Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

splošna farmakologija in toksikologija (general pharmacology and toxicology)

temeljna literatura

RANG and Dale's pharmacology / James M. Ritter ... [et al.]. - 9th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier, cop. 2020. - XVI, 789 str. COBISS.SI-ID 512901432

RECEPTURA / Metoda Lipnik-Štangelj ... [et al.] ; [uredila Andraž Cerar, Orjana Velikonja]. - Ljubljana : Medicinski razgledi, cop. 2008. - 92 str. - (Medicinski razgledi ; letn. 47) COBISS.SI-ID 236873984

 

dopolnilna literatura

BASIC & clinical pharmacology / edited by Bertram G. Katzung. - 14th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc., cop. 2018 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2249 (Dostop v mreži MF UL) COBISS.SI-ID 2957844  

BASIC concepts in pharmacology : what you need to know for each drug class / Janet L. Stringer. - 5th ed. - El. knjiga. - New York : McGraw-Hill Education : Accessmedicine [distributer]-Lane Educational Library, cop. 2017 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2147 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3877652

BUDIHNA, Metka: Navodila za pisanje receptov / Metka V. Budihna, Lovro Stanovnik, Ladko Korošec. - 4. izd. - Ljubljana : Medicinski razgledi, 2001. - 75 str. - (Medicinski razgledi ; Letn. 40,3) COBISS.SI-ID 115485440 

COLOR atlas of pharmacology / Heinz Luellmann ... [et al.]. - 3rd ed., rev. and expanded. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2005. - XII, 402 str. COBISS.SI-ID 2845460 

GOODMAN & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / editor Laurence L. Brunton. - 13th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc. : Accessmedicine [distributer]-Clinical Library, cop. 2018 Način dostopa (URL): http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2189 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 2951956

GOODMAN & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / editor Laurence L. Brunton ; associate editors Bruce A. Chabner, Björn C. Knollmann. - 12th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2011. - XVI, 2084 str. + 1 el. optični disk (DVD) COBISS.SI-ID 512113720

MEDICINSKA farmakologija / urednici Marin Bulat, Juraj Geber i Zdravko Lacković. - 2., izdanje. - Zagreb : Medicinska naklada, 1999. - 514 str. - (Biblioteka udžbenici i priručnici sveučilišta u Zagrebu). COBISS.SI-ID 2096148

REGISTER zdravil Republike Slovenije VIII:Register zdravil RS. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2006 - Dostopno tudi na:http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=687 (Prost dostop) COBISS.SI-ID 2745364

VARAGIĆ, Vladislav M.: Farmakologija / Vladislav M. Varagić, Milenko P. Milošević. - 18. prerađeno i dopunjeno izd. - Beograd : Elit-Medica, 2003. - XIII, 678 str. COBISS.SI-ID 2736660