Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Sistematični: Siva literatura

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicno-iskanje-literature

Siva literatura

Siva literatura vključuje različne vrste dokumentov, kot so vladni ali akademski dokumenti,  dokumenti kot proizvod podjetij in industrije.  Dokumenti so zaščiteni s pravicami 
intelektualne lastnine, dovolj kakovostni, da jih knjižnice in institucionalni repozitoriji  zbirajo in hranijo, vendar niso pod nadzorom komercialnih založnikov.

Primeri sive literature vključujejo: povzetke konferenc, predstavitve, zbornike, regulativne podatke,  neobjavljene poskusne podatke,  vladne publikacije,
poročila (delovni dokumenti, interna dokumentacija),  disertacije / teze ter patenti.  

 

Viri sive literature

Zbirke

Iskalna orodja

Disertacije

Open Grey

WorldWide Science

Yale Medicine

Clinical Trials

Trip Database

Ethos e-theses online service

EU Clinical Trial Register

CADTH

Open Access Theses and Dissertations

Oister

ROAR