Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

sodna medicina in stomatologija (forensic medicine and dentistry)

temeljna literatura

DI Maio, Vincent J. M.: Gunshot wounds : practical aspects of firearms, ballistics, and forensic techniques / Vincent J.M. DiMaio. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2016. - XXI, 355 str. - (CRC Series in Practical Aspects of Criminal and Forensic Investigations) COBISS.SI-ID 3939860

DI Maio, Vincent J. M.:  Handbook of forensic pathology / Vincent J.M. DiMaio and Suzanna E. Dana. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2007. - 298 str. COBISS.SI-ID 1888200

DOLENC, Anton: Medicinska etika in deontologija. 2, Razprave / Anton Dolenc. - Ljubljana : Mihelač, 1997. - 620 str. COBISS.SI-ID 65110016

MADEA, Burkhard: Kurzlehrbuch Rechtsmedizin / Burkhard Madea, Frank Mußhoff, Brigitte Tag. - 1. Aufl. - Bern : Huber, cop. 2012. - 343 str. COBISS.SI-ID 3922196

MEDICINSKA etika in deontologija. Dokumenti s komentarjem / [zbral in komentiral] Anton Dolenc. - Ljubljana : Tangram, 1993. - 556 str. - (Medicinska knjiga) COBISS.SI-ID 33287168

MILČINSKI, Janez: Sodna medicina : uvod v delo z izvedencem / Janez Milčinski. - Ljubljana : Državni sekretariat za notranje zadeve, 1956. - XII, 283 str., 6 f. pril. COBISS.SI-ID 35585

ŠKAVIĆ, Josip: Načela sudskomedicinskih vještačenja / Josip Škavić, Dušan Zečević. - Zagreb : Ljevak, 2010. - 319 str. - (Medicinska biblioteka) COBISS.SI-ID 3402260

ZEČEVIĆ, Dušan: Sudska medicina i deontologija / Dušan Zečević i suradnici. - 4. obnovljeno i duponjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2004. - 366 str. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu) (Biblioteka sveučilišni udžbenici) COBISS.SI-ID 2798356

dopolnilna literatura

BITEMARK evidence / edited by Robert B.J. Dorion. - New York : Marcel Dekker, cop. 2005. - XIX, 629 str. - (Forensic science series ; 1) COBISS.SI-ID 3270164

DI Maio, Vincent J. M.: Handbook of forensic pathology / Vincent J.M. DiMaio and Suzanna E. Dana. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2007. - 298 str. COBISS.SI-ID 1888200

FORENSIC anthropology and medicine : complementary sciences from recovery to cause of death / edited by Aurore Schmitt, Eugénia Cunha, João Pinheiro. - El. knjiga. - Totowa (NJ) : Humana, cop. 2006. - (Forensic Anthropology and Medicine) 
Način dostopa (URL): http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-59745-099-7 (Dostop v mreži UL MF) doi: 10.1007/978-1-59745-099-7. COBISS.SI-ID 32384517

FORENSIC pathology reviews / edited by Elisabeth E. Turk. - El. knjiga. - Totowa (NJ) : Humana, cop. 2011. - (Forensic pathology reviews ; Vol. 6). Način dostopa (URL): http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-61779-249-6 (Dostop v mreži UL MF) doi: 10.1007/978-1-61779-249-6 COBISS.SI-ID 3670548

KNIGHT, Bernard: Knight's forensic pathology / Pekka Saukko, Bernard Knight. - 4th ed. - Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016] . - XIV, 666 str. : ilustr. ; 29 cm COBISS.SI-ID 3839252

MATERIALI za študente : [skripta] / pripravili in uredili: Anton Dolenc, Jože Lovšin [in] Jože Balažic. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, [s.n.]. - 150 str. COBISS.SI-ID 2726164

NAVODILA za vaje / zbrala in uredila Jože Balažic [in] Branko Ermenc. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo, 2001. - 132 f. COBISS.SI-ID 2760724

PRAHLOW, Joseph A.: Forensic pathology for police, death investigators, attorneys, and forensic scientists / by Joseph Prahlow. - El. knjiga. - Totowa (NJ) : Humana, cop. 2010 Način dostopa (URL): http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-59745-404-9 (Dostop v mreži UL MF) doi: 10.1007/978-1-59745-404-9. COBISS.SI-ID 3670292

SHKRUM, Michael J.: Forensic pathology of trauma : common problems for the pathologist / by Michael J. Shkrum, David A. Ramsay. - El. knjiga. - Totowa (NJ) : Humana, cop. 2007. - (Forensic Science and Medicine) Način dostopa (URL): http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-59745-138-3 (Dostop v mreži UL MF) doi: 10.1007/978-1-59745-138-3. COBISS.SI-ID 33015045

WHITTAKER, D. K.: A colour atlas of forensic dentistry / D.K. Whittaker, D.G. MacDonald. - London, England : Wolfe Medical Publications, cop. 1989. - 134 str. - (Wolfe medical atlases) COBISS.SI-ID 3280404