Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Sistematični: Protokol

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicno-iskanje-literature

POSTOPKI ZA REGISTRACIJO SISTEMATIČNEGA preglednega članka

Protokol

  1. Protokol predstavlja uvod dela v sistematični pregledni članek, ki službi kot zemljevid poti pregleda
  2. Protokol določa cilje, metode, rezultate
  3. Preglednost metod predstavlja vir za črpanje informacij za povzetek podatkov o rezultati

Standardi za poročanje protokola

1. Navodila za poročanje

2. Kontrolni seznam 

3. Diagram

4. Registracija protokola

I. protokol za sistematični pregledni članek  : 

  • Prospero  za registracijo protokola sistematičnega preglednega članka (Prisma-p) in drugih tipov člankov.

            Preverjanje ustreznosti pred registracijo: Guidance notes for registering a systematic review protocol with Prospero

II. registracija protokola je koristna, da objavite pripravo pregleda

III. registracija poveča potencialno komunikacijo z zainteresiranimi raziskovalci

IV. registracija zmanjša tveganje za več pregledov, ki obravnavajo enako vprašanje

V: registracija zagotovi večjo preglednost pri posodabljanju sistematičnega preglednega članka