Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

gibala (musculoskeletal system)

temeljna literatura (core medical textbooks)

fizikalna in rehabilitacijska medicina (physical and rehabilitation medicine)

OSNOVE fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema / [skupina avtorjev] ; urednik Martin Štefančič. - Ljubljana : DZS, 2003. - 496 str. COBISS.SI-ID 125451776

 

ortopedija (orthopedics)

GERONTOLOŠKA travmatologija / [urednika] Vladimir Smrkolj, Radko Komadina. - Celje : Grafika Gracer, 2004 (Celje : Grafika Gracer). - IX, 349 str. : ilustr. ; 30 cm COBISS.SI-ID 215071488

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

ORTOPEDIJA / [avtorji Srečko Herman, Vane Antolič, Vinko Pavlovčič ; risanje slik Grega Lož]. - [2. izd.]. - Ljubljana : samozal., 2006. - 408 str. COBISS.SI-ID 226584064

SMRKOLJ, Vladimir: Praktikum ambulantne operacijske kirurgije / Vladimir Smrkolj ; [risanje slik Miroljub Jakovljević]. - 4., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Littera picta, 2006. - 137 str.  COBISS.SI-ID 225697024

dopolnilna literatura (additional reading)

fizikalna in rehabilitacijska medicina (physical and rehabilitation medicine)

ACUTE medical rehabilitation : text book / editors Henk J. Stam ... [et al.]. - [Bodrum] : VitalMed Medical Book, 2012. - 521 str. COBISS.SI-ID 1639529 

DNEVI rehabilitacijske medicine (11 ; 2000 ; Ljubljana) [Rehabilitacija otrok z okvaro živčevja](Re)habilitacija otrok z okvaro živčevja : zbornik predavanj / 11. dnevi rehabilitacijske medicine, [Ljubljana], 17. in 18. marec 2000 ; [urednika Anton Zupan, Hermina Damjan]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2000. - 286 str. COBISS.SI-ID 106413568

DNEVI rehabilitacijske medicine (14 ; 2003 ; Ljubljana) Ocenjevanje izida v medicinski rehabilitaciji : zbornik predavanj / 14. dnevi rehabilitacijske medicine, 4. in 5. april 2003 ; [urednici Helena Burger, Nika Goljar]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2003. - 300 str. COBISS.SI-ID 123259648

DNEVI rehabilitacijske medicine (15 ; 2004 ; Ljubljana) Novosti v rehabilitaciji po možganski kapi : zbornik predavanj / 15. dnevi rehabilitacijske medicine, 26. in 27. marec 2004 ; [urednika Nika Goljar in Martin Štefančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2004. - 310 str. COBISS.SI-ID 128953088

DNEVI rehabilitacijske medicine (16 ; 2005 ; Ljubljana) Poškodba glave - vpliv celovite nevrorehabilitacijske obravnave na funkcijski izid : zbornik predavanj / 16. dnevi rehabilitacijske medicine, 18. in 19. marec 2005 ; [urednika Viktorija Košorok, Klemen Grabljevec]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2005. - 282 str. COBISS.SI-ID 219145984

DNEVI rehabilitacijske medicine (21 ; 2010 ; Ljubljana): Z dokazi podprta rehabilitacija : zbornik predavanj = Evidence based rehabilitation : proceedings / 21. dnevi rehabilitacijske medicine, 26. in 27. marec 2010 = 21st Rehabilitation Days, 26-27 March, 2010 ; glavni urednik Črt Marinček ; odgovorna urednica Katja Groleger Sršen ; recenzenti Helena Burger, Nika Goljar. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2010. - 160 str. - (Rehabilitacija ; letn. 9, supl. 1) Dostopno tudi na: http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/. COBISS.SI-ID 984425

DNEVI rehabilitacijske medicine (22 ; 2011 ; Ljubljana): Z dokazi podprta rehabilitacija - II : zbornik predavanj = Evidence based rehabilitation - II : proceedings / 22. dnevi rehabilitacijske medicine, 25. in 26. marec 2011 = 22nd Rehabilitation Days, 25-26 March, 2011 ; glavni urednik Črt Marinček ; odgovorna urednica Katja Groleger Sršen. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2011. - 130 str. - (Rehabilitacija ; letn. 10, supl. 1) Dostopno tudi na: http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/. COBISS.SI-ID 1105513

