Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: Kriteriji odličnosti in viri za preverjanje kakovosti revij/založnikov

Kriteriji odličnosti in viri za preverjanje kakovosti revij/založnikov

Pri spornih revijah gre za zlorabo modela »avtor plača«, ki je značilen za odprti dostop. Poleg tega je pri spornih revijah bistveno, da kakovost objav ni zagotovljena: ni vzpostavljenih evalvacijskih postopkov za sprejem objav ali pa ti ne dosegajo mednarodno primerljivih standardov (predvsem recenzije).

V pomoč pri preverjanju kakovosti revije oz. založnika so jasne in nedvoumne informacije z uradnih  spletnih strani:

- recenzentski postopek: ali revija izvaja zunanjo recenzijo in kako ta poteka;

- upravljanje revije: uredniški odbor, imena  sodelavcev s kontakti;

- stroški procesiranja članka (APC): jasna informacija o morebitnih plačilih pred objavo;

- avtorske pravice: jasno označena na spletni strani, vprašanja licenciranja, pogoji napisani pri vsakem objavljanem članku (tako v HTML kot PDF formatu);

- zavezanost k odkrivanju in odpravljanju prevar, plagiarizma, slabih praks;

- lastništvo in upravljanje revije: jasno označeno, z imenom in informacijami se ne zavaja o naravi, tematiki, namenu revije;

- spletna stran: izkazuje skrb za etične in profesionalne standarde;

- ime revije: naj bo enkratno in ne zavajajoče (v smislu podobnosti z drugim, že uveljavljenim oz. druge lokalne oz. domnevno globalne pokritosti);

- konflikt interesov: potencialni konflikt interesov med uredniki, avtorji, recenzenti in drugimi odgovornimi osebami naj bo jasno označen;

- dostop bralcev do polnega besedila člankov: morebitne članarine, naročnine, plačila;

- poslovni model: APC, članarine, naročnine, oglaševanje, reprinti, institucionalna podpora;

- oglaševanje: oglaševalna politika, tipi oglasov, skladnost z vsebino/usmerjenostjo revije, sistematično ali naključno, vezano na bralčevo bralno vedenje, kdo odloča o pojavljanju oglasov ipd.

 

Odprtodostopni viri preverjanja:
- kontaktirajte CMK (mag. Nana Turk in Igor Nekrep),
- Stop Predatory Journals (nadaljevanje dela J. Beall-a) oziroma Beallov seznam, ki ga anonimni avtor tudi dopolnjuje,
- Directory of Open Access Journals (DOAJ),
- Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD),
- Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA),
- SHERPA/RoMEO,
- Think. Check. Submit.,
- COBIB.SI; SICRIS.SI,
- Spletni vodiči,
- Google (Scholar, Maps),
- Blogi, forumi raziskovalcev.

 

Viri in povezave:

Vončina M., Jug J., Mur B. & Kotar M. 2016. Podpora raziskovalcem v okolju neetičnega znanstvenega publiciranja (PPT predstavitev). Posvetovanje sekcij ZBDS »Upravljanje znanja v knjižnicah«, Maribor, 19. -20. sep. 2016. Dostopno na: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/predstavitev_voncina2016.pdf

NA KAJ PAZITI PRI IZBIRI REVIJE ZA OBJAVO ČLANKA?

Predavanje o pasteh akademskega objavljanja

Izberite pravo revijo za objavo s pomočjo nasvetov

na spletni strani http://thinkchecksubmit.org/