Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: LICENCE CREATIVE COMMONS

LICENCE CREATIVE COMMONS

Licence Creative Commons avtorjem omogočajo, da že vnaprej določijo pogoje uporabe in distribucije njihovega avtorskega dela (uporabnikom ni potrebno avtorjev kontaktirati). Licence vsebujejo različne kombinacije 4 pogojev.

Vrste licenc (Inštitut za intelektualno lastnino. Creative Commons (CC); O licencah. Creative commons):

 

 

1. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "brez predelav"Uporabnikom se dovoli brez predelave avtorskega dela reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo.

 

 

2. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "deljenje pod istimi pogoji"Ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna dela/ predelave pod istimi pogoji. Razlika med 1. in 2. licenco je v tem, da lahko pri 2. licenci uporabniki avtorsko delo predelujejo in spreminjajo, vendar ga morajo širiti naprej pod istimi pogoji..

 

 

3. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" Uporabnikom se s to licenco dovoli nekomercialno reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati avtorsko delo in njegove predelave, morajo pa navesti avtorja. Od 1. licence se 3. razlikuje v tem, da se pri slednji delo lahko predeluje in spreminja. Od 2. licence pa se razlikuje v tem, da tu ni potrebno licencirati avtorskega dela/ predelave dela pod istimi pogoji.

 

 

 

4. licenca: "priznanje avtorstva" + "brez predelav" Sama izvirna avtorska dela, brez predelav, pod to licenco lahko uporabniki reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem in priobčijo javnosti pod pogojem, da navedejo avtorja in dela ne spreminjajo. Od 1. licence se 4. razlikuje v tem, da je pri uporabi slednje licence dovoljena komercialna uporaba avtorskega dela.

 

   

5. licenca: "priznanje avtorstva" + "deljenje pod istimi pogoji" Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela, če navedejo avtorja in širijo avtorsko delo/ predelavo naprej pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala s predelavo, bo tako tudi dovoljena komercialna uporaba. Od 2. licence se ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi komercialna uporaba dela/ predelave.

 

 

 

6. licenca: "priznanje avtorstva" Uporabnikom je dovoljeno, da nekomercialno reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

PRIMERI LICENC CC

Za delo velja licenca “Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)”.

Za delo velja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International. To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela kot tudi rezultati diplomskega dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo. Potrebno je  jasno in vidno navesti avtorja/-e in naslov del/-a in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v predelanem delu lahko distribuira le pod licenco, ki je enaka obstoječi.

Za delo velja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International

Več o tem ...

KAKO NAJ IZDELAM KODO CC

Kodo licence je mogoče izdelati na spletni strani http://creativecommons.org/choose

PRAVILNO NAVAJANJE LICENCE CC

Kadar uporabimo delo, ki je ponujeno pod licenco CreativeCommons, je pomembna pravilna navedba vira.

Navedemo:

  • naslov / ime dela
  • ime in priimek avtorja ali vzdevek avtorja, če ime ni poznano
  • vir (navadno je to spletna povezava, URL)
  • licenca Creative Commons (navedemo, pod katero od šestih licenc spada dotično delo)

RAZVRSTITEV CC LICENC

http://blogs.lshtm.ac.uk/opened/files/2016/04/Cable-Green-OER-Creative-Commons-scale.png