Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

uvod v javno zdravje (introduction to public health)

temeljna literatura

ZALETEL-Kragelj, Lijana: Uvod v javno zdravje / Lijana Zaletel-Kragelj, Ivan Eržen, Marjan Premik. - 1. ponatis. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2011. - XVI, 407 str. COBISS.SI-ID 254811392

dopolnilna literatura

ALBREHT, Tit: Health care systems in transition : Slovenia / written by Tit Albreht ... [et al.] ; edited by Elke Jakubowski. - Copenhagen : European Observatory on Health Care Systems, 2002. - VIII, 85 str. - (European observatory on health care systems ; Vol. 4,3). COBISS.SI-ID 668133

OXFORD textbook of public health / edited by Roger Detels ... [et al.]. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - 3 zv. (1955 str.). COBISS.SI-ID 572645