Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: ODPRTI PODATKI

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov sledi možnostmi, ki jih ponujajo sodobne digitalne tehnologije in omrežja. V skladu s pogodbo o sofinanciranju (General Multi-beneficiary Model Grant Agreement for the Horizon 2020 Programme) naj bi si vsi prejemniki sredstev prizadevali za dostopnost raziskovalnih podatkov, uporabljenih v recenziranih publikacijah.

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020

V Sloveniji je vlada septembra 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Strategija določa, da morajo biti raziskovalni podatki, financirani z javnimi sredstvi, v čim večji meri odprti in dostopni s čim manj omejitvami. Odprti dostop do raziskovalnih podatkov se nanaša na pravico do spletnega dostopa in ponovne uporabe digitalnih raziskovalnih podatkov pod pogoji, določenimi v pogodbi o dodelitvi sredstev.

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je financiralo pripravo Akcijskega načrta izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, ki opredeljuje ukrepe/aktivnosti, kazalnike, nosilce in sodelujoče, roke in finančne vire za izvedbo določil Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020 in prinaša predloge strategij in politik, ki bo uredil področje dostopa do raziskovalnih podatkov financiranih z javnimi sredstvi.

Obzorje 2020

Evropska komisija je izdala smernice, ki pojasnjujejo pravila glede odprtega dostopa do recenziranih publikacij in znanstvenih podatkov, ki jih morajo upoštevati upravičenci pri izvajanju projektov, financiranih v okviru programa Obzorje 2020:

-      Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, december 2013

-      Guidelines on Data Management in Horizon 2020, december 2013

-      Horizon 2020 Open Data Pilot, september 2014

 Navodila in pripomočki za delo z raziskovalnimi podatki

-      Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priročnik za raziskovalce. Arhiv družboslovnih

       podatkov, 2015

-      Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Arhiv družboslovnih podatkov, 2017    

-      How to develop a data management and sharing plan

-      Checklist for a Data Management Plan

-      University of Cambridge Research Data Management

-      Imperial College London Research Data Management

 Orodja za upravljanje z raziskovalnimi podatki

DPM tool

Orodja za poučevanje

MANTRA

ODAP Open Data Assistence Program at Harvard

Podatkovni centri

Registry of Research Data Repositories

OpenAccess SLOVENIA

Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP)

V okviru predloga za financiranje raziskave mora biti izdelan pisni dokument NRRP (ang. DMP: Data Management Plan). Njegov namen je, da opiše življenjski krog podatkov, poveže različne udeležence (raziskovalce, financerje, knjižničarje, podatkovna središča), opredeli odgovornosti v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki, zagotovi etično in pravno skladnost, opredeli pomen trajnega ohranjanja podatkov, načrtuje mesto oddaje podatkov, itd.

Dokument je sestavljen iz 2 delov:

1. Vsebine raziskovalnih podatkov

2. Značilnost  raziskovalnih podatkov 

1. Vsebina NRRP

NRRP mora vsebovati naslednje vsebine: 

  •     namen zbirke raziskovalnih podatkov do odprtega dostopa, ki je v skladu s ciljem projekta,
  •     ciljna publika, ki jo bodo podatki zanimali,
  •     opis originalnih raziskovalnih podatkov,
  •     pričakovan obseg zbirke raziskovalnih podatkov,
  •     tipi in formati raziskovalnih podatkov,
  •     nadaljnji način uporabe raziskovalnih podatkov.

2. Značilnost raziskovalnih podatkov

Raziskovalni podatki morajo biti organizirani in označeni tako, da bodo čimbolj dostopni za preverjanje in ponovno uporabo.

 Uporabnost podatkov

Raziskovalne podatke je potrebno opremiti z metapodatki in jih identificirati s standardnimi podatki za označevanje, npr. DOI. Izdelati je potrebno seznam ključnih besed, s katerimi optimiziramo možnost za ponovno rabo.

Dostopnost podatkov

Omogočiti je potrebno čim večjo dostopnost do raziskovalnih podatkov in zagotoviti izpolnjevanje etičnih in zakonskih obveznosti. Predvideti je potrebno ovire pri prenosu podatkov v podatkovno bazo in načrtovati njihov tekoči prenos.

Interoperabilnost podatkov

Nuditi je potrebno čim boljšo izmenjavo raziskovalnih podatkov med raziskovalci, inštitucijami, organizacijami in deželami. Priporočljivo je, da raziskovalci čimbolj upoštevajo standarde in formate, kompatibilne z odprto kodnimi aplikacijami in z različnimi nabori podatkov različnih izvorov.

Ponovna uporaba (re-use)

Za potrebe ponovne uporabe raziskovalnih podatkov je potrebno določiti:

  • licence za uporabo raziskovalnih podatkov,
  • obdobje, ko bodo raziskovalni podatki na voljo za ponovno uporabo,
  • čas in vzrok embarga za uporabo raziskovalnih podatkov,
  • dovoljenje za uporabo (omejena, neomejena).