Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote: Združevanje referenc

Tečaji EndNote

Program za urejanje referenc in citiranje

Začetni tečaji EndNote Site License X9 - spletni tečaj bo potekal 5. 11. in 3. 12. 2020, od 12.00-13.30

Nadaljevalni tečaj EndNote Site License X9 - spletni tečaj bo potekal 12. 11. in 8. 12. 2020, od 12.00-13.30

Tečaj EndNote Basic (spletna različica) - po dogovoru.

Vaše prijave sprejemamo prek spletne prijavnice ali naslova tecajicmk@mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred začetkom tečaja.

Več informacij o začetnem in nadaljevalnem tečaju ter tečaju za spletno verzijo EndNote Basic

Kontakt in pomoč

Kontaktirajte nas, v kolikor imate težavo ali potrebujete pomoč pri delu z EndNote.

Vsebinska podpora:

Igor Nekrep

email: igor.nekrep@mf.uni-lj.si 

telefon:  01 543 7748

Vesna Cafuta

email: vesna.cafuta@mf.uni-lj.si 

telefon: 01 543 7739

 

Tehnična podpora:

Darko Majcenović

email: darko.majcenovic@mf.uni-lj.si 

telefon: 01 543 7732

Zelo bomo veseli, če nam sporočite, kaj bi še dodali na podportal za EndNote. Prav tako če ste opazili kakšno napako ali pomanjkljivost. 

Združevanje referenc v mape/skupine

Reference lahko imamo vse v eni mapi in nerazvrščene. Ne glede na to je smiselno reference razvrščati, sploh če imamo večje število referenc. Reference lahko razporejamo po mapah (Groups oz. New Group) (na spodnji sliki obkrožene zeleno), te pa lahko združujemo v skupine map (Group sets oz. My Groups) (na spodnji sliki obkrožene rdeče).

Reference lahko združujemo oz. vstavljamo v mape (Groups) na sledeči način.

1. Označimo želeno referenco (ali več njih tako, da ob označevanju držimo še tipko Ctrl) v osrednjem seznamu, da se pobarva/jo modro.

2. Desni klik na miški in odpre se spustni seznam.

3. V spustnem seznamu poiščemo in se postavimo na Add references to. Odpre se še en spustni seznam na desni strani.

4. V tem spustnem seznamu izberemo Create Custom Group.

Oblikuje se mapa »New Group« in reference se prestavijo vanjo. Nova mapa se pojavi na levi strani v My Library med My Groups. 

Ob kliku na posamezno mapo (Group) se v seznamu prikažejo vse reference, ki so v tej mapi (kot na zgornji sliki).

Ob kliku na posamezno skupino map (Group Set), se bodo v seznamu pokazale vse reference, ki so v tej skupini map (iz vseh map znotraj te skupine), kot je to npr. vidno na spodnji sliki.

 

Preimenovanje map/skupin map

Vsaka nova mapa se bo imenovala »New Group«, zato jih je najbolje takoj preimenovati. Poimenovanje map in skupin map je možno na dva načina.

Način a):

5a. Dvojni levi klik na ime mape (enako za skupine map).

6a. V okencu se besedilo New Group obarva modro (enako za skupine map: My Groups se obarva modro).

7a. Vpišemo želeno ime mape (enako za skupine map).

Način b):

5b. Desni klik na ime mape (enako za skupine map). Odpre se spustni seznam.

6b. V spustnem seznamu izberemo Rename Group (za skupine map - My Groups izberemo Rename Group Set).

7b. Vpišemo želeno ime mape (enako za skupine map).

 

Razporejanje in prestavljanje map/skupin map

Znotraj posamezne skupine map (Group Set) so mape (Groups) razporejene po abecednem vrstnem redu (A-Z) in jih ne moremo prestavljati. Lahko pa prestavljamo mape iz ene skupine map v drugo, prav tako pa lahko poljubno spreminjamo/urejamo zapovrstje skupin map med seboj (ne rabijo biti urejene po abecednem redu). Posamezno mapo ali skupino map prestavimo tako, da se:

7. Postavimo se na želeno mapo/skupino map ter kliknemo nanjo, da se obarva modro.

8. Držimo levi gumb na  miški in jo z miško prestavimo na drugo (želeno) mesto (»drag & drop«).

Na spodnji sliki je skupina map z imenoma literatura sedaj prestavljena višje.

 

Brisanje reference

Če neke reference ne želimo več imeti, jo lahko izbrišemo. Opozoriti velja, da če imamo enako referenco (kopijo) v drugih mapah, jo bo izbrisalo tudi v vseh drugih mapah (za prestavljanje iz mape glej naslednje poglavje).

9. Postavimo se na izbrano referenco (ali označimo več njih), da se obarva/jo modro, ter desni gumb na miški.

10. V spustnem seznamu izberemo Move References to Trash.  

11. Izbrano referenco prestavi v koš (Trash).

Iz koša jo lahko prestavimo kadarkoli spet nazaj (v kolikor nismo izvedli ukaza Empty Trash).

 

Prestavljanje reference iz posamezne mape

Če neke reference ne želimo več imeti v določeni mapi, ne želimo pa je izbrisati iz knjižnice, se poslužimo sledečega postopka:

12. Postavimo se na izbrano referenco (ali označimo več njih), da se obarva/jo modro, ter desni gumb na miški.

13. V spustnem seznamu izberemo Remove References from Group.

Vpraša nas: »Are you sure you want to delete the selected … reference(s) from the group '…'? The reference will not be deleted from your library.«.

Kliknemo Yes.

 

Praznjenje koša

Reference, ki jih izpraznimo iz koša, ne moremo več priklicati nazaj. 

Postavimo se na mapo Trash.

14. Desni gumb na miški in pojavi se možnost Empty Trash. Kliknemo nanj.

Vpraša nas: »Would you like to empty all records from the Trash? This cannot be undone.«

Kliknemo Da.

Koš se izprazni.