Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sistematični: Protokol

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicni-pregledni-clanki

POSTOPKI ZA REGISTRACIJO SISTEMATIČNEGA preglednega članka

Protokol 

  1. Protokol predstavlja uvod dela v sistematični pregledni članek, ki službi kot zemljevid poti pregleda
  2. Protokol določa cilje, metode, rezultate
  3. Preglednost metod predstavlja vir za črpanje informacij za povzetek podatkov o rezultati

 

Standardi za poročanje protokola

  1. Navodila za poročanje  (Cochrane.org; Equators)
  2. PRISMA-P Checklist for Protocols 

Viri: Writng your protocolPrisma for systematic review protocol, PRISMA-P

 

Registracija protokola

  1. protokol za sistematični pregledni članek  : 
  1. registracija protokola je koristna, da objavite pripravo pregleda
  2. registracija poveča potencialno komunikacijo z zainteresiranimi raziskovalci
  3. registracija zmanjša tveganje za več pregledov, ki obravnavajo enako vprašanje
  4. regisracija zagotovi večjo preglednost pri posodabljanju sistematičnega preglednega članka