Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: SEZNAM REVIJ Z IF V OD

Odprtodostopne revije, vključene v Web of Science (WOS)

V spodnji razpredelnici so navedene biomedicinske odprtodostopne revije, ki so bile februarja 2019 vključene v Web of Science (WoS). Za vsako revijo je naveden faktor vpliva (Journal Impact Factor) za leto 2015, 2016 in 2017, ISSN številka, kategorija (razvrstitev v WoS) in kvartil (Q) za leto 2015, 2016 in 2017, ki je vezan na kategorijo v WoS. Seznam na spletni strani WoS se stalno dopolnjuje, zato lahko prihaja do razlik med spodnjo tabelo in podatki na spletni strani WoS. Poleg tega so vključene še nekatere revije, ki jih WoS več ne vodi kot odprtodostopne, čeprav dejansko to so.

V CMK smo pripravili izpis le za kategorije, ki so povezane s področjem medicine in le za revije, ki se nahajajo v SCIE ediciji. Informacije o ostalih kategorijah/revijah lahko pridobite neposredno v bazi Web of Science. Navodila so zapisana spodaj.

Izvoz razpredelnice v Excel dokument (izvoz omogoča naknadno sortiranje vsebine po stolpcih)​

Opomba:

Revija se zaradi multidisciplinarnosti lahko pojavi v več kategorijah. Razvrstitev v različne kategorije ne vpliva na faktor vpliva revije. Kvartili pa so, po drugi strani, vezani na kategorijo v WoS in so lahko za isto revijo različni.

Primer:

Revija "Stem Cell Research" se pojavlja v 3 kategorijah "BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY", "CELL & TISSUE ENGINEERING" in "CELL BIOLOGY". Faktor vpliva revije za leto 2015 je v vseh kategorijah 3.892, toda v kategoriji "BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY" se revija nahaja v 1. kvartilu (Q1; ponazarja 25% vseh revij v kategoriji, ki imajo najvišji faktor vpliva), v drugih dveh kategorijah pa se nahaja v 2. kvartilu (Q2; predstavlja revije, ki se nahajajo med 50% najboljših do 25% najboljših revij glede na faktor vpliva vseh revij v kategoriji).

Navodila za ogled faktorjev vpliva odprtodostopnih revij v bazi Web of Science

Obiščite spletno strani Web of Science: znotraj omrežja MF ali oddaljeni dostop za MF

 
1. V zgornji črni pasici izberete Journal Citation Reports.
2. Na levi strani ekrana, kjer se nahajajo filtri za omejevanje, obkljukajte polje Open Access, ki omogoča prikaz izključno odprtodostopnih revij.
3. Iskanje lahko omejite še na kategorijo ali na konkretno revijo.
4. Izberete ustrezno leto objave poročila Journal Citation Reports, v katerem so navedeni faktorji vpliva - "Select JCR Year"
5. Pritisnite na gumb "Submit", ki se nahaja na dnu polja s filtri za omejevanje.
6. V osrednjem delu ekrana se pojavi izpis želenih revij. Izpis lahko sortirate po stolpcih.