Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Sistematični: Smernice za poročanje rezultatov

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicno-iskanje-literature

SISTEMATIČNI PREGLEDNI ČLANEK

Prisma Checklist vsebuje 27 vprašanj glede vsebine sistematičnih preglednih člankov in meta-analiz, ki vključujejo   vprašanja glede naslova, izvlečka, metod, rezultatov, razpravljanja in financiranja.

Prisma for systematic reveiw protocol 2015 Checklist: protokol za sistematične pregledne članke.

Prisma  Flow Diagram prikazuje pretok informacij skozi različne faze sistematičnega pregleda in prinaša število ugotovljenih, vključenih in izključenih zapisov ter razloge za izključitev.

AMSTAR je zanesljiv in uporaben instrument ocenjevanje različnih  aspektov  sistematičnega preglednega članka s poudarkom na kakovosti.

PRISMA-S: PRISMA Search Reporting Extension je kontrolni seznam za ugotavljanje uporabljenih virov za iskanje literature, načinih iskanja in registracije študije.

ENTREQUE (Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research): orodje za poročanje kvalitativnih sistematičnih pregledov.

MOOSE (Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology) vsebuje specifikacije za poročanje meta analiz za oprazovalne študije in epidemiologije in vključuje sekcije za uvod, iskalno strategijo, metode, rezultate in diskusije/zaključek.

Prisma for Scoping Reviews (PRISMA-ScR Checklist) vsebuje predstavitev tovrstnega preglednega članka in kontrolni seznam, ki vsebuje 20 osnovnih vprašanj in 2 neobvezna elementa. Scoping review služi za sintezo dokazov in ocena obsega literature o neki temi. Med drugim služi za pomoč, da ugotovimo, ali je sistematični pregled literature upravičen.

RANDOMIZIRANI KLINIČNI POSKUSI

CONSORT transparent reporting of trials prinaša navodila za izboljšanje poročanja rezultatov randomiziranih kliničnih študij. Pomaga razjasniti, kako načrtovati, voditi, analizirati, razlagati in evalvirati randomizirane klinične poskuse. RCT kontrolni seznam  vsebuje 25 vprašanj za preverjanje kakovosti randomiziranih kliničnih študij.

Rob 2.0 A revised tool to asess risk of bias in randomized trials je namenjen za oceno tveganja pristranskosi randomiziranih študijah

 

DRUGE ŠTUDIJE opazovalne, nerandomizirane, kakovostne

STROBE guidelines for  reporting observational studies je namenjena za izboljšanje poročanja opazovalnih študij, kot so kohortne študije, študije primera, presečne študije.

Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for Assessing the Quality of Nonradomised Studies in Meta-Analysis je orodje za ocenjevanje kakovosti nerandomiziranih študij, ki so vključene v sistematični pregledni članek in meta analize. Primerna je za študije primerov (case control studies) in kohortne študije (cohort studies).

SRQR (Standards for Reporting Qualitative Research) je orodje za izboljšanje preglednosti vseh vidikov kvalitativnih raziskav z zagotavljanjem jasnih standardov za poročanje.

CARE Chacklist je orodje za ocenjevanje popolnost, preglednosti, analize podatkov v študijih primerih glede vidikov zdravstvene oskrbe.

Robins-I tool (Risk of Bias in Non-randomized Studies - of Intervention je namenjen za evalviranje tveganja pristranskosti nerandomiziranih študij intervencije, ki primerjajo učinek dveh intervencij.

The ROBINS-E tool (Risk Of Bias In Non-randomized Studies - of Exposures) je namenjen za oceno tveganja pristranskosti za nerandomizirane študije izpostavljenosti.