Skip to main content

Učbeniki - Dentalna medicina

stomatološka propedevtika (propedeutics of dental medicine)

temeljna literatura

BARTENJEV, Dimitrij: Mladinsko preventivno zobozdravstvo / M. Bartenjev. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 1986. - 225 str. COBISS.SI-ID 16094465 

CLINICAL periodontology and implant dentistry / edited by Niklaus P. Lang and Jan Lindhe. - 6th ed. - Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, cop. 2015. - 2 zv. (1371 str., i26) COBISS.SI-ID 3782164 

ENDODONTIJA mlečnih in mladih stalnih zob : učbenik otroškega in preventivnega zobozdravstva - izbrana poglavja = Endodontics of primary and immature permanent teeth : textbook of paediatric and preventive dentistry - selected chapters / [urednica Alenka Pavlič]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo, 2014. - 143 str. COBISS.SI-ID 272067584 

LASKARIS, George: Color atlas of oral diseases / George Laskaris. - 3rd ed., pregl. in popr. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2003. - X, 454 str. COBISS.SI-ID 52859649 

PEDIATRIC dentistry : a clinical approach / edited by Göran Koch ... [et al.]. - 3rd ed. - Chichester (UK) ; Ames (Iowa) : John Wiley & Sons, cop. 2017. - XIII, 390 str. COBISS.SI-ID 3859476

PREPREČEVANJE strahu in bolečine otrok in mladostnikov pri zobozdravniku: učbenik otroškega in preventivnega zobozdravstva - izbrana poglavja = Prevention of fear and pain of children and adolescents at the dentist : textbook of paediatric and preventive dentistry - selected chapters / [urednica Alenka Pavlič, Maja Šoštarič]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo in Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, 2015. - 108 str. COBISS.SI-ID 280487424 

STOMATOLOŠKA klinična preiskava / [urednik] Uroš Skalerič. - Ljubljana : Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2006. - XI, 251 str. COBISS.SI-ID 221398272

TRAUMATIC dental injuries : a manual / J.O. Andreasen ... [et al.]. - 2nd ed. - Malden, MA : Blackwell Munksgaard, cop. 2003. - 85 str. COBISS.SI-ID 2820628

dopolnilna literatura

HANDBOOK of pediatric dentistry / edited by by Angus C. Cameron, Richard P. Widmer. - 4th ed. - Edinburgh [etc.] : Mosby, cop. 2013. - XVIII, 542 str. COBISS.SI-ID 3934740

KLEMENC, Franek: Propedevtika zobnih bolezni / Franek Klemenc, Nataša Jevnikar, Matej Praprotnik. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa, 2006. - 46 str. CCOBISS.SI-ID 225204224

POCKETBOOK of oral disease / Crispian Scully... [et al.]. - Edinburgh ; New York : Churchill Elsevier Livingstone, cop. 2013. - IX, 439 str. COBISS.SI-ID 3791636 

SCULLY, Crispian: Oral & maxillofacial medicine : the basis of diagnosis and treatment / Crispian Scully. - 3rd ed. - Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, cop. 2013. - XI, 435 str. COBISS.SI-ID 3791380