Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Sistematični: Protokol iskanja

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicno-iskanje-literature

NAČELA ISKANJA ZA SISTEMATIČNE PREGLEDE

Pri pripravi pregledov literature je potrebno najti pot med

- "sensitivity" (recall )  - ODZIVOM (število identificiranih relevantnih člankov glede na obstoječe skupno število relevantih člankov) in  

"specifity" (precision)  NATANČNOSTJO (število relevantnih člankov glede na vse identificirane članke) 

Sensitivity vs. specifiy

 

Iztočnice, ki jih je potrebno upoštevati pri iskalni strategiji za pripravo sistematičnega preglednega članka

1. Pripravimo iskalni protokol,   ki vsebuje jasno definirano raziskovalno vprašanje, seznam uporabljenih zbirk podaktov oz. sistemov, identifikacija konceptov, kombinacija izrazov za vsak koncept ter oblikovanje iskalne strategije

2 Upoštevamo spodnja navodila

 

 

 

ISKALNI SISTEMI - VODIČI

 OvidSP 

 • je iskalna platforma, ki zagotavlja dostop do zbirk podatkov (Medline, Embase), knjig in revij
 • omogoča dostop do polnega teksta člankov izbranih revij (glej E-revije CMK MF)

PubMED

 • je prosto dostopni vir, ki zagotavlja dostop do Medline, izdelka NLM
 • omogoča dostop do polnega teksta člankov iz licenčnih revij CMK in prosto dostopnih revij (glej E-revije CMK MF)

Scopus

 • je največja zbirka abstraktov in izvlečkov recenzirane literature: revije, knjige, konferenčni zborniki
 • obsega področje   tehnologije, medicine, družboslovja, umetnosti
 • dostopen v digitalni knjižnici CMK:  http://libguides.mf.uni-lj.si/dkcmk

Ebsco

 • je iskalni sistem, ki omogoča dostop do številnih zbirk (na MF so na voljo: Cinahl, Eric, Academic Search Complete, Dentistry & Oal Sciences Source)
 • obsega različna znanstvena in strokovna področja
 • dostopen je v digitalni knjižnici CMK: http://libguides.mf.uni-lj.si/dkcmk

Cochrane Library

 • je zbirka številnih baz podatkov, ki prinašajo različne vrste visoko kakovostnih in neodvisnih dokazov
 • vsebuje Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Central Register of Clontrolled Trials (CENTRAL), Cochrane Clinical Answers.
 • dostop: https://www.cochranelibrary.com/

ISKALNI SISTEMI - SINTAKSA

  OvidSP: Medline, Embase PubMed Cochrane Library  Scopus
logični operatorji AND, OR, NOT AND, OR, NOT AND, OR, NOT AND, OR, AND NOT
velike čkre logičnih operatorjev NE DA NE NE
krnjenje * ali $, $2 *,  *, ?(0 ali 1 znak) *
narekovaji za fraze NE DA DA DA
operatorji bližine ADJx NE NEAR/x W/x, PRE/x

dodatni simboli

# (1 znak), ? (0 ali 1 znak)  NE ? (1 znak), * (1 ali več znakov) ? (1 znak), * (0 ali več znakov)