Skip to main content

Navodila za urejanje spletišča MF: Urejanje predmeta

Predmetnik – urejanje predmeta – osnovna enota spletišča

A) Splošno o strukturi in namenu strani predmetov

Osnovna enota novega spletišča je »predmet«. Spletna stran predmeta je prvi in osnovni kanal obveščanja. To pomeni, da je vse informacije o predmetu treba objaviti na enotnem mestu – študenti bodo informacije o vašem predmetu namreč iskali izključno na spletni strani predmeta.

Strani predmetov so na voljo v predmetniku, ki je ločen za  EMŠ  program Medicina in EMŠ program Dentalna medicina:

Vse predmete je treba urejati ločeno za oba programa (tudi če je izvajanje podobno).

Za vsak predmet so prednastavljene kategorije, ki so enotne za vse predmete, to so:

 • Cilji,
 • Vsebina,
 • Režim študija,
 • Urniki,
 • Obvestila o predmetu in
 • Druge informacije o predmetu.

Urejanje tehnično poteka enako, kot se urejajo preostale spletne strani. V nadaljevanju navajamo nekaj navodil o vsebini posameznih kategorij. Uredniške pravice so dodeljene nosilcu predmeta.

Cilji in vsebina

Vsebino teh kategorij je centralno uredila Služba za študentske zadeve UL MF. Kategoriji lahko sicer sami dodatno urejate, vendar morajo biti vse informacije v skladu z akreditacijo in režimom študija.

Režim študija

V to kategorijo tudi sami naložite veljaven režim študija, ki ste ga posredovali Službi za študentske zadeve UL MF. Režimi študija morajo biti objavljeni za vsak (obvezni in neobvezni) predmet v slovenskem in angleškem jeziku.

Prosimo, da režim študija objavite v formatu .pdf z ikono pdf dokumenta (glej spodaj).

Urniki

V tej kategoriji objavite podrobnejše urnike predmeta in s tem študentom sporočite, kdaj so na urniku njihove obveznosti. Zaradi varovanja podatkov morajo biti urniki anonimizirani – namesto imen študentov morajo biti objavljene njihove vpisne številke.

Prosimo, da urnike objavite v formatu .pdf z ikono pdf dokumenta.

Obvestila o predmetu

V tej kategoriji objavljate vsa aktualna obvestila za študente o izvajanju predmeta, to so npr. razporeditev študentov v skupin pri predmetu, obvestila o izvajanju vaj oz. seminarjev, obvestila o izrednih spremembah, obvestila o rezultatih sprotnega preverjanja znanja, objava o izpitnih rokih in izvedbi izpitov – razporeditev študentov, rezultati, razpored ustnih izpitov ...

Rezultati izpitov morajo biti objavljeni v anonimizirani obliki – z vpisnimi številkami brez imen študentov.

Obvestilo objavite preko modula za dodajanje obvestil (glej spodaj),

Druge informacije o predmetu

V to kategorijo lahko dodate druge informacije o predmetu, za katere menite, da so za študente pomembne.

Prosimo, da te dokumente objavite v formatu .pdf z ikono pdf dokumenta.

V modrem modulu Informacije objavite informacije o nosilcu (oziroma nosilcih) predmeta, kontaktnih osebah in kontaktih, ki jih lahko uporabijo študenti (glej spodaj).


B) Postopki urejanja spletne strani predmeta (step-by-step):

Dostop do urejavalnika spletne strani predmeta

 1. V urejevalnik se prijavite preko naslova: https://www.mf.uni-lj.si/login z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.
 2. Poiščete spletno stran predmeta, katerega nosilec ste in ga lahko urejate. Do predmeta pridete s klikom na ime izbranega predmeta.

   
 3. Do urejevalnika dostopate s klikom na tipko za urejevalni način (svinčnik) v orodni vrstici (zgoraj levo). Ko ste uspešno v urejevalnem načinu, je tipka obarvana zeleno (kot prikazano na sliki).

   
 4. Vsebino kategorije uredite tako, da kliknete na polje, ki ga želite urejati (levi gumb na miški). Pri tem se vam polje obarva zeleno (glej sliko spodaj). Ob kliku se vam bo prikazal izbirni meni, izberete Edit Block.

   
 5. Besedilo urejate v urejavalniku (kot npr. v MS Wordu) z uporabo možnosti, ki jih urejevalnik ponuja. Po končanem urejanju, morate vsebino shraniti s klikom na tipko »Shrani« (glej sliko: modra puščica). Vsebine vedno kopirate kot golo besedilo z uporabo tipk Ctrl + Shift + V.

