Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

onkologija (oncology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [avtorji Jože Antonič ... et al.] ; [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

KOCIJANČIČ, Andreja: Klinična preiskava / Andreja Kocijančič. - Ljubljana : Littera picta, 2000. - 296 str. COBISS.SI-ID 109525504 

ONKOLOGIJA : raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka / [strokovni uredniki in soavtorji Srdjan Novaković ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 425 str. COBISS.SI-ID 246033664

OSNOVE internistične propedevtike / zbral in uredil Bojan Accetto. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1987. - 391 str. : ilustr. ; 25 cm + popravki COBISS.SI-ID 350263

SMRKOLJ, Vladimir: Praktikum ambulantne operacijske kirurgije / Vladimir Smrkolj ; [risanje slik Miroljub Jakovljević]. - 4., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Littera picta, 2006. - 137 str. COBISS.SI-ID 225697024

dopolnilna literatura (additional reading)

CLINICAL oncology : basic principles and practice / Anthony J. Neal, Peter J. Hoskin. - 4th ed. - London : Hodder Arnold, cop. 2012. - XIV, 402 str. COBISS.SI-ID 3808788

MANUAL of clinical oncology / edited by Dennis A. Casciato, Mary C. Territo. - 7th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2012. - X, 928 str. COBISS.SI-ID 1310075

The MD Anderson manual of medical oncology, 3rd ed., 2016 | Oddaljen dostop (Off-site access)

NEAL, Anthony J.: Clinical oncology : basic principles and practice / Anthony J. Neal, Peter J. Hoskin. - 3rd ed. - London : Arnold ; New York : Co-published in the U.S. by Oxford University Press, cop. 2003. - VI, 294 str. COBISS.SI-ID 2838548