DNEVI rehabilitacijske medicine (24 ; 2013 ; Ljubljana): Novejše diagnostične in terapevtske metode v celostni rehabilitaciji : zbornik predavanj / 24. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 22. in 23. marec 2013 ; [sourednici Helena Burger, Nika Goljar] = Recent diagnostic and therapeutic methods in comprehensive rehabilitation : proceedings / 24th Rehabilitation Days, Ljubljana, 22-23 March, 2013 ; [associate editors Helena Burger, Nika Goljar]. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča = University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia, 2013. - 139 str. - (Rehabilitacija ; letn. 12, supl. 1). COBISS.SI-ID 1743465

GIBALA : (Fizikalna in rehabilitacijska medicina) : navodila za vaje / Pripravili: Metka Moharić, Nika Goljar, Helena Burger, Črt Marinček. - [Ljubljana] : Univerya v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra ya fiyikalno in rehabilitacijsko medicino, [2014]. - 41 str. 
Dostopno tudi na: http://www.mf.uni-lj.si/media-library/2014/09/f5ab6c0110d4933eec625f301918b3b0.pdf (Prost dostop). COBISS.SI-ID 3721236

KRAJNIK, Janez: Biomehanika / Janez Krajnik. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2003. - 226 str. COBISS.SI-ID 126600192

REHABILITACIJSKI dnevi (9 ; 1998 ; Ljubljana) Rehabilitacija bolnikov z okvaro hrbtenjače : zbornik predavanj / IX. rehabilitacijski dnevi, 20. in 21. marec 1998 ; [urednik Črt Marinček]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 1998. - 228 str. COBISS.SI-ID 73038336 

 

ortopedija (orthopedics)

ADAMS, John Crawford: Outline of orthopaedics / John Crawford Adams, David L. Hamblen. - 13th ed. - Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone, cop. 2001. - VIII, 461 str. COBISS.SI-ID 2600724

ADAMS's outline of orthopaedics / David L. Hamblen, A. Hamish R. W. Simpson ; contributor Nigel Raby. - 14th ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 2010. - VIII, 485 str. COBISS.SI-ID 8984477

ANDREW, J. Glynne: Musculoskeletal medicine and surgery / J. Glynne Andrew, Ariane L. Herrick, David R. Marsh. - 1st ed. 2000. - Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone, cop. 2000, 2004. - VII, 352 str. COBISS.SI-ID 2838804

CURRENT diagnosis & treatment in orthopedics, 5th ed. 2014 | Oddaljen dostop (Off-site access)

CURRENT diagnosis & treatment in orthopedics / edited by Harry B. Skinner, Patrick J. McMahon. - 5th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Medical, cop. 2014. - VIII, 663 str. COBISS.SI-ID 3920148

HAMBLEN, David L.: Adams's outline of orthopaedics / David L. Hamblen, A. Hamish R. W. Simpson ; contributor Nigel Raby. - 14th ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 2010. - VIII, 485 str. COBISS.SI-ID 8984477

MCRAE, Ronald: Practical fracture treatment / Ronald McRae, Max Esser ; original drawings by Ronald McRee. - 5th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier Churchill Livingstone, cop. 2008. - 447 str. COBISS.SI-ID 9057181

ORTOPEDSKI dnevi (23 ; 2006 ; Ljubljana) Dela (ne)zmožnost ortopedskega bolnika / [23. Ortopedski dnevi], Ljubljana, 12.-13. 5. 2006 ; urednik Vinko Pavlovčič. - Ljubljana : Ortopedska klinika, Klinični center, 2005. - 188 str. COBISS.SI-ID 226654208

ORTOPEDSKI dnevi (24 ; 2007 ; Ljubljana) Obravnava ortopedskega bolnika v ambulanti družinskega zdravnika / [24. Ortopedski dnevi], Ljubljana, 30.-31. 3. 2007 ; urednik Vinko Pavlovčič. - Ljubljana : Ortopedska klinika, Klinični center, 2007. - 142 str. COBISS.SI-ID 232165632

ORTOPEDSKI dnevi (26 ; 2009 ; Ljubljana) Hrbtenica : klinične poti zdravljenja / 26. Ortopedski dnevi, Ljubljana, 13. februarja 2009 ; [uredniki Vane Antolič, Rok Vengust, Borut Pompe]. - Ljubljana : Ortopedska klinika, 2009. - 64 str. COBISS.SI-ID 243847680

PRACTICAL office orthopedics, 2018 | Oddaljen dostop (Off-site access)

STAHELI, Lynn Taylor: Fundamentals of pediatric orthopedics / Lynn T. Staheli. - 4th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2008. - IV, 306 str. CCOBISS.SI-ID 3067412