Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vodiči knjižnic Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o raziskovalnih vodičih za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Vodiči so urejeni po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

Nepoštene založniške prakse v akademskem okolju

Ime vodiča Nepoštene založniške prakse v akademskem okolju
Področje znanosti Založništvo, informacijska znanost
Vsebina vodiča Informacije o nepoštenih založniških praksah in plenilskih založnikih, ki se vedno pogosteje infiltrirajo v procese znanstvenega komuniciranja.
Ciljna publika Vodič je namenjen raziskovalcem in študentom, pa tudi ostalim uporabnikom, ki se pripravljajo na objavo člankov ali monografij.
Avtor vodiča Mirjam Kotar, ODKJG (mirjam.kotar@fdv.uni-lj.si)
Borut Kirar, ODKJG (borut.kirar@fdv.uni-lj.si)
Spletna stran knjižnice https://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica
E-pošta knjižnice knjiznica@fdv.uni-lj.si