Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

zdravje in okolje (health and the environment)

dopolnilna literatura (additional reading)

TVEGANA vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije : rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog) / uredniki Lijana Zaletel-Kragelj, Zlatko Fras, Jožica Maučec-Zakotnik. - Ljubljana : CINDI Slovenija, 2004. - 3 zv., [775] str. COBISS.SI-ID 129349632