Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: Kriteriji odličnosti in viri za preverjanje kakovosti revij/založnikov

Kriteriji odličnosti in viri za preverjanje kakovosti revij/založnikov

Pri spornih revijah gre za zlorabo modela »avtor plača«, ki je značilen za odprti dostop. Poleg tega je pri spornih revijah bistveno, da kakovost objav ni zagotovljena: ni vzpostavljenih evalvacijskih postopkov za sprejem objav ali pa ti ne dosegajo mednarodno primerljivih standardov (predvsem recenzije).

V pomoč pri preverjanju kakovosti revije oz. založnika so jasne in nedvoumne informacije z uradnih  spletnih strani:

- recenzentski postopek: ali revija izvaja zunanjo recenzijo in kako ta poteka;

- upravljanje revije: uredniški odbor, imena  sodelavcev s kontakti;

- stroški procesiranja članka (APC): jasna informacija o morebitnih plačilih pred objavo;

- avtorske pravice: jasno označena na spletni strani, vprašanja licenciranja, pogoji napisani pri vsakem objavljanem članku (tako v HTML kot PDF formatu);

- zavezanost k odkrivanju in odpravljanju prevar, plagiarizma, slabih praks;

- lastništvo in upravljanje revije: jasno označeno, z imenom in informacijami se ne zavaja o naravi, tematiki, namenu revije;

- spletna stran: izkazuje skrb za etične in profesionalne standarde;

- ime revije: naj bo enkratno in ne zavajajoče (v smislu podobnosti z drugim, že uveljavljenim oz. druge lokalne oz. domnevno globalne pokritosti);

- konflikt interesov: potencialni konflikt interesov med uredniki, avtorji, recenzenti in drugimi odgovornimi osebami naj bo jasno označen;

- dostop bralcev do polnega besedila člankov: morebitne članarine, naročnine, plačila;

- poslovni model: APC, članarine, naročnine, oglaševanje, reprinti, institucionalna podpora;

- oglaševanje: oglaševalna politika, tipi oglasov, skladnost z vsebino/usmerjenostjo revije, sistematično ali naključno, vezano na bralčevo bralno vedenje, kdo odloča o pojavljanju oglasov ipd.

 

Odprtodostopni viri preverjanja:
- kontaktirajte CMK (mag. Nana Turk in Igor Nekrep),
- Stop Predatory Journals (nadaljevanje dela J. Beall-a) oziroma Beallov seznam, ki ga anonimni avtor tudi dopolnjuje,
- Directory of Open Access Journals (DOAJ),
- Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD),
- Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA),
- SHERPA/RoMEO,
- Think. Check. Submit.,
- COBIB.SI; SICRIS.SI,
- Spletni vodiči,
- Google (Scholar, Maps),
- Blogi, forumi raziskovalcev.

 

Viri in povezave:

Vončina M., Jug J., Mur B. & Kotar M. 2016. Podpora raziskovalcem v okolju neetičnega znanstvenega publiciranja (PPT predstavitev). Posvetovanje sekcij ZBDS »Upravljanje znanja v knjižnicah«, Maribor, 19. -20. sep. 2016. Dostopno na: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/predstavitev_voncina2016.pdf

NA KAJ PAZITI PRI IZBIRI REVIJE ZA OBJAVO ČLANKA?

Predavanje o pasteh akademskega objavljanja

Izberite pravo revijo za objavo s pomočjo nasvetov

na spletni strani http://thinkchecksubmit.org/