Skip to main content

Učbeniki - Medicina

interna medicina (internal medicine)

temeljna literatura

Bolezni presnove

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

Dihala

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

RANG and Dale's pharmacology / H. P. Rang ... [et al.]. - 8th ed. - [Edinburgh etc.] : Elsevier, Churchill Livingstone, cop. 2016. - XV, 760 str. Dostopno tudi na: https://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/rang-dales-pharmacology67183 (Prost dostop v mreži UL MF) - Elsevier eLibrary COBISS.SI-ID 3817073

Obtočila

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

Prebavila

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

Sečila

INTERNA medicina / glavna urednika Mitja Košnik, Dušan Štajer ; področni uredniki Aleš Blinc ... [et al.] ; [vsebinsko kazalo Žiga Košnik ... [et al.] ; risbe Dušan Štajer]. - 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

dopolnilna literatura

ABC transfuzijske medicine / uredili Marcela Contreras in [urednika prevoda] Primož Rožman, Dragoslav Domanović ; [izdelava stvarnega kazala Erik Karič in Jože Faganel]. - [Slovenska izd.]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; [Ljubljana] : Zavod za transfuzijsko medicino Republike Slovenije, 2015. - XI, 147 str. COBISS.SI-ID 278981120

CARDIOLOGY : an integrated approach / [edited by] Adel Elmoselhi. - El. knjiga. - [New York] : McGraw-Hill Education, cop. 2018. - (McGraw-Hill's education) Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2224 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3886868

CLINICAL medicine / [edited by Parveen] Kumar & [Michael] Clark. - 6th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier Saunders, cop. 2005. - XVIII, 1508 str. COBISS.SI-ID 5093662

CLINICIAN'S pocket reference : the scut monkey / [editors] Leonard G. Gomella and Steven A. Haist. - 11th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc. : Accessmedicine [distributer]-Lange Educational Library: Clinical Science, cop. 2007 Način dostopa (URL): http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=93 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3039764

DUBIN, Dale: Rapid interpretation of EKG's : an interactive course / by Dale Dubin. - 6th ed. - Tampa, Fla. : Cover Pub. Co., cop. 2000. - X, 368 str. COBISS.SI-ID 2366484

EKG pri akutnih stanjih / [avtorji Marta Cvijić ... [et al.] ; uredil Dušan Štajer ; slike Dušan Štajer ... [et al.] ; risbe Matea Mirošević in Dušan Štajer]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2017. - VI, 148 str., VII-XII. COBISS.SI-ID 289383168

HAMPTON, John R.: The ECG made easy / John Hampton, Joanna Hampton. - 9th ed. - Edinburgh ; New York (NY) : Elsevier, cop. 2019. - 194 str. COBISS.SI-ID 4025876

HARRISON'S principles of internal medicine / editors J. Larry Jameson ... [et al.]. - 20th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, cop. 2018. - 2 zv. (XXXIX, 3528, I-214 str.) COBISS.SI-ID 5497195

HARRISON'S principles of internal medicine [Elektronski vir] / [edited by] Dennis L. Kasper ...[et al.]. - 20th ed. - El. knjiga. - New York : McGraw-Hill Health Professions Division, cop. 2018. - Način dostopa (URL): https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2129 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 2182932

KOCIJANČIČ, Andreja: Klinična preiskava / Andreja Kocijančič. - Ljubljana : Littera picta, 2000. - 296 str. COBISS.SI-ID 109525504

KUMAR and Clarkʼs clinical medicine / edited by Parveen Kumar, Michael Clark. - 9th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier, cop. 2017. - XIV, 1437 str. COBISS.SI-ID 90093313

LICHTMAN'S atlas of hematology / [authors:] Marshall A. Lichtman ... [et al.]. - El. knjiga. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc. : Accessmedicine [distributer]-Lange Educational Library: Clinical Medicine, cop. 2017 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1630 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3159572

MOTNJE v uravnavanju vode, elektrolitov in acidobaznega ravnovesja : [učbenik] / [uredniki Gregor Novljan, Nina Battelino, Tanja Kersnik Levart]. - Ljubljana : Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika : Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo, 2017 (Ljubljana : Boob). - 286 str. COBISS.SI-ID 292780032

OSREDKAR, Joško: Laboratorijska medicina I. : učbenik za študente medicine, farmacije in laboratorijske biomedicine / Joško Osredkar, Janja Marc. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2012. - 174 str. COBISS.SI-ID 261138688

OXFORD handbook of clinical medicine / Ian B. Wilkinson ... [et al.]. - 10th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 894 str. COBISS.SI-ID 26014008

PODGORNIK, Helena: Atlas krvnih celic / Helena Podgornik, Jožef Pretnar, Peter Černelč ; [avtor slik Helena Podgornik]. - Ljubljana : Slovensko društvo za hematoonkološko diagnostiko, 2013. - 91 str. COBISS.SI-ID 268725760

STEGNAR, Mojca: Prepoznavanje motenj hemostaze z laboratorijskimi metodami / Mojca Stegnar. - Ljubljana : Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Klinični center, 2005. - 117 str. COBISS.SI-ID 222245120

TERČELJ-Zorman, Marjeta: Obravnava kašlja pri odraslih : [skripta] / Marjeta Terčelj. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije, [2012]. - 18 f. COBISS.SI-ID 29485529

THALER, Malcolm S.: The only EKG book you'll ever need / Malcolm S. Thaler. - 9th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2019. - X, 386 str. COBISS.SI-ID 3916564