Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

Naslov

patologija (pathology)

temeljna literatura (core medical textbooks)

KLINIČNO-patološki primeri : vaje iz patologije za študente medicine in dentalne medicine / urednici Nina Zidar, Mara Popović. - 1. izd. - Ljubljana : Katedra za patologijo Medicinske fakultete, 2012. - 198 str. COBISS.SI-ID 263559424

OSNOVE patologije / urednici Nina Zidar, Nina Gale. - Ljubljana : Katedra za patologijo Medicinske fakultete, 2011. - V, 129 str., VII-XX. COBISS.SI-ID 258563328

ROBBINS Basic Pathology, 10th ed. 2018  | Oddaljen dostop (Off-site access)

ROBBINS basic pathology / [edited by] Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster ; artist James A. Perkins. - 10th ed. - Philadelphia : Elsevier, cop. 2018. - XIV, 935 str. COBISS.SI-ID 92171521

UNDERWOOD'S pathology : a clinical approach / edited by Simon S. Cross. - 7th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier/Churchill Livingstone, cop. 2019. - XVIII, 754 str. COBISS.SI-ID 512832312

dopolnilna literatura (additional reading)

HISTOPATOLOŠKI preparati za študente splošne medicine / avtorji Cerar Anton ... [et al.] ; urednika Nina Zidar, Anton Cerar. - V Ljubljani : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, 2006. - 1 optični disk (CD-ROM). COBISS.SI-ID 230667776

KLATT, Edward C.: Robbins and Cotran atlas of pathology / Edward C. Klatt. - [1st ed.]. - Philadelphia, PA : Saunders Elsevier, cop. 2006. - XII, 529 str. COBISS.SI-ID 2965012

PATHOLOGY: the big picture, 2008 | Oddaljen dostop (Off-site access)

PATOLOGIJA : izbrana poglavja iz patologije z navodili za vaje / uredniki Anton Cerar ... [et al.]. - 3., razširjena in prenovljena izd. - V Ljubljani : Katedra za patologijo Medicinske fakultete, 2006. - VII, 345 str. COBISS.SI-ID 229382400

POPOVIĆ, Mara: Izbrana poglavja iz nevropatologije : študijsko gradivo za izbirni predmet / Mara Popović. - V Ljubljani : Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta : Katedra za patologijo, Medicinska fakulteta, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM). COBISS.SI-ID 219789056

ROBBINS and Cotran pathologic basis of disease / [edited by] Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster. - 9th ed. - Philadelphia : Elsevier Saunders, cop. 2015. - XVI, 1391 str. COBISS.SI-ID 512430136

RUBIN'S pathology : clinicopathologic foundations of medicine / editor David S. Strayer ; founder and contributing editor Emanuel Rubin ; associate editors Jeffrey E. Saffitz, Alan L. Schiller. - 7th ed. - Philadelphia ... [etc.] : Wolters Kluwer, cop. 2015. - XIII, 1602 str. COBISS.SI-ID 3916820

WEB path : the Internet pathology laboratory. - Ver. 7.0 Mac/PC/UNIX. - Salt Lake City : Edward C. Klatt, 2002. COBISS.SI-ID 2464020

ZIDAR, Nina: Zbirka patohistoloških preparatov za študente splošne medicine / Zidar Nina, Mašera Andrej. - Ljubljana : Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, 2004. - 1 el. optični disk (CD ROM). COBISS.SI-ID 128306944