Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote: Posodobitev reference

Tečaji EndNote

Program za urejanje referenc in citiranje

Začetni tečaji EndNote Site License X9 - spletni tečaj bo potekal 5. 11. in 3. 12. 2020, od 12.00-13.30

Nadaljevalni tečaj EndNote Site License X9 - spletni tečaj bo potekal 12. 11. in 8. 12. 2020, od 12.00-13.30

Tečaj EndNote Basic (spletna različica) - po dogovoru.

Vaše prijave sprejemamo prek spletne prijavnice ali naslova tecajicmk@mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred začetkom tečaja.

Več informacij o začetnem in nadaljevalnem tečaju ter tečaju za spletno verzijo EndNote Basic

Kontakt in pomoč

Kontaktirajte nas, v kolikor imate težavo ali potrebujete pomoč pri delu z EndNote.

Vsebinska podpora:

Igor Nekrep

email: igor.nekrep@mf.uni-lj.si 

telefon:  01 543 7748

Vesna Cafuta

email: vesna.cafuta@mf.uni-lj.si 

telefon: 01 543 7739

 

Tehnična podpora:

Darko Majcenović

email: darko.majcenovic@mf.uni-lj.si 

telefon: 01 543 7732

Zelo bomo veseli, če nam sporočite, kaj bi še dodali na podportal za EndNote. Prav tako če ste opazili kakšno napako ali pomanjkljivost. 

Posodobitev reference

Ob uvozu PDF dokumenta program poskuša pridobiti iz dokumenta potrebne informacije o avtorju, naslovu, reviji,...

Preverimo rezultate avtomatskega pridobivanja informacij iz PDF dokumenta in po potrebi popravimo oz. dodamo potrebne vsebine. S pomočjo EndNote lahko posodobimo/dopolnimo referenco na enostaven in hiter način. 

1. Na seznamu referenc izberemo želeno referenco (obarva se modro).

2. V desnem panoju se odprejo podatki o referenci. Kliknemo na tretji zavihek (ikona s PDF simbolom).

3. Nato kliknemo na ikono s kvadratkom in puščico (Open PDF).

Običajno se odpre izbrani PDF dokument ali le referenca čez cel ekran (na spodnji sliki le referenca).

4. V spodnjem desnem kotu kliknemo Layout.

5. V seznamu izberemo Right (za izklop le-tega pritisnemo spet Off).

PDF se pojavi v »split-screen-u« (desni del zavzema PDF članek, levi del so podatki reference).

Vnesemo manjkajoče podatke: vsaj popoln naslov članka (brez znakov <, >, _, napisov .pdf na koncu ipd.), ki ga npr. kopiramo iz PDF-ja, če je to mogoče; lahko tudi naslov revije, avtorja/e, čeprav je slednje včasih že zamudno in nepotrebno oz. lahko popravimo že vnesene podatke (v kolikor obstajajo).

Ko dopolnimo/popravimo:

6. File.

7. Save (ali Ctrl + S).

8. Kliknemo ikono Find Reference Updates.

S tem ukazom se program poveže s spletnimi bazami podatkov.

Če bodo npr. v naslovu kakšni znaki, kot so že navedeni zgoraj (<, >, _, napis .pdf na koncu ipd.), je zelo verjetno, da naslova ne bo prepoznal. Zato po potrebi večkrat popravimo/preverimo in vsakič shranimo (Save)!

(V kolikor) najde posodobitve manjkajočih podatkov na spletu, jih prikaže v pojavnem oknu.

Vedno primerja podatke naše reference - My Reference (na desni strani okna) - z najdenimi posodobitvami iz neke baze (običajno PubMed) - Available Updates - na levi strani okna. Zelo podobno kot pri dvojnikih.

Razlike v podatkih med referencama program označi že sam (z modro pobarvanimi polji), če se pojavijo »novi« avtorji (takšni, ki jih do sedaj še ni bilo v naši knjižnici), so črke izpisane rdeče. Na spodnji sliki je pri naslovu razlika le, da je v naši referenci v naslovu napisano (Diptera Culicidae), med tem ko je pravilni/originalni zapis (Diptera: Culicidae), torej z dvopičjem. In to nam program označi kot razliko, ki jo je prepoznal.

Imamo več možnosti:

- posodobitve vseh polj (Update All Fields), kar je najbolj smiselno, če so podatki pravilni;

- posodobitve manjkajočih polj (Update Empty Fields) - v konkretnem primeru bo v naslovu ostala nepravilnost (Diptera Culicidae) brez dvopičja;

- ročno popravljanje reference (Edit References), pri izbiri tega moramo nato dati ukaz Save and Continue.

Če smo izbrali Update All Fields, nam posodobi referenco.

PDF zapremo s Close PDF (na istem mestu kot prej Open PDF).