Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

 

Centralna medicinska knjižnica

Domov | Kje smo? | Delovni čas | Kontakt | Cenik | Knjižnični red | @ Vprašajte nas | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

 

Navodila za urejanje spletišča MF: Uvod

Nagovor

Za izvedbo projekta vzpostavitve nove spletne strani UL MF je bil julija 2017 s strani vodstva imenovana ''delovna skupina za prenovo spletne strani – DSSS''. Namen nove spletne strani je, da na pregleden in uporabniku prijazen način posredujemo najpomembnejše informacije o UL MF, zato naj bodo le te predstavljene na zgoščen in usmerjen način z ustrezno grafično podobo. Spletna stran ima osnovne komponente s katerimi se UL MF predstavlja svetu. Lokalnim urednikom OE in urednikom strani predmetov je zaupana naloga, da na čimboljši možni način podajo informacije in podatke o OE in o študijskih programih, ki jih izvajamo na UL MF.

Ekipa DSSS

Glavni cilji prenove

 • ukiniti vstopno stran MF, ki je uporabnike ločevala na študente, uslužbence, goste in alumne;
 • izboljšati preglednost novic in javnih objav;
 • ohraniti obstoječ sistem ažuriranja vsebin preko urednikov na posameznih organizacijskih enotah MF;
 • ohraniti 'Pravilnik o urejevanju spletnih strani enot UL MF' (2008);
 • vpeljava funkcije področnih urednikov (skrb za aktualno in pregledno ažuriranje posameznih področij spletišča);
 • vzpostaviti področje alumni MF;
 • ni cilj prenove: prenova ali vključitev obstoječih spletišč organizacijskih enot MF in projektov MF, ki so ločena od osrednjega dela spletišča MF.

Ostali cilji prenove

 • prenoviti grafično predstavitev;
 • vzpostaviti novo programsko orodje (CMS);
 • odpraviti prikaz odvečnih informacij pri novicah;
 • izboljšati prikaz za mobilne naprave in poenostaviti njegovo ažuriranje;
 • ohraniti vse storitve spletišča MF, ki so bile razvite v zadnjih letih (npr. aplikacija e-senat, angleška jezikovna različica, osebne strani, upravljanje piškotkov, uporaba mnemonikov, strani CMK);
 • ohraniti vse avtorske in druge pravice (kot so bile definirane ob prejšnji prenovi).

Kontakt

DSSS ekipa: Tomaž Marš, Sergej Pirkmajer, Ksenija Geršak, Emil Hudomalj, Klemen Petek, Kevin Pelicon, Jerneja Čelofiga, Maruša Vukelić, Boštjan Gabrovšek, Boštjan Rituper, Stanka Jelenc, Darko Majcenović

E-pošta: splet@mf.uni-lj.si 

Uvajanje z obiskom OE - prijava preko eposte: splet@mf.uni-lj.si