Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

zdravje in okolje (health and the environment)

dopolnilna literatura (additional reading)

TVEGANA vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije : rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog) / uredniki Lijana Zaletel-Kragelj, Zlatko Fras, Jožica Maučec-Zakotnik. - Ljubljana : CINDI Slovenija, 2004. - 3 zv., [775] str. COBISS.SI-ID 129349632