   
 6. Da vsebino objavite na spletu, morate ponovno klikniti na ikono svinčnik  levo zgoraj.

Objava obvestila o predmetu

 1. Po prijavi v urejevalnik kliknete na ikono za objavo obvestila na spodnji sliki, nato izberite Obvestilo o predmetu.

   
 2. Objava obvestila

   
 3. Izbira lokacije obvestila. Po izbiri lokacije, kliknite Publish Page (glej zgoraj).

   
 4. Urejanje vsebine obvestila. Po kliku na Publish Page uredite vsebino podobno kot na običajni strani (glej Dostop do urejavalnika spletne strani predmeta).

  Poleg besedila lahko obvestilu dodate tudi dokumente (.pdf), slike in ostale osnovne elemente urejanja (glej v nadaljevanju).

Objava dokumenta

 1. Izberite lokacijo,  na katero bi radi pripeli dokument in na izbrani lokaciji vpišite ime željenega dokumenta (npr. urnik, režim študija ...). Označite izbrano ime dokumenta in kliknite na tipko za pripenjanje dokumenta (rdeči kvadrat na sliki).

   
 2. Po kliku se bo odprlo »okno za urejanje pripenjanje dokumenta«. Za pripenjanje dokumenta morate dokument najprej naložiti na strežnik. To storite tako, da kliknete na  Prebrskaj na strežniku.

   
 3. Na strežniku obvezno poiščite ustrezno mapo predmeta, ki ga urejate, v katero boste naložili dokument. Dokument mora biti tudi vsebinsko ustrezno poimenovan (npr. »Režim študija«). Če dokumenti ne bodo naloženi na ustrezno mesto in ustrezno poimenovani, bodo izbrisani. Ko izberete ustrezno mapo, dokument naložite s klikom na tipko Upload Files. Odpre se okno, v katerem piše »Drop files here or Click upload«. Sem naložite dokument, to storite tako da ga izberete v vaši mapi na računalniku in ga s potegom naložite v polje, ki se vam je prej odprlo. Nato okence zaprete in dokument je uspešno naložen na strežnik v mapo predmeta.

   
 4. Ko dokument naložite, ga morate v mapi še izbrati (s klikom na dokument).

   
 5. Po kliku na dokument se vam bo dokument pripel v »okno za urejanje pripenjanje dokumenta«. Kliknite na Napredno in v polje Ime vpišite .pdf  
  S tem korakom ste dokumentu dodali ikono vrste dokumenta.
  Pripenjanje potrdite s klikom na V redu in nato Shrani. Tako ste uspešno dodali dokument. Urejanje morate nato še potrditi s klikom na svinčnik in Publish Page (glej zgoraj).

Pripenjanje slike


 

 1. Izberite lokacijo,  na katero bi radi pripeli sliko in kliknite na »tipko za pripenjanje slike (rdeči kvadratek)«.
 2. Po kliku se bo odprlo »okno za urejanje pripenjanja slike«. Za pripenjanje slike morate sliko najprej naložiti na strežnik. To storite tako, da kliknete na  Prebrskaj na strežniku.
 3. Na strežniku obvezno poiščite ustrezno mapo predmeta,  ki ga urejate, sliko morate naložiti v to mapo. Slika mora biti tudi vsebinsko ustrezno poimenovana (npr. »shema organizacije pouka«). Če slike ne bodo naložene na ustrezno mesto in ustrezno poimenovane, bodo izbrisane. Ko izberete ustrezno mapo, sliko naložite s klikom na tipko Upload Files. Odpre se okno, v katerem piše »Drop files here or Click upload«. Sem naložite sliko, to storite tako, da jo izberete v vaši mapi na računalniku in jo s potegom naložite v polje, ki se vam je prej odprlo. Nato okence zaprete in slika je uspešno naložena na strežnik v mapo predmeta.
 4. Ko sliko naložite, jo morate v mapi še izbrati (s klikom na naloženo sliko).
 5. S ponujenimi opcijami lahko v »oknu za urejanje pripenjanja slike« sliko še dodatno uredite (poravnave ...), po končanem urejanju kliknite V redu. Nato morate klikniti še tipko Shrani. Tako ste uspešno dodali sliko. Urejanje morate nato še potrditi s klikom na svinčnik in Publish Page (glej zgoraj).

Urejevanje modrega modula (na desni strani) z osnovnimi informacijami

 1. V urejevalnem načinu kliknete modri blok na desni. V modulu so na voljo prednastavljene kategorije, ki jih lahko uredite. To so: nosilec (nosilci) predmeta,  Informacije in Uradne ure. Če želite, lahko dodate sliko nosilca predmeta, v tem primeru se obrnite na tehničnega urednika.

   
 2. Spremembo potrdite s klikom na Save, urejanje morate nato še potrditi s klikom na svinčnik in Publish Page (glej zgoraj).