Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

sporazumevanje (communication)

temeljna literatura (core medical textbooks)

dopolnilna literatura (additional reading)

CLINICAL communication in medicine / edited by Jo Brown ... [et al.]. - Chichester : John Wiley & Sons, Ltd, cop. 2016. - XII, 264 str. COBISS.SI-ID 3920916
CROSS, Ruth: Health communication : theoretical and critical perspectives / Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O'Neil. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity Press, cop. 2017. - XI, 236 str.  COBISS.SI-ID 3878676

DRUŽINSKA medicina : učbenik / [urednika Igor Švab, Danica Rotar-Pavlič]. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. - 362 str. COBISS.SI-ID 262524160

GORDON, Suzanne: Bedside manners : play and workbook / Suzanne Gordon, Lisa Hayes, and Scott Reeves ; foreword by Lucian L. Leape. - Ithaca ; London : ILR Press, an imprint of Cornell University Press, cop. 2013. - 98 str. COBISS.SI-ID: 3929364

GRADIŠNIK, Lidija: Kako se pogovoriti s starejšim pacientom? : priročnik o komunikaciji za zdravstveno osebje / priredila in dopolnila Lidija Gradišnik in Tomaž Velnar. - Maribor : Alma mater Europaea - ECM, 2017. - 71 str. COBISS.SI-ID 288945920

LLOYD, Margaret: Clinical communication skills for medicine / Margaret Lloyd, Robert Bor, Lorraine Noble. - 4th ed. - Edinburgh : Elsevier, cop. 2019. - VIII, 170 str. COBISS.SI-ID 4025620

POGOVORI z ljudmi v duševnih stiskah : priročnik za svetovanje / urednica Onja Tekavčič Grad. - Ljubljana : Psihiatrična klinika : Slovensko združenje za preprečevanje samomora, 2003. - 262 str. COBISS.SI-ID 125861120

RAKOVEC-Felser, Zlatka: Zdravstvena psihologija / Zlatka Rakovec Felser. - Maribor : Visoka zdravstvena šola, 2002. - 225 str. COBISS.SI-ID 47589377

SELIČ, Polona: Novi odročnik : nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo / Polona Selič ; [risbe Davorin Slana]. - Ljubljana : Inštitut za psihofiziološke študije Pares, 2007. - 235 str. COBISS.SI-ID 234629120

SMITH'S patient-centered interviewing: an evidence-based method, 4th ed. 2019 | Oddaljen dostop (Off-site access)

SPORAZUMEVANJE med zdravnikom in bolnikom / 12. učne delavnice za zdravnike splošne medicine ; urednik Igor Švab ; [izdelava slik Janko Kersnik]. - Ljubljana : Sekcija za splošno medicino SZD, 1995 - VIII, 104 str. COBISS.SI-ID 51956480