Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

čeljustna in zobna ortopedija 1, 2, 3 (gnathic and dental orthopaedics 1, 2, 3)

temeljna literatura

CONTEMPORARY orthodontics / William R. Proffit ... [et al.]. - 6th ed. - Philadelphia (PA) : Elsevier, cop. 2019. - VIII, 729 str.  COBISS.SI-ID 4022292

KLINIČNA diagnostika v čeljustni in zobni ortopediji / Franc Farčnik ... [et al.] ; [fotografija Mitja Pipan, Katja Neubauer]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, 2005. - 60 str. COBISS.SI-ID 221513728

dopolnilna literatura

KATEDRA za čeljustno in zobno ortopedijo Medicinske fakultete v Ljubljani: Prednosti za ortodontsko zdravljenje glede na razvojna obdobja dentacije : doktrinarna stališča / [pripravila Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo Medicinske fakultete]. - Ljubljana : [s.n.], 2001. - 15-18 f. COBISS.SI-ID 2552852

ORTHODONTIC pearls : a selection of practical tips and clinical expertise / edited by Eliakim Mizrahi. - Besedilni in slikovni podatki. - London ; New York : Taylor & Francis ; New York : EBSCOhost [distributer], 2004 Način dostopa (URL): http://web.ebscohost. com/ehost/detail?sid=764f8c38-e306-41fa-8632-2d4dd26bfd40%40sessionmgr115&vid=1&hid=108&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl# db=nlebk&AN=111188 (Dostopno članom UL). COBISS.SI-ID 2956564

ORTHODONTICS : current principles and techniques / [edited by:] Lee W. Graber ... [et al.]. - 6th ed. - St. Louis (Missouri) : Elsevier, cop. 2017. - XVII, 1016 str.Graber, Robert L. Vanarsdall, Jr., Katherine W.L. Vig. - 4th ed. - St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, cop. 2005. - XVI, 1213 str. COBISS.SI-ID 4022036

OSNOVE fiksnih ortodontskih aparatov / Farčnik F....[et al.]. - Ljubljana : [s.n.], 2001. - 25, 20 f. COBISS.SI-ID 2553876

OVSENIK, Maja: Priročnik za uporabo EF indeksa / Maja Ovsenik, Franc M. Farčnik, Majda Korpar. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, 2007. - 30 str.,[17] str. pril. COBISS.SI-ID 232488448

OVSENIK, Maja: EF indeks za obdobje mlečne denticije : delovni osnutek priročnika / M. Ovsenik. - Ljubljana : Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, 2003. - 52 f. COBISS.SI-ID 2561812

ZDRAVLJENJE malokluzij z bionatorjem po Baltersu / Franc F. Farčnik...[et al.]. - Ljubljana : [s.n.], 2002. - 11 f. COBISS.SI-ID 2553364

ZDRAVLJENJE malokluzij z Fränklovim regulatorjem funkcije / Franc F. Farčnik...[et al.]. - Ljubljana : [s.n.], 2002. - VI, 61 f. COBISS.SI-ID 2553620