Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Učbeniki - Medicina (Textbooks - Medicine)

gibala (musculoskeletal system)

temeljna literatura (core medical textbooks)

fizikalna in rehabilitacijska medicina (physical and rehabilitation medicine)

OSNOVE fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema / [skupina avtorjev] ; urednik Martin Štefančič. - Ljubljana : DZS, 2003. - 496 str. COBISS.SI-ID 125451776

 

ortopedija (orthopedics)

GERONTOLOŠKA travmatologija / [urednika] Vladimir Smrkolj, Radko Komadina. - Celje : Grafika Gracer, 2004 (Celje : Grafika Gracer). - IX, 349 str. : ilustr. ; 30 cm COBISS.SI-ID 215071488

KIRURGIJA / [glavni urednik] Vladimir Smrkolj ; [ilustratorji Mark Boh ... [et al.] ; stvarno kazalo Črt Zavrnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014. - XXXVI, 1588 str. COBISS.SI-ID 271156224

ORTOPEDIJA / [avtorji Srečko Herman, Vane Antolič, Vinko Pavlovčič ; risanje slik Grega Lož]. - [2. izd.]. - Ljubljana : samozal., 2006. - 408 str. COBISS.SI-ID 226584064

SMRKOLJ, Vladimir: Praktikum ambulantne operacijske kirurgije / Vladimir Smrkolj ; [risanje slik Miroljub Jakovljević]. - 4., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Littera picta, 2006. - 137 str.  COBISS.SI-ID 225697024

dopolnilna literatura (additional reading)

fizikalna in rehabilitacijska medicina (physical and rehabilitation medicine)

ACUTE medical rehabilitation : text book / editors Henk J. Stam ... [et al.]. - [Bodrum] : VitalMed Medical Book, 2012. - 521 str. COBISS.SI-ID 1639529 

DNEVI rehabilitacijske medicine (11 ; 2000 ; Ljubljana) [Rehabilitacija otrok z okvaro živčevja](Re)habilitacija otrok z okvaro živčevja : zbornik predavanj / 11. dnevi rehabilitacijske medicine, [Ljubljana], 17. in 18. marec 2000 ; [urednika Anton Zupan, Hermina Damjan]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2000. - 286 str. COBISS.SI-ID 106413568

DNEVI rehabilitacijske medicine (14 ; 2003 ; Ljubljana) Ocenjevanje izida v medicinski rehabilitaciji : zbornik predavanj / 14. dnevi rehabilitacijske medicine, 4. in 5. april 2003 ; [urednici Helena Burger, Nika Goljar]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2003. - 300 str. COBISS.SI-ID 123259648

DNEVI rehabilitacijske medicine (15 ; 2004 ; Ljubljana) Novosti v rehabilitaciji po možganski kapi : zbornik predavanj / 15. dnevi rehabilitacijske medicine, 26. in 27. marec 2004 ; [urednika Nika Goljar in Martin Štefančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2004. - 310 str. COBISS.SI-ID 128953088

DNEVI rehabilitacijske medicine (16 ; 2005 ; Ljubljana) Poškodba glave - vpliv celovite nevrorehabilitacijske obravnave na funkcijski izid : zbornik predavanj / 16. dnevi rehabilitacijske medicine, 18. in 19. marec 2005 ; [urednika Viktorija Košorok, Klemen Grabljevec]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2005. - 282 str. COBISS.SI-ID 219145984

DNEVI rehabilitacijske medicine (21 ; 2010 ; Ljubljana): Z dokazi podprta rehabilitacija : zbornik predavanj = Evidence based rehabilitation : proceedings / 21. dnevi rehabilitacijske medicine, 26. in 27. marec 2010 = 21st Rehabilitation Days, 26-27 March, 2010 ; glavni urednik Črt Marinček ; odgovorna urednica Katja Groleger Sršen ; recenzenti Helena Burger, Nika Goljar. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2010. - 160 str. - (Rehabilitacija ; letn. 9, supl. 1) Dostopno tudi na: http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/. COBISS.SI-ID 984425

DNEVI rehabilitacijske medicine (22 ; 2011 ; Ljubljana): Z dokazi podprta rehabilitacija - II : zbornik predavanj = Evidence based rehabilitation - II : proceedings / 22. dnevi rehabilitacijske medicine, 25. in 26. marec 2011 = 22nd Rehabilitation Days, 25-26 March, 2011 ; glavni urednik Črt Marinček ; odgovorna urednica Katja Groleger Sršen. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2011. - 130 str. - (Rehabilitacija ; letn. 10, supl. 1) Dostopno tudi na: http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/. COBISS.SI-ID 1105513

