Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

internistična propedevtika (internal propedeutics)

temeljna literatura

KOCIJANČIČ, Andreja: Klinična preiskava / Andreja Kocijančič. - Ljubljana : Littera picta, 2000. - 296 str. COBISS.SI-ID 109525504

dopolnilna literatura

PRIROČNIK internistične propedevtike / [avtorji Jana Brguljan Hitij ... [et al.] ; uredniki Pavel Poredoš, Radoslav Kveder, Zlatko Fras]. - Ljubljana : Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2010. - 79 str. COBISS.SI-ID 252733952