Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

ODPRTI DOSTOP ZA PODROČJE BIOMEDICINE: ODPRTI DOSTOP

ZNAČILNOSTI ODPRTEGA DOSTOPA

Odprti dostop (OD; angleško Open Access) pomeni takojšnjo dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških in avtorskopravnih omejitev.

Odprtodostopna publikacija (libre open access) ustreza naslednjim kriterijem:                 

  1. Avtor in nosilec materialne avtorske pravice vsem uporabnikom v svetovnem merilu dajeta prosto, nepreklicno in stalno pravico   dostopa do publikacije ter dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli odgovoren namen (dovoljeno uporabo označita npr. z licencami avtorskopravnega modela Creative Commons) in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za lastno uporabo.
  2. Celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenjem iz prejšnje  točke, so takoj po objavi odloženi  vsaj v en spletni repozitorij, ki omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, medobratovalnost (interoperabilnost) in trajno hranjenje

SLOVAR IZRAZOV

APC (article processing charge) - Strošek, ki ga mora poravnati avtor ali institucija za objavo v zlatem odprtem dostopu. Poznajo ga nekatere v celoti odprte revije in velika večina hibridnih revij. APC za en članek navadno znaša od 1000 do več kot 3000 dolarjev.
 
Hibridne revije - običajne naročniške revije, ki za plačilo APC omogočajo objavo posameznih člankov v odprtem dostopu.
 
Odprti dostop (libre open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu. Avtor je obdržal materialne avtorske pravice in pri objavi v odprtodostopni znanstveni reviji založniku dovolil objavo (licence to publish).
 

Postprint (slo. prednatis)avtorjeva končna recenzirana različica članka z uredniškimi popravki, ki je sprejeta v objavo, a brez grafičnega oblikovanja.

Preprint - avtorjeva nerecenzirana različica članka, ki jo pošlje reviji.

Zeleni odprti dostop (Green OA) -  članki objavljeni v naročniških revijah in prednatisi shranjeni v repozitorije, katerih materialne avtorske pravice prevzame založnik in dovoli avtorju shraniti končno obliko recenziranega članka  (ne založnikove datoteke objavljenega članka) v repozitoriju. Avtor mora običajno upoštevati časovni zamik dostopnosti vsebine (i.e. embargo). 

Zlati odprti dostop (Gold OA) -  celotna  vsebina  objave  mora  biti  v  obliki  objavljenega članka  v  repozitoriju odprto dostopna najkasneje ob objavi slednjega.

ODPRTI DOSTOP ALI PROSTI DOSTOP?

  • odprti dostop (libre open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu. Avtor je obdržal materialne avtorske pravice in pri objavi v odprtodostopni znanstveni reviji založniku dovolil objavo (licence to publish). Dovoljena in nedovoljena uporaba članka je označena na primer z licencami Creative Commons. Določi jih revija.
  • prosti dostop (gratis ali free open access): celotno besedilo članka je brezplačno dostopno na svetovnem spletu, vsebina je varovana z določili avtorskega prava, značilnimi za naročniške znanstvene revije (avtor materialne avtorske pravice prenese na založnika).

Na portalu SHERPA/ROMEO so navedene politike in licence založnikov.

NACIONALNA STRATEGIJA ODPRTEGA DOSTOPA DO ZNANSTVENIH OBJAV IN RAZISKOVALNIH PODATKOV V SLOVENIJI 2015-2020

Vlada Republike Slovenije je 3. 9. 2015 potrdila Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Vlada RS je 24.5.2017 sprejela  Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, ki opredeljuje ukrepe/aktivnosti, kazalnike, nosilce in sodelujoče, roke in finančne vire za izvedbo določil Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020 in prinaša predloge strategij in politik, ki ureja področje dostopa do raziskovalnih podatkov financiranih z javnimi sredstvi.

NACIONALNI PORTAL ODPRTE ZNANOSTI

http://openscience.si

Slovenske univerze so leta 2013 s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vzpostavile nacionalni portal odprte znanosti ter repozitorije za odprti dostop do zaključnih del študija in objav raziskovalcev. Nacionalni portal preko dvojezičnega spletnega in mobilnih vmesnikov omogoča iskanje po vseh repozitorijih hkrati, na voljo je priporočilni sistem in funkcionalnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. 

 

 Vir: Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020

PORTAL O ODPRTEM DOSTOPU V SLOVENIJI

Spletna stran o odprtem dostopu v Sloveniji: http://www.openaccess.si/

Openaccess.si je nacionalno spletišče z informacijami o odprtem dostopu v Sloveniji, ki je nastalo v sodelovanju s slovenskimi raziskovalnimi organizacijami in s podporo pristojnih ministrstev. Spletišče seznanja raziskovalce z načeli odprtega objavljanja ter politikami in strategijami glede odprtodostopnosti do objav in podatkov javno financiranih raziskav na mednarodni in nacionalni ravni.