DNEVI rehabilitacijske medicine (24 ; 2013 ; Ljubljana): Novejše diagnostične in terapevtske metode v celostni rehabilitaciji : zbornik predavanj / 24. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 22. in 23. marec 2013 ; [sourednici Helena Burger, Nika Goljar] = Recent diagnostic and therapeutic methods in comprehensive rehabilitation : proceedings / 24th Rehabilitation Days, Ljubljana, 22-23 March, 2013 ; [associate editors Helena Burger, Nika Goljar]. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča = University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia, 2013. - 139 str. - (Rehabilitacija ; letn. 12, supl. 1). COBISS.SI-ID 1743465

GIBALA : (Fizikalna in rehabilitacijska medicina) : navodila za vaje / Pripravili: Metka Moharić, Nika Goljar, Helena Burger, Črt Marinček. - [Ljubljana] : Univerya v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra ya fiyikalno in rehabilitacijsko medicino, [2014]. - 41 str. 
Dostopno tudi na: http://www.mf.uni-lj.si/media-library/2014/09/f5ab6c0110d4933eec625f301918b3b0.pdf (Prost dostop). COBISS.SI-ID 3721236

KRAJNIK, Janez: Biomehanika / Janez Krajnik. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2003. - 226 str. COBISS.SI-ID 126600192

REHABILITACIJSKI dnevi (9 ; 1998 ; Ljubljana) Rehabilitacija bolnikov z okvaro hrbtenjače : zbornik predavanj / IX. rehabilitacijski dnevi, 20. in 21. marec 1998 ; [urednik Črt Marinček]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 1998. - 228 str. COBISS.SI-ID 73038336 

 

ortopedija (orthopedics)

ADAMS, John Crawford: Outline of orthopaedics / John Crawford Adams, David L. Hamblen. - 13th ed. - Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone, cop. 2001. - VIII, 461 str. COBISS.SI-ID 2600724

ADAMS's outline of orthopaedics / David L. Hamblen, A. Hamish R. W. Simpson ; contributor Nigel Raby. - 14th ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 2010. - VIII, 485 str. COBISS.SI-ID 8984477

ANDREW, J. Glynne: Musculoskeletal medicine and surgery / J. Glynne Andrew, Ariane L. Herrick, David R. Marsh. - 1st ed. 2000. - Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone, cop. 2000, 2004. - VII, 352 str. COBISS.SI-ID 2838804

CURRENT diagnosis & treatment in orthopedics, 5th ed. 2014 | Oddaljen dostop (Off-site access)

CURRENT diagnosis & treatment in orthopedics / edited by Harry B. Skinner, Patrick J. McMahon. - 5th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Medical, cop. 2014. - VIII, 663 str. COBISS.SI-ID 3920148

HAMBLEN, David L.: Adams's outline of orthopaedics / David L. Hamblen, A. Hamish R. W. Simpson ; contributor Nigel Raby. - 14th ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 2010. - VIII, 485 str. COBISS.SI-ID 8984477

MCRAE, Ronald: Practical fracture treatment / Ronald McRae, Max Esser ; original drawings by Ronald McRee. - 5th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier Churchill Livingstone, cop. 2008. - 447 str. COBISS.SI-ID 9057181

ORTOPEDSKI dnevi (23 ; 2006 ; Ljubljana) Dela (ne)zmožnost ortopedskega bolnika / [23. Ortopedski dnevi], Ljubljana, 12.-13. 5. 2006 ; urednik Vinko Pavlovčič. - Ljubljana : Ortopedska klinika, Klinični center, 2005. - 188 str. COBISS.SI-ID 226654208

ORTOPEDSKI dnevi (24 ; 2007 ; Ljubljana) Obravnava ortopedskega bolnika v ambulanti družinskega zdravnika / [24. Ortopedski dnevi], Ljubljana, 30.-31. 3. 2007 ; urednik Vinko Pavlovčič. - Ljubljana : Ortopedska klinika, Klinični center, 2007. - 142 str. COBISS.SI-ID 232165632

ORTOPEDSKI dnevi (26 ; 2009 ; Ljubljana) Hrbtenica : klinične poti zdravljenja / 26. Ortopedski dnevi, Ljubljana, 13. februarja 2009 ; [uredniki Vane Antolič, Rok Vengust, Borut Pompe]. - Ljubljana : Ortopedska klinika, 2009. - 64 str. COBISS.SI-ID 243847680

PRACTICAL office orthopedics, 2018 | Oddaljen dostop (Off-site access)

STAHELI, Lynn Taylor: Fundamentals of pediatric orthopedics / Lynn T. Staheli. - 4th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2008. - IV, 306 str. CCOBISS.SI-ID 3067412