Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: Lažne konference

Lažne konference

Podobna sporočila kot jih pošiljajo za lažne in ugrabljene revije, pošiljajo tudi za »lažne konference« ter e-konference (fake/bogus conferences). Običajno gre za iste pošiljatelje kot v primeru revij, vendar to ni pravilo. V nadaljevanju navajamo znake, po katerih lahko ločite lažne konference od verodostojnih:

 • Pošiljatelji običajno uporabljajo splošne e-mail naslove (Gmail, Yahoo! mail, Hotmail ipd.), lahko pa tudi e-mail naslove, ki so povezani z uradnimi organizacijami, a v sporočilu niso navedene spletne strani ali na pristnih spletnih straneh ni ničesar o dogodku, h kateremu vabijo goljufi.
 • Organizatorji lažnih konferenc v sporočilih oglašujejo, da lahko udeleženci le predložijo prispevek in prejmejo certifikat o konferenčni udeležbi, konference pa sem jim ni potrebno udeležiti.
 • Lažne konference so običajno multidisciplinarne. Organizatorji navajajo imena prestižnih in znanih učenjakov kot članov odbora.
 • Organizatorji predstavijo le nejasne informacije o članih uredniških odborov. 
 • Rok za oddajo prispevkov, registracija in datumi konference se pogosto spreminjajo.
 • Pogosto ponujajo brezplačna prenočišča, kosila, letalske karte.
 • Organizatorji običajno napovedujejo konference v znanih turističnih krajih v visoki sezoni.
 • Čas med prejetimi prispevki in recenzijo je lahko zelo kratek (včasih zgolj nekaj ur).
 • Uporabljajo drugačne načine plačevanje kot s plačilno kartico (npr. z  Western Union) ter zahtevajo nakazilo zneska na osebni bančni račun. Ne nudijo možnosti vrnitve kotizacije, četudi preložijo kraj in čas konference, ampak podajo le dobropis kot plačilo katere druge njihove konference.
 • Lažne konference oglašujejo, da jih indeksirajo prestižni založniki in uporabljajo njihove logotipe. Lahko uporabijo naslov originalne konference, razlike so v njihovem štetju zaporedja (npr. namesto "10. Konferenca" napišejo "13. Konferenca").
 • Nudijo nejasne in nepopolne informacije o programu in aktivnostih kot so plenarni in glavni govorci, čas predstavitev ali celo čas odmorov.
 • "You are invited" je naslov nekaterih reklamnih elektronskih sporočil lažnih konferenc.
 • Pogosta tehnika je reklama, da bodo prispevki objavljeni v revijah pomembnih baz - ISI (International Scientific Indexing).
 • V nekaterih primerih organizatorji ponujajo potrdila o udeležbi že po plačilu kotizacije.
 • Če niste prepričani v pristnost konference, pošljite norčav ali nesmiseln prispevek in če bodo tak prispevek sprejeli, veste, da je konferenca lažna.
 • Posebna vrsta lažne konference je »Nakup naziva vabljenega predavatelja« (»purchased speaker conferences«), pri čemer je namen raziskovalca, da kupi naziv vabljenega predavatelja ali podobne pomembne funkcije ter potrdilo uporabi za napredovanje, prejemanje nagrad ipd.

V kolikor ste v dvomih glede pristnosti konference, na kateri bi sodelovali, se lahko na pomoč obrnete v CMK (nana.turk@mf.uni-lj.si in igor.nekrep@mf.uni-lj.si), kjer vam bomo poskušali pomagati.

 

Viri in povezave:

Asadi A., Rahbar N., Rezvani M. J., Asadi F. 2017. Fake/bogus conferences: their features and some subtle ways to differentiate them from real ones. Science and Engineering Ethics: 1-6. Dostopno na povezavi.