Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

otroško in preventivno zobozdravstvo 1, 2, 3 (child and preventive dentistry 1, 2, 3)

temeljna literatura

otroško in preventivno zobozdravstvo 1

PEDIATRIC dentistry : a clinical approach / edited by Göran Koch ... [et al.]. - 3rd ed. - Chichester (UK) ; Ames (Iowa) : John Wiley & Sons, cop. 2017. - XIII, 390 str. COBISS.SI-ID 3859476

ENDODONTIJA mlečnih in mladih stalnih zob : učbenik otroškega in preventivnega zobozdravstva - izbrana poglavja = Endodontics of primary and immature permanent teeth : textbook of paediatric and preventive dentistry - selected chapters / [urednica Alenka Pavlič]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo, 2014. - 143 str. COBISS.SI-ID 272067584

 

otroško in preventivno zobozdravstvo 2, 3

HANDBOOK of pediatric dentistry / edited by by Angus C. Cameron, Richard P. Widmer. - 4th ed. - Edinburgh [etc.] : Mosby, cop. 2013. - XVIII, 542 str. COBISS.SI-ID 3934740

PEDIATRIC dentistry : a clinical approach / edited by Göran Koch ... [et al.]. - 3rd ed. - Chichester (UK) ; Ames (Iowa) : John Wiley & Sons, cop. 2017. - XIII, 390 str. COBISS.SI-ID 3859476

PREPREČEVANJE strahu in bolečine otrok in mladostnikov pri zobozdravniku : učbenik otroškega in preventivnega zobozdravstva - izbrana poglavja = Prevention of fear and pain of children and adolescents at the dentist : textbook of paediatric and preventive dentistry - selected chapters / [urednica Alenka Pavlič, Maja Šoštarič]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo in Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, 2015. - 108 str. COBISS.SI-ID 280487424

TRAUMATIC dental injuries : a manual / J.O. Andreasen... [et al.]. - 3rd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, cop. 2011. - 100 str.  COBISS.SI-ID 3914772

dopolnilna literatura

ANDLAW, R.J.: A manual of paediatric dentistry / R.J. Andlaw, W.P. Rock ; with illustrations by G.C. van Beek. - 4th ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 1996. - 249 str. COBISS.SI-ID 3920660

​VZGOJA za ustno zdravje : prehrana in higiena : strokovna izhodišča / Martin Ranfl ... [et al.] ; [predgovor Jožica Maučec Zakotnik]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. - 54 str. COBISS.SI-ID 279918848