Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija (microbiology, immunology and oral microbiology)

temeljna literatura

DRAGAŠ, Ana Zlata: Oralna bakteriologija / Ana Zlata Dragaš ; [slike Bogdan Tratnik in Katja Seme]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1996. - 103 str. COBISS.SI-ID 62138368

LOGAR, Jernej: Parazitologija človeka / Jernej Logar ; [slike in tabele Uroš Žižmund]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, cop. 2010. - 261 str. COBISS.SI-ID 249864192

MEDICINSKA bakteriologija z imunologijo in mikologijo / urednika Marija Gubina, Alojz Ihan. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2002. - XVII, 543 str. COBISS.SI-ID 118964480

MEDICINSKA virologija / urednika Mario Poljak, Miroslav Petrovec. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 301 str. COBISS.SI-ID 256037888

SPLOŠNA medicinska virologija / avtorji Srečko Koren ... [et al.] ; urednik Srečko Koren. - 4. ponatis. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2011. - 201 str. COBISS.SI-ID 256064512

dopolnilna literatura

CEPLJENJE in cepiva - dobre prakse varnega cepljenja : univerzitetni učbenik za študente medicinske in zdravstvene fakultete / [uredniki] Alenka Kraigher, Alojz Ihan, Tadej Avčin. - Ljubljana : Sekcija za preventivno medicino SZD : Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2011. - 174 str. COBISS.SI-ID 256176128

INFEKCIJSKE bolezni / [uredila] Janez Tomažič in Franc Strle s sodelavci ; [ilustracije Dušan Weiss in Ada Poklač]. - 1. izd. - Ljubljana : Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2014. - XXI, 616 str. COBISS.SI-ID 275830016

JAWETZ, Melnick & Adelberg's medical microbiology / [Editors:] Karen C. Carroll ... [et al.]. - 27th ed. - New York : McGraw-Hill Education, cop. 2016. - XII, 851 str. COBISS.SI-ID 3841556

JAWETZ, Melnick, & Adelberg's medical microbiology [Elektronski vir] / [Editors:] Karen C. Carroll ... [et al.]. - 28th ed. - El. knjiga. - New York (NY) : McGraw-Hill Companies, Inc., cop. 2019. - Način dostopa (URL): https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2629 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 2955028

MAK, Tak W.: Primer to the immune response / Tak W. Mak and Mary E. Saunders. - Amsterdam [etc.] : Academic Press/Elsevier, cop. 2008. - XVII, 436 str. COBISS.SI-ID 62337281

MAROLT-Gomišček, Marica: Infekcijske bolezni / Marica Marolt-Gomišček, Alenka Radšel-Medvešček. - Ljubljana : Tangram, 2002. - 632 str. COBISS.SI-ID 117151744

MILLER, Chris H.: Infection control and management of hazardous materials for the dental team / Chris H. Miller, Charles John Palenik. - 4th ed. - St. Louis (Mo) : Mosby, cop. 2010. - IX, 365 str. COBISS.SI-ID 3490068

MÜLLER-Premru, Manica: Preprečevanje okužb v zobozdravstvu : učbenik za študente dentalne medicine / Manica Müller Premru ; [ilustracije Jure Triglav ; fotografije Marija Al Nawas]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2012. - 68 str. COBISS.SI-ID 264146176

SAMARANAYAKE, Lakshman P.: Essential microbiology for dentistry / Lakshman Samaranayake. - 5th ed. - Edinburgh : Elsevier, cop. 2018. - 392 str. COBISS.SI-ID 3931668

VOZELJ, Marjan: Temelji imunologije / Marjan Vozelj. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2000. - XIX, 552 str. COBISS.SI-ID 108317184

VPRAŠANJA za preverjanje znanja pri vajah iz predmeta Mikrobiologija in imunologija / [avtorji Vladimir Kotnik ... [et al.] ; urednik Vladimir Kotnik]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2006. - 185 str. COBISS.SI-ID 228841984