Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

interna medicina (internal medicine)

temeljna literatura (core medical textbooks)

endokrinologija in bolezni presnove (endocrinology and metabolic diseases)

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

 

dihala (respiratory system)

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

RANG and Dale's pharmacology / H. P. Rang ... [et al.]. - 8th ed. - [Edinburgh etc.] : Elsevier, Churchill Livingstone, cop. 2016. - XV, 760 str. COBISS.SI-ID 3817073

 

obtočila (circulatory tract)

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

 

prebavila (gastrointestinal tract)

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

 

sečila (urinary tract)

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

dopolnilna literatura (additional reading)

ABC transfuzijske medicine / uredili Marcela Contreras in [urednika prevoda] Primož Rožman, Dragoslav Domanović ; [izdelava stvarnega kazala Erik Karič in Jože Faganel]. - [Slovenska izd.]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; [Ljubljana] : Zavod za transfuzijsko medicino Republike Slovenije, 2015. - XI, 147 str. COBISS.SI-ID 278981120

ALLERGIC diseases : for medical students / [authors Mitja Košnik ... et al. ; editors Mitja Košnik, Mihaela Zidarn]. - 1st ed. - Ljubljana : Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2021(Dostop z geslom) | Oddaljen dostop (Off-site access)

CARDIOLOGY: an integrated approach, 2018 | Oddaljen dostop (Off-site access)

CLINICAL medicine / [edited by Parveen] Kumar & [Michael] Clark. - 6th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier Saunders, cop. 2005. - XVIII, 1508 str. COBISS.SI-ID 5093662

CLINICIAN'S pocket reference : the scut monkey, 11th ed. 2007 | Oddaljen dostop (Off-site access)

DUBIN, Dale: Rapid interpretation of EKG's : an interactive course / by Dale Dubin. - 6th ed. - Tampa, Fla. : Cover Pub. Co., cop. 2000. - X, 368 str. COBISS.SI-ID 2366484

EKG pri akutnih stanjih / [avtorji Marta Cvijić ... [et al.] ; uredil Dušan Štajer ; slike Dušan Štajer ... [et al.] ; risbe Matea Mirošević in Dušan Štajer]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2017. - VI, 148 str., VII-XII. COBISS.SI-ID 289383168

HAMPTON, John R.: The ECG made easy / John Hampton, Joanna Hampton. - 9th ed. - Edinburgh ; New York (NY) : Elsevier, cop. 2019. - 194 str. COBISS.SI-ID 4025876

HARRISON'S principles of internal medicine, 20th ed., 2018 Oddaljeni dostop (Off-site access)

HARRISON'S principles of internal medicine / editors J. Larry Jameson ... [et al.]. - 20th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, cop. 2018. - 2 zv. (XXXIX, 3528, I-214 str.) COBISS.SI-ID 5497195

KOCIJANČIČ, Andreja: Klinična preiskava / Andreja Kocijančič. - Ljubljana : Littera picta, 2000. - 296 str. COBISS.SI-ID 109525504

KUMAR and Clarkʼs clinical medicine / edited by Parveen Kumar, Michael Clark. - 9th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier, cop. 2017. - XIV, 1437 str. COBISS.SI-ID 90093313

LICHTMAN'S atlas of hematology, 2017 | Oddaljen dostop (Off-site access)

MOTNJE v uravnavanju vode, elektrolitov in acidobaznega ravnovesja : [učbenik] / [uredniki Gregor Novljan, Nina Battelino, Tanja Kersnik Levart]. - Ljubljana : Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika : Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo, 2017 (Ljubljana : Boob). - 286 str. COBISS.SI-ID 292780032

OSREDKAR, Joško: Laboratorijska medicina I. : učbenik za študente medicine, farmacije in laboratorijske biomedicine / Joško Osredkar, Janja Marc. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2012. - 174 str. COBISS.SI-ID 261138688

OXFORD handbook of clinical medicine / Ian B. Wilkinson ... [et al.]. - 10th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 894 str. COBISS.SI-ID 26014008

PODGORNIK, Helena: Atlas krvnih celic / Helena Podgornik, Jožef Pretnar, Peter Černelč ; [avtor slik Helena Podgornik]. - Ljubljana : Slovensko društvo za hematoonkološko diagnostiko, 2013. - 91 str. COBISS.SI-ID 268725760

STEGNAR, Mojca: Prepoznavanje motenj hemostaze z laboratorijskimi metodami / Mojca Stegnar. - Ljubljana : Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Klinični center, 2005. - 117 str. COBISS.SI-ID 222245120

TERČELJ-Zorman, Marjeta: Obravnava kašlja pri odraslih : [skripta] / Marjeta Terčelj. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije, [2012]. - 18 f. COBISS.SI-ID 29485529

THALER, Malcolm S.: The only EKG book you'll ever need / Malcolm S. Thaler. - 9th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2019. - X, 386 str. COBISS.SI-ID 3916564