Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sistematični: Obrazci

https://libguides.mf.uni-lj.si/sistematicni-pregledni-clanki

Obrazci za pripravo sistematičnega preglednega članka

Prisma 2009 Checklist  http://prisma-statement.org/documents/PRISMA%202009%20checklist.pdf

 • vsebuje 27 vprašanj, ki seporočanje sistematičnega pregleda in meta-anlize. Vrašanja se nanašajo na sekcije članka: naslov, izvleček, rezultati, razpravljanje, podpora.

Prisma 2009 Flow Diagram http://prisma-statement.org/documents/PRISMA%202009%20flow%20diagram.pdf

 • prikazuje pretok informacij skozi različne faze sistematičnega pregleda in prinaša število ugotovljenih, vključenih in izključenih zapisov ter razloge za izključitev.

Prisma for Abstract http://www.prisma-statement.org/documents/PRISMA%20Abstracts%20Checklist.pdf

 • prinaša 13 vprašanj za pripravo in pregled izvlečka sistematičnega preglednega članka.

PRISMA-P 2015 cheklist http://prisma-statement.org/documents/PRISMA-P-checklist.pdf

 • vsebuje 17 vprašanj o protokolu za sistematični pregledni član.

PRISMA-E 2012 Checklist http://www.prisma-statement.org/documents/PRISMA%20Equity%20Checklist.pdf

 •  navezuje se na Prismo 2009 Chekclist in jo dopolnjuje z vprašanji o enakosti zdravja.

PRISMA for reviews including harms outcomes http://www.prisma-statement.org/Extensions/Harms

 • vsebuje 27 vprašanj, ki se nanašajo na škodljive vplive, analizo teh podatkov in povezave z rezultati.

AMSTAR chceklist https://amstar.ca/Amstar_Checklist.php

 • vključuje 16 vprašanj o metodološki kakovosti za sistematične pregledne članke.

CONSORT 2010 Checklist http://www.consort-statement.org/

 • vključuje 25 vprašanj o poročanju RCT.

ROB 2.0 https://sites.google.com/site/riskofbiastool/welcome/rob-2-0-tool/current-version-of-rob-2

 • vključuje vprašanja o metodološki kakovosti RCT.

STROBE Statement za poročanje ne-randomiziranih študij https://www.strobe-statement.org/index.php?id=available-checklists

 • vključuje vprašanja o poročanju ne-randomiziranih in opazovalnih študij.

ROBINS-1 https://www.riskofbias.info/welcome/home/current-version-of-robins-i/robins-i-tool-2016

 • vključuje vprašanja o metodološki kakovosti ne-randomiziranih in opazovalnih študij.

New castle-Ottawa Scale http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

 • vključuje vprašanja o metodološki kakovosti nerandomiziranih študij

MOOSE (Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology) 

 • vsebuje specifikacije za poročanje meta analiz za oprazovalne študije in epidemiologije 

ENTREQUE   https://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2288-12-181/tables/1

 • namenjen za kakovost poročanja sistematičnih preglednih člankov  z uporabo kvalitativnih metod