Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

koža in spolne bolezni (skin and venereal diseases)

temeljna literatura

KANSKY, Aleksej: Kožne in spolne bolezni / Aleksej Kansky, Jovan Miljković, Mateja Dolenc-Voljč. - 3. dopolnjena izd. - Maribor : Medicinska fakulteta ; Ljubljana : Medicinska fakulteta ; [Ljubljana] : Združenje slovenskih dermatovenerologov, cop. 2017. - 512 str. COBISS.SI-ID 89224961

dopolnilna literatura

COLOR atlas of dermatology / Martin Roecken ... [et al.]. - Stuttgart : Thieme, cop. 2012. - XV, 403 str. COBISS.SI-ID 3513876

DU Vivier, Anthony: Dermatology pocket picture book / Anthony du Vivier. - London [etc.] : Blackwell Science, 2002. - IX, 300 str. COBISS.SI-ID 119677184

EVIDENCE based dermatology / edited by Hywel Williams ... [et al.]. - Besedilni in slikovni podatki. - London : BMJ Books : EBSCOhost [distributer], cop. 2003 Način dostopa (URL): http://web.ebscohost. com/ehost/detail?sid=90c5ea1e-1328-412f-8766-6c561b6244ed%40sessionmgr113&vid=1&hid=126&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl# db=nlebk&AN=79571 (Dostopno članom UL). COBISS.SI-ID 2949652

EVIDENCE-based dermatology / edited by Hywel Williams ; associate editors, Michael Bigby ... [et al.]. - 2nd ed. - Malden (Mass) ; Oxford : Blackwell Pub./BMJ Books, 2008. - XV, 723 str. COBISS.SI-ID 3042111

FITZPATRICK'S dermatology [Elektronski vir] / [editors] Sewon Kang ... [et al.]. - 9th ed. - Besedilni in slikovni podatki. - New York : McGraw-Hill Companies, Inc, cop. 2019 Način dostopa (URL): https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2570 (Dostop v mreži MF UL). COBISS.SI-ID 3159060

LUNDER, Tomaž: Kontaktni dermatitis : kratek priročnik za zdravnike in študente medicine / Tomaž Lunder. - Ljubljana : Schering-Plough CE AG, 2005. - [80] str. COBISS.SI-ID 2859540

OSNOVE otroške dermatologije za pediatre : zbornik tečaja / [urednica Vlasta Dragoš]. - Ljubljana : Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2010. - 39 str. COBISS.SI-ID 250729216