Skip to Main Content
 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Navodila za urejanje spletišča MF: Uvod

Nagovor

Za izvedbo projekta vzpostavitve nove spletne strani UL MF je bil julija 2017 s strani vodstva imenovana ''delovna skupina za prenovo spletne strani – DSSS''. Namen nove spletne strani je, da na pregleden in uporabniku prijazen način posredujemo najpomembnejše informacije o UL MF, zato naj bodo le te predstavljene na zgoščen in usmerjen način z ustrezno grafično podobo. Spletna stran ima osnovne komponente s katerimi se UL MF predstavlja svetu. Lokalnim urednikom OE in urednikom strani predmetov je zaupana naloga, da na čimboljši možni način podajo informacije in podatke o OE in o študijskih programih, ki jih izvajamo na UL MF.

Ekipa DSSS

Glavni cilji prenove

 • ukiniti vstopno stran MF, ki je uporabnike ločevala na študente, uslužbence, goste in alumne;
 • izboljšati preglednost novic in javnih objav;
 • ohraniti obstoječ sistem ažuriranja vsebin preko urednikov na posameznih organizacijskih enotah MF;
 • ohraniti 'Pravilnik o urejevanju spletnih strani enot UL MF' (2008);
 • vpeljava funkcije področnih urednikov (skrb za aktualno in pregledno ažuriranje posameznih področij spletišča);
 • vzpostaviti področje alumni MF;
 • ni cilj prenove: prenova ali vključitev obstoječih spletišč organizacijskih enot MF in projektov MF, ki so ločena od osrednjega dela spletišča MF.

Ostali cilji prenove

 • prenoviti grafično predstavitev;
 • vzpostaviti novo programsko orodje (CMS);
 • odpraviti prikaz odvečnih informacij pri novicah;
 • izboljšati prikaz za mobilne naprave in poenostaviti njegovo ažuriranje;
 • ohraniti vse storitve spletišča MF, ki so bile razvite v zadnjih letih (npr. aplikacija e-senat, angleška jezikovna različica, osebne strani, upravljanje piškotkov, uporaba mnemonikov, strani CMK);
 • ohraniti vse avtorske in druge pravice (kot so bile definirane ob prejšnji prenovi).

Kontakt

DSSS ekipa: Tomaž Marš, Sergej Pirkmajer, Ksenija Geršak, Emil Hudomalj, Klemen Petek, Kevin Pelicon, Jerneja Čelofiga, Maruša Vukelić, Boštjan Gabrovšek, Boštjan Rituper, Stanka Jelenc, Črtomir Dobravc

E-pošta: splet@mf.uni-lj.si 

Uvajanje z obiskom OE - prijava preko eposte: splet@mf.uni-lj.si