Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote: Sortiranje referenc

Tečaji EndNote

Program za urejanje referenc in citiranje

Začetni tečaji EndNote Site License X9 - spletni tečaj bo potekal 5. 11. in 3. 12. 2020, od 12.00-13.30

Nadaljevalni tečaj EndNote Site License X9 - spletni tečaj bo potekal 12. 11. in 8. 12. 2020, od 12.00-13.30

Tečaj EndNote Basic (spletna različica) - po dogovoru.

Vaše prijave sprejemamo prek spletne prijavnice ali naslova tecajicmk@mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred začetkom tečaja.

Več informacij o začetnem in nadaljevalnem tečaju ter tečaju za spletno verzijo EndNote Basic

Kontakt in pomoč

Kontaktirajte nas, v kolikor imate težavo ali potrebujete pomoč pri delu z EndNote.

Vsebinska podpora:

Igor Nekrep

email: igor.nekrep@mf.uni-lj.si 

telefon:  01 543 7748

Vesna Cafuta

email: vesna.cafuta@mf.uni-lj.si 

telefon: 01 543 7739

 

Tehnična podpora:

Darko Majcenović

email: darko.majcenovic@mf.uni-lj.si 

telefon: 01 543 7732

Zelo bomo veseli, če nam sporočite, kaj bi še dodali na podportal za EndNote. Prav tako če ste opazili kakšno napako ali pomanjkljivost. 

Sortiranje referenc

Reference so predstavljene tabelarično v osrednjem seznamu oz. panoju referenc (Reference List panel) glede na izbrana polja.

Reference lahko razvrščamo po priimku prvega avtorja (A-Z ali Z-A), letu objave (padajoče, naraščajoče), naslovu članka (A-Z ali Z-A), naslovu revije (A-Z ali Z-A), prebrano/neprebrano idr.

Kliknemo na ime izbranega polja nad seznamom referenc, glede na katerega bi radi razvrstili reference (Author, Title, Year, idr.).

Na spodnji sliki so reference razvrščene po priimku prvega avtorja (A-Z), puščica ob napisu Author je obrnjena navzgor. Če kliknemo na polje Author še enkrat, se bodo reference razvrstile po priimku prvega avtorja v obratnem vrstnem redu (Z-A), puščica pa bo obrnjena navzdol.

Vključena polja lahko poljubno razporejamo med seboj (npr. na prvem mestu želimo avtorja, nato leto, itd.) z »drag-and-drop« načinom.

Postavimo se na polje, ki ga želimo prestaviti (v spodnjem primeru želimo Title prestaviti med Year in Rating), pritisnemo (se obarva modro) in držimo levi gumb na miški, da zagrabi želeno polje, ter ga z miško prenesemo na drugo mesto.

Prav tako lahko spreminjamo širino polja (jo povečamo/zmanjšamo).

Postavimo se na desni rob polja, ki ga želimo zmanjšati/povečati, pritisnemo in držimo levi gumb na miški ter s premikanjem  miške levo/desno zmanjšamo/povečamo polje.

Na spodnji sliki je polje Title povečano glede na zgornjo sliko.

Prikazana polja lahko poljubno spremenimo (dodamo, odstranimo). Pozor: največ 10 polj je lahko vključenih naenkrat!

1. Postavimo se na vrstico z imeni polj nad referencami.

Desni klik na miški.

2. Pojavi se spustni seznam.

3.Izberemo želena polja (ob teh se pojavi kljukica), pri ostalih (ki jih ne potrebujemo) odstranimo kljukice.

Referencam lahko dodajajmo tudi pomembnost, ki jo sami določamo 5-stopenjsko z zvezdicami. To je eden od načinov urejenosti referenc po pomembnosti.

Kot pri prejšnjem postopku do koraka 3, ko se pojavi spustni seznam.

4. V spustnem seznamu poiščemo Rating in ga odkljukamo.

Med polji nad referencami se je sedaj pojavila kategorija Rating. Če se postavimo na posamezno referenco (pobarva vrstico z modro), je v prostoru pod kategorijo Rating 5 pik.

Sedaj lahko s klikom na določeno število pik dodamo oceno neki referenci z zvezdicami (od 0 do 5 zvezdic), kadarkoli pa jih lahko dodajamo/odvzemamo.

Na spodnji sliki je prva referenca brez zvezdic, druga z dvema, tretja s štirimi in četrta s tremi zvezdicami.