Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

onkologija (oncology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [avtorji Jože Antonič ... et al.] ; [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

KOCIJANČIČ, Andreja: Klinična preiskava / Andreja Kocijančič. - Ljubljana : Littera picta, 2000. - 296 str. COBISS.SI-ID 109525504 

ONKOLOGIJA : raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka / [strokovni uredniki in soavtorji Srdjan Novaković ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 425 str. COBISS.SI-ID 246033664

OSNOVE internistične propedevtike / zbral in uredil Bojan Accetto. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1987. - 391 str. : ilustr. ; 25 cm + popravki COBISS.SI-ID 350263

SMRKOLJ, Vladimir: Praktikum ambulantne operacijske kirurgije / Vladimir Smrkolj ; [risanje slik Miroljub Jakovljević]. - 4., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Littera picta, 2006. - 137 str. COBISS.SI-ID 225697024

dopolnilna literatura (additional reading)

CLINICAL oncology : basic principles and practice / Anthony J. Neal, Peter J. Hoskin. - 4th ed. - London : Hodder Arnold, cop. 2012. - XIV, 402 str. COBISS.SI-ID 3808788

MANUAL of clinical oncology / edited by Dennis A. Casciato, Mary C. Territo. - 7th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2012. - X, 928 str. COBISS.SI-ID 1310075

The MD Anderson manual of medical oncology, 3rd ed., 2016 | Oddaljen dostop (Off-site access)

NEAL, Anthony J.: Clinical oncology : basic principles and practice / Anthony J. Neal, Peter J. Hoskin. - 3rd ed. - London : Arnold ; New York : Co-published in the U.S. by Oxford University Press, cop. 2003. - VI, 294 str. COBISS.SI-ID 2838548