Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Sistematični: Izobraževanje v iskanju literature

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicno-iskanje-literature

Izobraževanje

Kaj pomeni iskanje literature

Iskanje literature je premišljemo in organizirano iskanje ključne literature o neki temi

Zahteve:

 • določiti, kaj iščemo
 • določiti, kje iskati
 • razviti iskalno strategijo
 • izboljšati iskalno strategijo
 • shraniti iskanje za prihodnjo uporabo

 https://uni-lj.libapps.com/libguides/admin_c.php?g=678721&p=5126188

Prisma diagram

Prisma diagram

Iskanje v sistemu Pubmed

 

 

 

Oblikovanje raziskovalnega vprašanja

 • zagotavlja specifično iskanje, da pridobimo ustrezne rezultate
 • temelji na temi, ki jo prepoznamo kot široko temo
 • jo izboljšamo
 • tako, da ugotovoimo, kateri vidik teme nas zanima
 • temo preoblikujemo v raziskovalno vprašanja

 

Glavna tema = preventing arrhythmias
Vidik teme:
In patients undergoing cardiac surgery, is amiodarone more effective than beta blockers in preventing arrhythmias?

-----------------------------------------------------------------------

 

Glavna tema = childhood obesity

Vidik teme:

Promocija zdravja v šoli glede otroške debelosti

Health promotion on childhood obesity in school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava seznama zbirk in iskalnih sistemov

 • Medline - PubMed (nabor mednarodnih medicinskih revij)
 • Embase (nabor evropskih in azijskih medicinskih revij)
 • Scopus, Web of Science (interdisciplinarni nabor revij)
 • Cochrane Library (vsebuje preglede, protokole, klinične poskuse, klinični odgovori)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskalna strategija

 • Iskalna strategija je organizirana struktura ključnih izrazov, ki se uporabljajo za iskanje po bazi podatkov.
 • Iskalna strategija združuje ključne koncepte vašega iskalnega vprašanja, da pridobi natančne rezultate.

 

 

Kaj mora upoštevati iskalna strategija?

 • možni iskalni izrazi
 •  ključne besede in fraze
 •  okrnjene različice iskalnih izrazov
 • uporaba deskriptorjev

 

 

Tehnike iskalnih strategij

 • Izbira iskalnih izrazov
 •     Iskanje s ključnimi besedami 
 •     Iskanje natančnih fraz  "fraza"
 •     Uporaba krnjenja  iskanj  "fraz*"
 •     Iskanje z deskriptorjev  "deskriptor"[mesh]
 •     Uporaba logične logike  "fraza 1 "[tiab] OR "fraza 2"[tiab]
 •     Iskanje citatov

 

Ključne besede

 • Ključne besede so besede ali besedne zveze v prostem besedilu
 • Iskanje po ključnih besedah išče v naslovu in izvlečku
 • Strategije iskanja po zbirkah podatkov uporabljajo kombinacijo prostega besedila in deskriptorjev
 •  
 • "publish relations"[tiab]
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22public+relations%22%5Bti%5D
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • public relations[Mesh]  
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1896542/

 

 

 

 

 

Iskanje s frazami

Zakaj iskati s frazami

 • v članku dobimo besedne zveze v točno določenem zaporedju
 • zmanjša število rezultatov
 • rezultati so ustreznješi  

Kako iščemo s frazami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorji

Logični operatorji AND, OR, NOT

AND: student AND cell phone AND sleep quality

OR: color therapy OR colour therapy; gastroesophageal reflux OR GERD

 

(diabetes AND nutrition) AND (medication OR prescription)

 

 

Operatorji bližine

"key word"[tiab:~2] (ne uporabljamo krnjenja)

NEAR/3, NEXT/3

beta adrenergic blocking agent

beta adrenoceptor blocking agent

    operatorji bližine število besed med izranimi termini
Pubmed Pubmed [tiab:~2]  "beta   agent"[tiab:~2]
Cochrane Library Cochrane Library NEXT/2 (vrstni red)  
beta NEXT/2  agent
    NEAR/2 (ni vrstnega reda) beta NEAR/2  agent

 

Primeri

 

 • Alzheimer type senile dementia
 • Alzheimer Dementia
 • Alzheimer Type Dementia

PubMED: "alzheimer dementia"[tiab:~2]  - ne uporabljati zvezdice

alzheimer NEXT/2 dementia:ti,ab

 

 • Promotion of health
 • Health promotion

"health promotion"[tiab:~1]

 

 

 • Neoplasm cavity
 • Cancer of the oral cavity
 • Tumour cavity
 • Carcinoma cavity
 • Cancer cavity

Cochrane: (Neoplasm or cancer or tumour or carcinoma) NEXT/3 cavity:ti,ab.

 

 • Parental relation
 • Narrow relation
 • Friendly relation
 • Close relation
 • Child relation

 

Cochrane: (Parental or narrow or friendly or close or child) NEXT relation:ti,ab

 

 

Tezaver

Health promotion

GERD

 

Priprava relevantnih izrazov in fraz Iskanja

 • Model za prepoznavanje koceptov
 • PICO
 • Elementi PICO modela
 • P=population/patient/problem

  I=intervention (terapija, prognoza,disagnostični testi, dejavnik tveganja)
  C=comparison (alternativa)
  O=outcome (rezultati,izboljšave, učinki)

   

 • In patients undergoing cardiac surgery, is amiodarone more effective than beta blockers in preventing arrhythmias?

 • P: cardiac sugery

 • I: amiodarone

 • C: beta blocker

 • O: preventing arrhythmias

 

Health promotion on childhood obesity in school

 

      P: childhood obesity

      I: health promotion, school

 

Sistematično iskanje v različnih sistemih

 

                     PubMed       
                     Ovid                
                     Ebsco                   
                     Cochrane Library    
                     Scopus 
                     Web of Science

   

  Filtri za tipe publikacij                                                                                                          

 

 

 Shema iskanja v PubMed in Ovid Embase                                                                                   

 

 

 

Kontakt: Nana Turk

e-mail: nana.turk@mf.uni-lj.si