Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sistematični: Vrste preglednih člankov

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicni-pregledni-clanki

VRSTE PREGLEDOV LITERATURE

 

Sistematični pregledni članek

  1.             je posebna vrsta pregleda, ki kritično ovrednoti in povzame vsebino iz vseh razpoložljivih primarnih študij z namenom, da odgovori na  raziskovalno vprašnje oz. raziskovalna vprašanaj
  2.            uporablja rigorozno in jasno definirano metodologijo pri iskalni strategiji in selekciji študij,
  3.            proces in odločitve  so natančno dokumentirane,
  4.            dobimo enake rezultate pri ponovitni raziskave.        

 

Sistematični pregled literature in nekatere druge  elemente procesa sistematičnega pregleda uporabimo  tudi v   modificiranih oblikah, kot so: 

 

Scoping Review

prinaša pregled literature, ki še ni bila celovito pregledana in predstavljena. Literatura  je zelo raznolika in zapletena. Raziskovalno vprašanje je široko, v obravnavo vključi vse tipe študije.  

.Mapping Review 

razčleni obstoječo literaturo in je podpora v informacijah pri pripravi pregledov in originalih raziskvah. 

Narrative Review

ne uporablja sistematičnega pristopa, zbirajo literaturo, ki podpira avtorjevo stališče. Izbira literature in uporaba metod ni v celoti pojasnjena, zato ga je težko ponoviti. 

Comprehensive Review

Prinaša vso relevantno literaturo o določeni temi. Od sistematičnega pregleda se razlikuje v tem, da ne upošteva ocene za vključitev, izključitev.

Critical Review

Je »narrative review«, ki kritično oceni kakovost in veljavnost obravnavanih raziskav.

Systematized Review

Uporablja elemente procesa sistematičnega pregleda, toda ne v enaki stopnji rigoroznosti in popolnosti. Ocene kakovosti študij so lahko vključene, vendar ni nujno.

Umbrella Review

zbira dokaze iz številnih pregledov v dostopen in uporaben dokument. Raziskovalno vprašanje je široko zastavljeno. 

 

 

Literatura:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

https://libguides.vu.nl/c.php?g=371415&p=2510772

https://beckerguides.wustl.edu/ld.php?content_id=43004068