Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Sistematični: Siva literatura

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicno-iskanje-literature

Siva literatura

Siva literatura vključuje različne vrste dokumentov, kot so vladni ali akademski dokumenti,  dokumenti kot proizvod podjetij in industrije.  Dokumenti so zaščiteni s pravicami 
intelektualne lastnine, dovolj kakovostni, da jih knjižnice in institucionalni repozitoriji  zbirajo in hranijo, vendar niso pod nadzorom komercialnih založnikov.

Primeri sive literature vključujejo: povzetke konferenc, predstavitve, zbornike, regulativne podatke,  neobjavljene poskusne podatke,  vladne publikacije,
poročila (delovni dokumenti, interna dokumentacija),  disertacije / teze ter patenti.  

 

Viri sive literature

Zbirke

Iskalna orodja

Disertacije

Open Grey

WorldWide Science

Yale Medicine

Clinical Trials

Trip Database

Ethos e-theses online service

EU Clinical Trial Register

CADTH

Open Access Theses and Dissertations

Oister

ROAR