzanne: Bedside manners : play and workbook / Suzanne Gordon, Lisa Hayes, and Scott Reeves ; foreword by Lucian L. Leape. - Ithaca ; London : ILR Press, an imprint of Cornell University Press, cop. 2013. - 98 str. COBISS.SI-ID: 3929364

GRADIŠNIK, Lidija: Kako se pogovoriti s starejšim pacientom? : priročnik o komunikaciji za zdravstveno osebje / priredila in dopolnila Lidija Gradišnik in Tomaž Velnar. - Maribor : Alma mater Europaea - ECM, 2017. - 71 str. COBISS.SI-ID 288945920

LLOYD, Margaret: Clinical communication skills for medicine / Margaret Lloyd, Robert Bor, Lorraine Noble. - 4th ed. - Edinburgh : Elsevier, cop. 2019. - VIII, 170 str. COBISS.SI-ID 4025620

POGOVORI z ljudmi v duševnih stiskah : priročnik za svetovanje / urednica Onja Tekavčič Grad. - Ljubljana : Psihiatrična klinika : Slovensko združenje za preprečevanje samomora, 2003. - 262 str. COBISS.SI-ID 125861120

RAKOVEC-Felser, Zlatka: Zdravstvena psihologija / Zlatka Rakovec Felser. - Maribor : Visoka zdravstvena šola, 2002. - 225 str. COBISS.SI-ID 47589377

SELIČ, Polona: Novi odročnik : nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo / Polona Selič ; [risbe Davorin Slana]. - Ljubljana : Inštitut za psihofiziološke študije Pares, 2007. - 235 str. COBISS.SI-ID 234629120

SMITH'S patient-centered interviewing: an evidence-based method, 4th ed. 2019 | Oddaljen dostop (Off-site access)

SPORAZUMEVANJE med zdravnikom in bolnikom / 12. učne delavnice za zdravnike splošne medicine ; urednik Igor Švab ; [izdelava slik Janko Kersnik]. - Ljubljana : Sekcija za splošno medicino SZD, 1995 - VIII, 104 str. COBISS.SI-ID 51956480