Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vodiči knjižnic Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o raziskovalnih vodičih za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Vodiči so urejeni po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

Knjižnica Pedagoške fakultete

Knjižnica s sedežem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se je razvila iz knjižnice Višje pedagoške šole, ustanovljene 1947. leta. Ob spremembi Višje pedagoške šole v Pedagoško akademijo leta 1964 je imela knjižnica 11.930 enot in je redno prejemala 50 domačih in tujih naslovov revij oz. časopisov.

Leta 1990 je knjižnica pridobila status visokošolske knjižnice in je aktivna članica v republiškem sistem COBISS.

Do danes je knjižnični fond narasel na 120.000 monografskih publikacij in 253 naročenih naslovov domačih in tujih revij in časopisov. Knjižnica nudi bogat izbor domače in tuje strokovne literature, zlasti s pedagoških področij in drugih znanstvenih ved, ki so v študijskih programih in predmetnikih matične fakultete.

Namenjena je predvsem študentkam in študentom, učiteljicam in učiteljem ter raziskovalkam in raziskovalcem matične fakultete, pa tudi drugim uporabnikom.

Posebna odlika knjižnice je prost pristop do večine knjižničnega gradiva.

Več o knjižnici...