Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

sporazumevanje (communication)

temeljna literatura

PETEK Šter, Marija: Sporazumevanje. Navodila za vaje in seminar : študijsko leto 2017/2018 / [avtorji Marija Petek Šter, Igor Švab, Davorina Petek]. - 8., dopolnjena in popravljena izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2017 Način dostopa (URL): http://www.mf.uni-lj.si/media-library/2017/09/2ba88cdf1f66aefb710cbbfc75faa9af.pdf (Prost dostop). COBISS.SI-ID 291179520

dopolnilna literatura

CLINICAL communication in medicine / edited by Jo Brown ... [et al.]. - Chichester : John Wiley & Sons, Ltd, cop. 2016. - XII, 264 str. COBISS.SI-ID 3920916

CROSS, Ruth: Health communication : theoretical and critical perspectives / Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O'Neil. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity Press, cop. 2017. - XI, 236 str.  COBISS.SI-ID 3878676

DRUŽINSKA medicina : učbenik / [urednika Igor Švab, Danica Rotar-Pavlič]. - Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. - 362 str. COBISS.SI-ID 262524160

GORDON, Suzanne: Bedside manners : play and workbook / Suzanne Gordon, Lisa Hayes, and Scott Reeves ; foreword by Lucian L. Leape. - Ithaca ; London : ILR Press, an imprint of Cornell University Press, cop. 2013. - 98 str. COBISS.SI-ID 3929364

GRADIŠNIK, Lidija: Kako se pogovoriti s starejšim pacientom? : priročnik o komunikaciji za zdravstveno osebje / priredila in dopolnila Lidija Gradišnik in Tomaž Velnar. - Maribor : Alma mater Europaea - ECM, 2017. - 71 str. COBISS.SI-ID 288945920

LLOYD, Margaret: Clinical communication skills for medicine / Margaret Lloyd, Robert Bor, Lorraine Noble. - 4th ed. - Edinburgh : Elsevier, cop. 2019. - VIII, 170 str. COBISS.SI-ID 4025620

POGOVORI z ljudmi v duševnih stiskah : priročnik za svetovanje / urednica Onja Tekavčič Grad. - Ljubljana : Psihiatrična klinika : Slovensko združenje za preprečevanje samomora, 2003. - 262 str. COBISS.SI-ID 125861120

RAKOVEC-Felser, Zlatka: Zdravstvena psihologija / Zlatka Rakovec Felser. - Maribor : Visoka zdravstvena šola, 2002. - 225 str. COBISS.SI-ID 47589377

SMITH'S Patient-Centered Interviewing [Elektronski vir] : an evidence-based method / Auguste H. Fortin ... [et al.]. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc., cop. 2019. COBISS.SI-ID 3751956 (Dostopno na: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2446)